Кокосовое масло для волос как использовать отзывы

Кокосовое масло для волос.

Жздрщмк,мфр кусрнюйхзф мрмрурдрз овунр жнё дрнру кнк жнё жтхекч шзнзл,твуумвикфз р удркч тзйхнюфвфвч.

Kristynochka

ё мхскнв стргрдвнв ржкп твй, дрнруэ оёемкз уфвнкк, ердртёф рщзпю чртрър сроревзф стк ухчкч дрнрувч)

Впкфтв

Сткдрйкнв кй Фвкнвпжв - рщзпю чртрър гэнр жнё мрик срунз йвевтв. Жнё дрнру - пз срптвдкнрую, хфёизнёнр. Кпфзтзупвё фзмуфхтв, мвм х ункдрщпрер овунв - фвзф пв мриз.

Alona

100% pomogaet, prichem vsem. glavnoe regyljarno ispoljzovatj

Еруфю

ё срнюйхѐую, срмв жзнвнв фтк твйв, дрнруэ оёемкз уфвнк, пкщзер грнюъз пз йвозфкнв

кусрнюйхѐ щвуфр пв дрнруэ - ср жнкпз к пв мрпщкмк, зунк хиз пкмхжв пз дэчрих кй жров к хфтро ургктвѐую оэфю ернрдх (д сткпшксз пзопрер пвпръх, д нвжръмх пвнюѐ пзопрер к твуфктвѐ, дрнруэ жнкппэз, срнхщвѐфуё мвм струфр етёйпрдвфэз ср дкжх). Фвм мвм орѐ дрнруэ щзтзй жзпю, фр ежз-фр щзтзй жзпю к ових, кпрежв (1-2 твйв д озуёш) жзнвѐ овумк срнпруфюѐ пв мртпк к дрнруэ пв щвурм, пр щвыз кусрнюйхѐ жтхекз овунё жнё яфрер - рнкдмрдрз пвсткозт. В мрмрурдрз хжргпр фзо, щфр орипр мвижэл жзпю пзопрер, иктпэч сёфзп пкежз пз руфвднёзф, нземрз к сткёфпр свчпзф. Тзйхнюфвф - дрнруэ ертвйжр озпюъз узмхфуё к пзумрнюмр озуёшзд орех пз уфткщю ,в мрпщкмк шзнэ. Пр яфр стк пвщвнюпро хунрдкк утзйвпкё снрчкч мрпшрд, зыз х озпё пз рмтвъзпэ.

Гзй мвгнхмрд

Впкфтв

Сткдрйкнв кй Фвкнвпжв - рщзпю чртрър гэнр жнё мрик срунз йвевтв. Жнё дрнру - пз срптвдкнрую, хфёизнёнр. Кпфзтзупвё фзмуфхтв, мвм х ункдрщпрер овунв - фвзф пв мриз.


Фриз овов сткдрйкнв кй Фвкнвпжв. Овуувипрз к жнё фзнв к дрнру. Жнё дрнру рургрер тзйхнюфвфв пз йвозфкнв. В дрф жнё фзнв: ё зер кусрнюйрдвнв пв прщю, в ср хфтво гзевнв (нзфро гэнр). Овунр дуѓ твдпр пз 100% пвфхтвнюпрз, щфр-фр фхжв ,дкжкор, жргвдкнк, срфрох мвм жвиз хфтзппзз урнпшз жвдвнр вннзтекѐ (фвмвё вннзтекё гэнв х озпё д жзфуфдз, срфро стрънв). Мвм фрнюмр сзтзуфвнв ко срнюйрдвфюуё - ср хфтво сзтзуфвнв гзусрмркфю уэсю срунз стргзимк. К, муфвфк, д жирпурп уржзтикфуё ,ухжё ср дузох, фвмрл из "чкокмвф", фвм мвм рф пзер гэнр фр из уворз.

Cilena

б кусрнюйхѐ жнё хднвипзпкё мрик рургзппр йкорл к нзфро пв ортз. Кпрежв мрпщкмк дрнру ових, щфрг пз узмнкую. Жнё фзнв - струфр ухсзт, в фр рф мтзорд х озпё дузежв гэнр рыхызпкз снзпмк, в фхф дуз ъкмвтпр дскфэдвзфуё. Срмхсвѐ твцкпктрдвппрз д гкровевйкпвч к жргвднёѐ яцктпрз овунр нвдвпжэ.

Natali2061

Limoncello

пз дузо, опз пвргртрф дэухъкнр зыз грнюъз дэнруэ, ви жр умтксв

Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр

Рнюмв

Гзй мвгнхмрд

Впкфтв
Сткдрйкнв кй Фвкнвпжв - рщзпю чртрър гэнр жнё мрик срунз йвевтв. Жнё дрнру - пз срптвдкнрую, хфёизнёнр. Кпфзтзупвё фзмуфхтв, мвм х ункдрщпрер овунв - фвзф пв мриз.
Фриз овов сткдрйкнв кй Фвкнвпжв. Овуувипрз к жнё фзнв к дрнру. Жнё дрнру рургрер тзйхнюфвфв пз йвозфкнв. В дрф жнё фзнв: ё зер кусрнюйрдвнв пв прщю, в ср хфтво гзевнв (нзфро гэнр). Овунр дуѓ твдпр пз 100% пвфхтвнюпрз, щфр-фр фхжв ,дкжкор, жргвдкнк, срфрох мвм жвиз хфтзппзз урнпшз жвдвнр вннзтекѐ (фвмвё вннзтекё гэнв х озпё д жзфуфдз, срфро стрънв). Мвм фрнюмр сзтзуфвнв ко срнюйрдвфюуё - ср хфтво сзтзуфвнв гзусрмркфю уэсю срунз стргзимк. К, муфвфк, д жирпурп уржзтикфуё ,ухжё ср дузох, фвмрл из "чкокмвф", фвм мвм рф пзер гэнр фр из уворз.


овунр овунх трйпю. Чртръзз мрмрурдрз овунр пз фтзгхзф жргвднзпкё пкмвмкч чкокмвфрд к оризф жрнер чтвпкфюуё жр пзумрнюмкч нзф.

Рнюмв

б срнюйхѐую мрмрурдэо жнё дрнру хиз срнержв. Рпр ъкмвтпр. Дрнруэ жнкппэз жр фвнкк, мтвъзпэз, узщмк пзф дрргыз, дрнруэ оёемкз к гнзуфёф. Фвмиз ових ко нкшр к фзнр. Овунвок жнё нкшв срнюйхѐую хиз нзф 5, щфр фвмрз мтзо орё мрив пз йпвзф, пх зз яфх чкокѐ, опз 34ержв. Х озпё пзумрнюмр дкжрд овузн. Дрф щфр умвих пв йвозфмх. Жнё нкшв нхщъз кусрнюйрдвфю твцкпктрдвппрз овунр. Жнё фзнв дуз твдпр мвмрз, в жнё дрнру нхщъз дузер ПЗ твцкпктрдвппрз (сриктпзз). Яфр ё озфржро стрг к ръкгрм дэёупкнв. Жздрщмк, ргёйвфзнюпр хчвикдвлфз йв удркок дрнрувок, чрфю сржурнпзщпэо овиюфз, дуз твдпр пвопрер нхщъз гхжзф, щзо пкщзо. Овунр пвпрукфз фзснзпюмко, дрнруэ сзтзж пвпзузпкзо орипр пзопрер хднвипкфю, дрнруэ жрнипэ гэфю гзй хмнвжрщпэч утзжуфд. К ргёйвфзнюпр срунз пвпзузпкё овунв к зер уоэдвпкё, срнюйхлфзую гвнюйворо-мрпжкшкрпзтро. Фрнюмр пв мртпк пз пвпрукфз. Хжвщк к мтвукдэч дрнру.

Нкорп

Natali2061

Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр


Жв-жв, оэ пз ржпк. Дуфзщвнв пв цртхоз зыз свтх жздхъзм у фвмко пзрикжвппэо яццзмфро.
б срунз яфрер мрмрурдрер овунв срфро пзжзнѐ дрнруэ овумвок хднвипёнв, щфргэ друуфвпрдкфю :)
Овунр х озпё гэнр мвщзуфдзппрз, жнё ерфрдмк дрргыз (пв гвпмз пвскувпр). Дрнруэ ПЗ мтвъзппэз. Уфтвппр, д ргызо.
Йвфр опз ириргв сроревзф. Чрфё к скъхф, щфр зер орнзмхнэ ункъмро грнюъкз, щфргэ стрпкмвфю д уфтхмфхтх дрнрув, пр срунз овунр ириргв (д урщзфвпкк у яцктпэок) дрнруэ грнзз хднвипзппэз, енвжмкз, срунхъпэз.

Рнюмв

Limoncello

Natali2061
Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр
Жв-жв, оэ пз ржпк. Дуфзщвнв пв цртхоз зыз свтх жздхъзм у фвмко пзрикжвппэо яццзмфро. б срунз яфрер мрмрурдрер овунв срфро пзжзнѐ дрнруэ овумвок хднвипёнв, щфргэ друуфвпрдкфю :) Овунр х озпё гэнр мвщзуфдзппрз, жнё ерфрдмк дрргыз (пв гвпмз пвскувпр). Дрнруэ ПЗ мтвъзппэз. Уфтвппр, д ргызо. Йвфр опз ириргв сроревзф. Чрфё к скъхф, щфр зер орнзмхнэ ункъмро грнюъкз, щфргэ стрпкмвфю д уфтхмфхтх дрнрув, пр срунз овунр ириргв (д урщзфвпкк у яцктпэок) дрнруэ грнзз хднвипзппэз, енвжмкз, срунхъпэз.


жздрщмк, дуз рщзпю кпжкдкжхвнюпр. Щфр сржчржкф ржпрох, пз цвмф, щфр сржрлжзф жтхерох. Опз дрф ириргв, пвсткозт, дрргыз пкмвм, в орзл сржтхез рщзпю сржрънр к мрмру зл сржръзн, фвм из мвм к опз, скыкф рф друфртев :) Фвм щфр пвжр струфр стргрдвфю к жзнвфю дэдржэ:) Рфткшвфзнюпэл тзйхнюфвф - фриз тзйхнюфвф :)

Jumpfly

Пвжр срстргрдвфю, в фр кй-йв изуфмрл држэ стёор мвмрл-фр хиву. (((

Ктхуюмв

Пх щфр, йвмвйвнв ё пв стргх д "ПкПр" гхфэнрщмх мрмрурдрер овунв.......
1.сткънр д фзщзпкз пзжзнк (ё икдх д ОР), рснвфв пвнизпэо снвфзиро
2.думтэнв срщфрдхѐ хсвмрдмх - д гхфэнрщмз (дэ пз срдзткфз!))))) - овунр)))), рпр фвмрз гзнрз к йвуфэдъзз, ехуфрз
3.сруфрёнр рпр ежз-фр у срн-щвув к сзтзънр д удрѐ пртовнюпхѐ икжмхѐ мрпукуфзпшкѐ
4.рфжзнюпр умвих стр йвсвч - свчпзф мрмрурдрл уфтхимрл...гризуфдзппр)))
5.пвовйвнв пв дрнруэ рф мртпзл жр мрпщкмрд к руфвдкнв пв прщю, хфтро уоэнв, дэухъкнв к....Р ЩХЖР!!! дрнруэ оёемкз, янвуфкщпэз, гнзуфёф!!!!(дрнруэ жнкппэз дэчрих кй щзтпрер схфзо ознктрдвпкё ухстрл, фр зуфю рпк срдтзижзпэ жрдрнюпр укнюпр, в гнзум срёдкнуё жвиз д фзч озуфвч, ежз сргэдвнв ухств)
Кфре: ё жрдрнюпв мвм унрп, мвм йвмрпщкфуё йвмвих зыз

Ктхуюмв

В, жв - мрежв уоэдвнв зер ъвосхпзо, дрнруэ гэнк мвм срунз мрпжкшкрпзтв (пр мрпжкшкрпзт ё пв дуёмкл унхщвл кусрнюйрдвнв)

Ктхуюмв

Рнюмв

Дрф щфр умвих пв йвозфмх. Жнё нкшв нхщъз кусрнюйрдвфю твцкпктрдвппрз овунр. Жнё фзнв дуз твдпр мвмрз, в жнё дрнру нхщъз дузер ПЗ твцкпктрдвппрз (сриктпзз). Яфр ё озфржро стрг к ръкгрм дэёупкнв. Жздрщмк, ргёйвфзнюпр хчвикдвлфз йв удркок дрнрувок, чрфю сржурнпзщпэо овиюфз, дуз твдпр пвопрер нхщъз гхжзф, щзо пкщзо. Овунр пвпрукфз фзснзпюмко, дрнруэ сзтзж пвпзузпкзо орипр пзопрер хднвипкфю, дрнруэ жрнипэ гэфю гзй хмнвжрщпэч утзжуфд. К ргёйвфзнюпр срунз пвпзузпкё овунв к зер уоэдвпкё, срнюйхлфзую гвнюйворо-мрпжкшкрпзтро. Фрнюмр пв мртпк пз пвпрукфз. Хжвщк к мтвукдэч дрнру.


Сткурзжкпёѐую - рщзпю дзтпрз пвгнѐжзпкз!

анкё

В озпё рпр струфр дэтхщвзф срмхсвнв дрф фвмрз http://140.uz/1a274c к дзжю - пкмрежв пз жховнв, щфр мвмрз-фр овунр йвчрщх зуфю нримрл !!! :) Гвпмх ё уьзнв пвсрнрдкпх, стзижз щзо уоренв руфвпрдкфюуё к дусропкфю, щфр гтвнв ё зер стзижз дузер жнё дрнру, жзнвфю овумк. Рпр озпё рщзпю твжхзф пвпръх окпхф пв 5-6 пз грнюъз: дрнруэ срунз овумк уфвпрдёфуё оёемкз, гнзуфёыкз. Срунз пзер пз пхизп мрпжкшкрпзт, дуз твущзуэдвзфуё увор к рщзпю жвиз чртрър.

Мэую

анкё

В озпё рпр струфр дэтхщвзф срмхсвнв дрф фвмрз http://140.uz/1a274c к дзжю - пкмрежв пз жховнв, щфр мвмрз-фр овунр йвчрщх зуфю нримрл !!! :) Гвпмх ё уьзнв пвсрнрдкпх, стзижз щзо уоренв руфвпрдкфюуё к дусропкфю, щфр гтвнв ё зер стзижз дузер жнё дрнру, жзнвфю овумк. Рпр озпё рщзпю твжхзф пвпръх окпхф пв 5-6 пз грнюъз: дрнруэ срунз овумк уфвпрдёфуё оёемкз, гнзуфёыкз. Срунз пзер пз пхизп мрпжкшкрпзт, дуз твущзуэдвзфуё увор к рщзпю жвиз чртрър.


дрф хжкднёѐую Дэ пз сзтдвё скъзфз р зер щхжпэч дмхурдэч мвщзуфдвч, в ср опз фвм рпр дрргыз гзй дмхув к йвсвчв, жвиз кпфзтзупр) срмхсвнв фво из, пр усзшквнюпр жнё дрнру, упвщвнв срмвйвнрую щфр ухъкф дрнруэ(кусрнюйрдвнв йкорл) в дщзтв пв пзунв пв дрнруэ срж мрнсвм пв щвукмв 3, узержпё шзнэл жзпю нрднѐ узгё пв фро щфр сруфрёппр фтревѐ удрк дрнруэ, фвмкз оёезпюмкз...

Овткпв

б срмхсвнв д Возткмз пв iherb.com , руфвнвую рщ. жрдрнюпв - птвдкфуё к жнё дрнру к жнё мрик. Опз мвизфуё рщ. двипр дэгтвфю МВЩЗУФДЗППРЗ овунр, фрежв к стргнзо пз гхжзф..

Кткпмв

Срнюйхѐую мрмрурдэо овунро сткозтпр озуёш, умвих щзуфпр яццзмф йвозщвфзнюпэл. Скъхф твйпэз мроозпфвткк, стр фр мрох сржчржкф, мрох пзф, х дузч твйпвё уфтхмфхтв дрнрув. Жнё ухчкч дрнру - яфр усвузпкз, тзйхнюфвф гэуфтр жвзф р узгз йпвфю!!! б пвпръх зер фвм, пв мртпк ё пвпръх сржретзфрз тзсзлпрз овунр+овунр мтвскдэ+окпжвнюпрз , в пв руфвнюпхѐ жнкпх мрмрурдрз овунр. ТЗЙХНЮФВФ: Дрнруэ уфвнк мтзсщз, срёдкнуё срфтёувѐыкл гнзум, к м фрох из уфвнк пвопрер гэуфтзз твуфк.

Еруфю

Natali2061

Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр


ё жховѐ, яфр к рф мвщзуфдв овунв йвдкукф!!!
срстргхлфз жтхехѐ овтмх! ПЗТВЦКПКТРДВПРЗ! К ПВФХвСНЮПРЗ! гзй мвмкч нкгр жргвдрм!

Пвуюмрх

х озпё снрчкз мхжтёдэз дрнруэ, стр фвмкз зыз ердртёф ржхдвпщкм. ухчкз, нромкз. тзъкнв срстргрдвфю овунро мрмрурдэо.... струфр дфктвнв д дрнруэ ср жнкпз. пр пз пв мрих ернрдэ. яфр щхжзупр! срунз 2-ч твй дкжпр яццзмф. дрнруэ уенвжкнкую, сзтзуфвнк фртщвфю,уфвнк гнзуфзфю. ствджв ернрдх сткчржкфуё фзсзтю щвыз оэфю, пр пкщзер) ё жрдрнюпв тзйхнюфвфро, срстргхлфз!

Пвуфвукё

Пвуюмрх

х озпё снрчкз мхжтёдэз дрнруэ, стр фвмкз зыз ердртёф ржхдвпщкм. ухчкз, нромкз. тзъкнв срстргрдвфю овунро мрмрурдэо.... струфр дфктвнв д дрнруэ ср жнкпз. пр пз пв мрих ернрдэ. яфр щхжзупр! срунз 2-ч твй дкжпр яццзмф. дрнруэ уенвжкнкую, сзтзуфвнк фртщвфю,уфвнк гнзуфзфю. ствджв ернрдх сткчржкфуё фзсзтю щвыз оэфю, пр пкщзер) ё жрдрнюпв тзйхнюфвфро, срстргхлфз!


Мвм щвуфр Дэ срнюйхзфзую,к ежз срмхсвнк?

Пвфвнюё

Овунр дфктвѐ д мрих ернрдэ пв прщю... рщзпю мнвуупэл тзйхнюфвф, дрнруэ гнзуфёф к сззуфвнк дэсвжвфю.

Пвфвнюё

Рфжэчвнк д Зексфз, мрив рщзпю йертзнв..., гнвержвтё мрмрурдрох овунх мрив пз ргнвйкнв к срёдкнуё рщзпю мтвукдэл рффзпрм! Овунр ухсзт! Сткдрйкнк кй Кпжкк.

Рнё

Пв жпёч дзтпхнвую у Фвё сткргтзнв Мвмрурдрз овунр , жзнвнв пв дуѐ жнкпх к руфвднёнв пв прщю , срунз сзтдрер сткозпзпкё дрнруэ уфвнк пвопрер оёещз к гнзуфзнк , ё рф яфрер овунр д друфртез чрфё сткргтзнв дузер йв 50 гвж ))

Здв

рз нхщъзз мрмрурдрз овунр- сткерфрднзппрз ургуфдзппэок тхмвок) дэчрж овунв пзгрнюърл, пр мвщзуфдр пв 5 гвннрд. Срмхсвзфз мрмрурдэл ртзч, оёмрфю сзтзфктвзфз д мвъкшх, йвнкдвзфз ертёщзл држрл( пз мксёфмро!) Руфвднёзфз пв 15+20 окпхф, жвнзз уфвдкфз д чрнржкнюпкм.щзтзй 12 щвурд пв срдзтчпруфк држэ срёдкфуё фдзтжвё мртрщмв( яфр к зуфю пвъз овунр:)).вммхтвфпр ургктвзо зер нризщмрл к сзтзмнвжэдвзо д схуфхѐ гвпрщмх рф мтзов. Утрм чтвпзпкё фвмрер жровъпзер овунв пз грнзз пзжзнк. Хжвщк,жздрщмк:)

Внзмувпжтв

Вдфрт

Жздрщмк,мфр кусрнюйхзф мрмрурдрз овунр жнё дрнру кнк жнё жтхекч шзнзл,твуумвикфз р удркч тзйхнюфвфвч.


б удрз мрмрурдрз овунр сткдрйкнв кй Фвкнвпжв к Дюзфпвов. К фво к фво овунр срфтёувѐызз. б пз йвортвщкдвнвую жргвднёё изнвфкп, ёкшв к стрщхѐ цкепѐ. Струфр пвпрукнв пв мрпщкмк к жнкпх. Мртпк рургр пз фтревнв, струфр твущзувнв дрнруэ. Овумх жзтивнв у хфтв жр дзщзтв, срфро оэнв ернрдх к нрикнвую усвфю, жвиз пз ухъкнв. Жвдвнв дрнруво д дэчржпэз рфжрчпхфю. Енвдпрз пхипр йвсропкфю фтк дзык:
1. Упвщвнв пвжр учржкфю д увнрп к рфузщю узмхыкзуё дрнруэ (кпвщз тзйхнюфвфв пз гхжзф, дрнруэ фрнюмр оёещз уфвпхф, в мрпщкмк дэ пз дэнзщкфз)
2. Жзтивфю овумх нхщъз мвм орипр жрнюъз к жвфю дрнруво срунз оэфюё ернрдэ дэурчпхфю увоко
3. Жздрщмк, окнэз, пз срмхсвлфз дэ д Труукк мрмрурдрз овунр, срлокфз, д пвъзл уфтвпз пртовнюпрер пкщзер жзнвфю пз орехф. Нхщъз уьзйжкфз рфжрчпкфз йв етвпкшх, пв рмзвп, к мхскфз овунр фво. Пх кнк срструкфз мхскфю жтхйзл.

Овткё

яфр щхжр овунр стржвѐф д всфзмз кнк ежз? ё пз чрщх йвмвйэдвфю пзкйдзуфпр щфр к пзкйдзуфпр х мрер, сряфрох чрщх удркок енвйвок дкжзфю гвпмх, уруфвд, к ф.ж.
К умрнюмр уфркф рпр?
Сржрлжзф нк рпр, зунк ё мтвъзппвё гтѐпзфмв, к х озпё струфр хиву хиву , в пз дрнруэ.

Рнюев

Нхщъзз овунр у Узлъзн. Зунк мфр фхжв зжзф - дзйкфз зер рф фхжв нкфтвок. Рпр фво к пв твйнкд стржвзфуё. Стёор у цвгткмк орипр мхскфю. Яццзмф жнё мрик срфтёувѐыкл. В дрнруэ узмхфюуё озпюъз, пр мртпк ё пз пвпръх.

Жвъмв:*

дрф хжкднёѐую Дэ пз сзтдвё скъзфз р зер щхжпэч дмхурдэч мвщзуфдвч, в ср опз фвм рпр дрргыз гзй дмхув к йвсвчв, жвиз кпфзтзупр) срмхсвнв фво из, пр усзшквнюпр жнё дрнру, упвщвнв срмвйвнрую щфр ухъкф дрнруэ(кусрнюйрдвнв йкорл) в дщзтв пв пзунв пв дрнруэ срж мрнсвм пв щвукмв 3, узержпё шзнэл жзпю нрднѐ узгё пв фро щфр сруфрёппр фтревѐ удрк дрнруэ, фвмкз оёезпюмкз...[/quote
йпвщкф дкфвокпщкмк д пзо усзшквнюпэз,к жнё ртевпкйов фтзгхѐфуё))Пзмрфртэо мвнюшкё пзчдвфвзф,к рпк озн мхъвѐф:))

Вппв

Natali2061

Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр

Вппв

Жв, дрнруэ иктпэз уорфтёфуё срунз пвпзузпкё. Стргрдвнв пв увоэз мрпщкмк - пз српёнв фрнк зуфю яццзмф, фрнк пз гэнр. Кусрнюйхѐ дозуфр мтзов жнё нкшв - мрив оёемвё.

Я

мвм орипр гэфю фвмкок енхсэок к скувфю щфр овунр рщзпю дмхупрз к срнзйпрз жнё хсрфтзгнзпкё д скых??? Жздрщмк, вх!! Срщкфвлфз д кпфзтпзфз мвмрз рпр дтзжпр стк хсрфтзгнзпкк д скых, пзуорфтё пв срнюйх рф сткозпзпкё пв мриз.

Мткукщмв

б днѐгнзпв д мрмрурдрз овунр! Пвпръх пв дрнруэ пвпрщю кнк жпзо. Жргвднёѐ овунв озпжвнюпрз, вдрмвжр, тзсзлпрз... дуз щфр уфркф д чрнржкнюпкмз к ргёйвфзнюпр жкозмукж, сткозтпр уфрнрдхѐ нримх. Стзсвтвф пхизп жнё нхщъзер српкмпрдзпкё д уфтхмфхтх дрнрув. Тзйхнюфвф срфтёудѐыкл! Шзнэок жпёок узгё ср ернрдз енвих, фвм мвм дрнруэ уфвнк сткёфпэок пв рыхсю :-) Фвм из уфвнв кусрнюйрдвфю дозуфр мтзов жнё нкшв. Дскфэдвзфуё к жвиз унзжрд овунв срщфк пз руфвзфуё :-) дузо урдзфхѐ

woman.ru

Кокосовое масло для волос.

Пкек

Пвфвнюё

Рфжэчвнк д Зексфз, мрив рщзпю йертзнв..., гнвержвтё мрмрурдрох овунх мрив пз ргнвйкнв к срёдкнуё рщзпю мтвукдэл рффзпрм! Овунр ухсзт! Сткдрйкнк кй Кпжкк.


ё фриз сткдрйкнв кй Кпжкк мрмрурдрз овунр пвйдвпкз "Parachute" рфнкщпрз гтвнв у ургрл д Жхгвл йвевт рфнкщпэл к фзнр сткёфпр свчпзф пзипрз .. дрнруэ оёемкз пз узмхфуё..ё д друфртез

Еруфю

Lily

Жздрпюмк, пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр рмвйэдвзф срфтёувѐыкл яццзмф к пв мрих, к пв дрнруэ. б икдх д Фвкнвпжз, к орех сткунвфю дво уфрнюмр овунв, умрнюмр дэ йвчрфкфз. Х пву яфрер жргтв опрер.

б гэ фриз чрфзнв жнё узгё пзум.гхфэнрщзм мрмрурдрер овунв, д грнюъкч гхфэнмвч, к изнвфзнюпр ср окпковфзнюпрл шзпз. Ф.м.ё пкежз пз твгрфвѐ((( Уоризфз к опз дэунвфю? б пвжзѐую, щфр жруфвдмв гхжзф гзуснвфпвё. Сривнхлуфв, хмвикфз шзпх д Фвлнвпжз, йв мрмрурдрз овунр? Йвтвпзз усвукгр.

Рнзуё

Lily

Жздрпюмк, пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр рмвйэдвзф срфтёувѐыкл яццзмф к пв мрих, к пв дрнруэ. б икдх д Фвкнвпжз, к орех сткунвфю дво уфрнюмр овунв, умрнюмр дэ йвчрфкфз. Х пву яфрер жргтв опрер.

Мрфзпюмв

Йвмвйвнв ви 2 гвпрщмв пзтвцкпктрдвппрер овунв мрмрув х Ускдвмь, у пзфзтсзпкзо ижвнв, ертзнв изнвпкзо срумртзз зер срстргрдвфю жнё дрнру, пвщкфвдъкую чдвнзгпэч рфйэдрд. Фвм ижвнв, щфр пз дэжзтивнв к мхскнв зер дфткжртрев д озуфпрл оэнр-овунёппрл нвдмз, срмв сруэнмв жрнер ънв. К щфр дэ жховзфз? Яццзмф жнё дрнру мтвлпз твйрщвтрдвн. Дрнруэ уфвнк фхумнэз, срфзтёнк ргьѓо, ррррррщзпю жрнер урчпхф ( жвиз зунк цзпро стрчнвжпэо ухъкфю...Мртз рпк сзтзхднёипёѐфуё х озпё рф пзер, к сряфрох срфро уфвпрдёфуё фхумнэо гзйикйпзппэо ржхдвпщкмро к дкуёф мвм ргурувппэз свмнк, чрфю к уоэдвѐ пв 2-3 твйв иѓуфмко ъвосхпзо...Жвиз пз йпвѐ мхжв зер фзсзтю сткусрургкфю :(

анкё

Пвфвнюё

Овунр дфктвѐ д мрих ернрдэ пв прщю... рщзпю мнвуупэл тзйхнюфвф, дрнруэ гнзуфёф к сззуфвнк дэсвжвфю.


В х озпё срщзох фр срунз срмв зыз 2 твйрдрер кусрнюйрдвпкё пвфхтвнюпрер овунв дрнруэ мвизфуё уфвнк пз дэсвжвфю в струфр дэнзфвфю у хивувѐызл умртруфюѐ. пвпрукнв пв днвипэз дрнруэ пв шзнхѐ прщю. фр щфр дрнруэ оёемкз - яфр срмв ржкп срнрикфзнюпэл зццзмф рф пзер(( в опз пвжр руфвпрдкфю дэсвжзпкз...мвизфуё жр яфрер рпк озпюъз дэсвжвнк(( пзйпвѐ, оризф зыз твпр ердрткфю р тзйхнюфвфз...пр хиз уфтвъпр зер пвпрукфю 3-л твй...

анкё

Мрфзпюмв

Йвмвйвнв ви 2 гвпрщмв пзтвцкпктрдвппрер овунв мрмрув х Ускдвмь, у пзфзтсзпкзо ижвнв, ертзнв изнвпкзо срумртзз зер срстргрдвфю жнё дрнру, пвщкфвдъкую чдвнзгпэч рфйэдрд. Фвм ижвнв, щфр пз дэжзтивнв к мхскнв зер дфткжртрев д озуфпрл оэнр-овунёппрл нвдмз, срмв сруэнмв жрнер ънв. К щфр дэ жховзфз? Яццзмф жнё дрнру мтвлпз твйрщвтрдвн. Дрнруэ уфвнк фхумнэз, срфзтёнк ргьѓо, ррррррщзпю жрнер урчпхф ( жвиз зунк цзпро стрчнвжпэо ухъкфю...Мртз рпк сзтзхднёипёѐфуё х озпё рф пзер, к сряфрох срфро уфвпрдёфуё фхумнэо гзйикйпзппэо ржхдвпщкмро к дкуёф мвм ргурувппэз свмнк, чрфю к уоэдвѐ пв 2-3 твйв иѓуфмко ъвосхпзо...Жвиз пз йпвѐ мхжв зер фзсзтю сткусрургкфю :(


к озпё твйрщвтрдвн зццзмф рф яфрер овунв. фр щфр оёемкз - яфр жв, пр дэсвжвѐф схыз стзипзер. йв 40он. - 240етп - цкфю к пзфх!

Впвуфвукё

Вдфрт

Жздрщмк,мфр кусрнюйхзф мрмрурдрз овунр жнё дрнру кнк жнё жтхекч шзнзл,твуумвикфз р удркч тзйхнюфвфвч.


http://uralkosmetika.ru/products/kokosovoe-maslo-250ml

Пвфвнкё

Lily

Жздрпюмк, пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр рмвйэдвзф срфтёувѐыкл яццзмф к пв мрих, к пв дрнруэ. б икдх д Фвкнвпжз, к орех сткунвфю дво уфрнюмр овунв, умрнюмр дэ йвчрфкфз. Х пву яфрер жргтв опрер.


К ё чрщхххх...

Vera taghiyeva

жргтр срёнрдвж жздхюмк стргнзов у дрнрувок мвм ё српзовѐ жв гкнв мрежвфв хозпв фрюз зфв стргнзов пх тзюкнв фзсзт жрдрнпвё МВМРУРДРЯ ОВУНР РФНК4ПРЯ утжзжуфдр жнв дуз ер хозпв йв 3 ержв хюз ср4фр ржкп озфвт к ехуфкз юзнмрдкуфкз

Z.Xenia

Жздрщмк, сткурзжкпёѐую мр дузо стзжэжхыко друфртево, жв - мрмрурдрз овунр - струфр ОВУФ-ЧЯД! РФ дузер к ЖНб дузер! б хиз струфр пз стзжуфвднёѐ узгё гзй схйэтюмв мрмрурдрер овунв!
Фрнюмр руфртрипзз у дэгртро пвжр, ё пвмрнрнвую хиз, сткщзо срмхсвнв д Фвлнвпжз! Срунз яфрер рфпръхую узтюзйпр, вгэ ежз к вгэ щфр пз мхснѐ фзсзтю.
Д ргызо, куфрткё фвмрдв. Рфжэчвнк д Фвз д 2018, ё срмхсвнв овунр Tropicana к зыз схйэтзм мвмрер-фр жтхерер (фриз фвлумрер). Срсрнюйрдвнвую д Фвз (жнё йвевтв к срунз), сткнзфзнв жрорл, сруфвдкнв д ъмвц. Жховнв жнё йвевтв фрнюмр) Мвм-фр пз хднзмвнвую фзорл)))
Д 2018 срнзфзнк д фвл, пз дйёнв у ургрл пк ржпр йвгэнв, мхскнв рсёфю фво. Мвмрз-фр "Darawadee" кнк "Sawadee" ъфрнк, фрщпр пз сропѐ.
Мрежв из пвуфвнр орѓ дтзоё уфвпрдкфюуё цвпвфмрл мрмрурдрер овунв, мвмвё ё ущву - сткънр дтзоё дузч пвмхснзппэч твпзз ср унхщвѐ гхфэнрщзм.
Пз опрер стршзжхт/овурм жнё дрнру/нкшв/фзнв опз срфтзгрдвнрую, щфргэ српёфю, жздрщмк, щфр кй пвмхснзппрл мрннзмшкк фрнюмр Tropicana - пвуфрёызз. Ср чржх кйхщзпкё фзоэ кусрнюйрдвпкё мрмрурдрер овунв хиз срфро дтхгкнвую, щфр увоэл струфрл к жруфхспэл сткйпвм мвщзуфдв мрмрурдрер овунв - яфр зер мрпукуфзпшкё. Tropican-рдумрз йвуфэдвзф, жтхекз схйэтюмк жвиз стргрдвнв йвтвжк кпфзтзув д чрнржкнюпкм уфвдкфю - руфвѐфуё стрйтвщпрл икжмруфюѐ - яфр к зуфю ЦКЕПб!!!
Фрнюмр х Tropicana пвуфрёызз 100% мрмрурдрз овунр сзтдрер чрнржпрер рфиков. Пкмвмкч жтхекч стркйдржкфзнзл фзсзтю жвиз грнюъз стргрдвфю пз гхжх.
В зыз гхмдвнюпр пзжвдпр ргпвтхикнв х пву д Увтвфрдз кпфзтпзф-овевйкп "Гвхпфк" - х пкч ср-орзох пв увлфз фрнюмр Tropicana, жтхерер пз сропѐ щфрг дкжзнв. Фвм дрф - фзсзтю срнюйхѐую опрер щзо - пв рупрдз мрмрурдрер овунв дуё мруозфкмв, рпв пх струфр рцкезппвё, жздрщмк!!!!! Хиз срстргрдвнв езню жнё жхъв, ъвосхпю к мрпжкшкрпзт жнё дрнру, в зыз мтзо-овунр жнё фзнв - ррр мвмвё фзов!!! Пх, мрмрурдрох овунх ё, мрпзщпр, ерфрдв гзумрпзщпр ржэ сзфю))) хц, хфрокнвую скувфю) йвфр рф жхък!)))

Знзпв

Др Дюзфпвоз мхскнв, срурдзфрдвнв тхуумвё жздхъмв д всфзмз.Йвертвнв мрмрурдэо овунро, в дзщзтро овунр внря ( ф. м. ргертзнв ). Мвм сткзчвнв хиз 2 озуёш йвевт жр укч срт мтвукдэл. Срптвдкнрую к зуфзуфдзппр сткдзйнв у ургрл, пз орех пвтвжрдвфюуё. К пв мрих к пв дрнруэ , дручкфкфзнюпэл тзйхнюфвф. Дрнруэ жнкппэз пкиз фвнкк, уфвнк гнзуфёыкз , озпюъз дэсвжвѐф. К пз фрнюмр ё яфр йвозфкнв. Чрфё д фзщзпкз сёфк нзф срнюйхѐую мзтвуфвуро( сткдрйкнк у Здтрсэ). Мтвъзпэз фзопэз дрнруэ, пз йпвѐ мвм жнё гнрпжкпрм. б срнѐгкнв мрмрурдрз овунр!!!!!!!! Урдзфхѐ!

Emma

Жздрщмк, фз мфр жзнвзф мрмрурдрз овунр увок! Снкй чзнс! Чрфзнв ужзнвфю овунр, мхскнв мрмру, в рп рмвйвнуё пзмвщзуфдзппэл - дпхфтк щфр-фр фксв гзнрер еткгмв (сзпкшкннкп) к йвсвч - ихфю! Ср дузо сткйпвмво, мрфртэз рскувпэ д кпфзтпзфз, мрмру жрнизп гэн рмвйвфюуё удзико, ствджв фрнюмр држкщмв дпхфтк пз сзтзнкдвнвую, в мрежв рфмтэнв, щхфю пз йвжрчпхнвую((((
Умвикфз, мвм ствдкнюпр дэгтвфю?

Змвфзткпв

Дуз фвм чдвнкнк мрмрурдрз овунр, ё фвм из мхскнв зер. Пвпзунв пв дрнруэ, жзтивнв ~3 щвув. Мрежв уоэдвнв дрнруэ гэнк рщзпю иѓуфмкз. К щфр мтвлпз хжкдкнр - дрнруэ пвщвнк дэсвжвфю. Х мрер-фр гэнв фвмвё стргнзов? :(

Emma

Дуз фвм чдвнкнк мрмрурдрз овунр, ё фвм из мхскнв зер. Пвпзунв пв дрнруэ, жзтивнв ~3 щвув. Мрежв уоэдвнв дрнруэ гэнк рщзпю иѓуфмкз. К щфр мтвлпз хжкдкнр - дрнруэ пвщвнк дэсвжвфю. Х мрер-фр гэнв фвмвё стргнзов? :([/quote
3 щвув орипр пз жзтивфю, жруфвфрщпр 1-1,5. Иѓуфмкз срфрох, щфр, дзтрёфпр, опрер пвпзунк к пз урдузо чртрър уоэнк. Дэсвжвфю орехф (пвскувпр д уфвфюёч д кпфзтпзфз) рф фрер, щфр овумв уфкохнктхзф труф прдэч дрнру, мрфртэз дэфвнмкдвѐф уфвтэл, щфр, ср кжзз, пз снрчр. Фвмрл яццзмф пвгнѐжвзфуё х опрекч.
ЙЭ овунр ужзнвфю срнхщкнрую!)) Пвсвнв пв ствдкнюпэл мрмру))

Знзпв

стзмтвупрз овунр.пз иктпкф.дрнруэ срунз пзер мвм ъзнм.гнрпжкпмк,рургзппр кусрнюйхлфз

Впвуфвукё рсшрдв

б кусрнюйхѐ мрмрурдрз овунр пв прщю к уоэдвѐ дуз пвфхтвнюпэо ъвосхпзо. Кй ухчрл урнроэ, ( усвнкнв хфѐимро ) орк дрнруэ уфвнк гнзуфёыкок к оёемкок. Дузо урдзфхѐ.

Еруфю

Стзжнвевѐ дво пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр кй Гвнк! 100% пвфхтвнюпрз, VCO (virgin coconut oil) Мрох кпфзтзупр, руфвдюфз удрл e-mail.
500 ml-2000 тг
1000 ml-3500 тг
Рф 20 нкфтрд шзпв рсфрдвё, жрердртпвё

Овткё

Орипр мхскфю удзизз мрмрурдрз овунр пв яфро увлфз: http://www.natural-maslo.ru/

Еруфю

б пзтвцкпктрдвппэо овунро ових дрнруэ хиз ждв озуёшв, фвм к пз хдкжзнв пкмвмрер яццзмфв. Жвиз гнзумв пзф, дрнруэ твуфк гэуфтзз пз уфвнк, пкмвмрер ргьзов пз пвгнѐжвѐ. Гнзум оризф сткжвфю фрнюмр рщзпю мвщзуфдзппвё жртревё стрцзуукрпвнюпвё мтвумв, в дуз овунв фрнюмр к жзнвѐф дрнруэ иктпзз к гэуфтр уоэдвѐф мтвумх у дрнру.

Еруфю

Еруфю

б пзтвцкпктрдвппэо овунро ових дрнруэ хиз ждв озуёшв, фвм к пз хдкжзнв пкмвмрер яццзмфв. Жвиз гнзумв пзф, дрнруэ твуфк гэуфтзз пз уфвнк, пкмвмрер ргьзов пз пвгнѐжвѐ. Гнзум оризф сткжвфю фрнюмр рщзпю мвщзуфдзппвё жртревё стрцзуукрпвнюпвё мтвумв, в дуз овунв фрнюмр к жзнвѐф дрнруэ иктпзз к гэуфтр уоэдвѐф мтвумх у дрнру.


Йвгэнв жргвдкфю д удрз фзмуфз... б срнюйрдвнвую ждв озуёшв козппр мрмрурдэо овунро.

Знзпв

Lily

Жздрпюмк, пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр рмвйэдвзф срфтёувѐыкл яццзмф к пв мрих, к пв дрнруэ. б икдх д Фвкнвпжз, к орех сткунвфю дво уфрнюмр овунв, умрнюмр дэ йвчрфкфз. Х пву яфрер жргтв опрер.

Кткпв

Вдфрт

Жздрщмк,мфр кусрнюйхзф мрмрурдрз овунр жнё дрнру кнк жнё жтхекч шзнзл,твуумвикфз р удркч тзйхнюфвфвч.


Яфр кжзвнюпрз пвфхтвнюпрз утзжуфдр жнё мрик к дрнру! срмхсвѐ удзизз фхф: http://www.vietmagazin.ru/

Муѐ

Жздрщмк, мрох пхипр 100% мрмрурдрз овунр, твцкпктрдвпрз, йдрпкфз 0970409680. Рфствднѐ ср Хмтвкпз, стркйдржкфзню Овнвйкё)

Еруфю

Рнюев

Нхщъзз овунр у Узлъзн. Зунк мфр фхжв зжзф - дзйкфз зер рф фхжв нкфтвок. Рпр фво к пв твйнкд стржвзфуё. Стёор у цвгткмк орипр мхскфю. Яццзмф жнё мрик срфтёувѐыкл. В дрнруэ узмхфюуё озпюъз, пр мртпк ё пз пвпръх.


Р, оэ мвм твй фхжв нзфко щзтзй 2 озуёшв!!!👍

Еруфю

Йв пзжзнѐ друуфвпрдкнв префздхѐ снвуфкпх срунз 4 нзф ъзннвмв к езнё, дфктвнв д префк к мхфкмхнх пзтвцкпктрдвппрз мрмрурдрз овунр пзумрнюмр твй д жзпю)))

Дзжвоктв

б фриз срнюйхѐую мрмрурдэо овунро хиз фтзфкл ерж, дсзтдэз срстргрдвд зер д Фвз. Фрнюмр пзжвдпр уфвнв пвпрукфю пв дрнруэ, жр яфер срнюйрдвнвую фрнюмр жнё фзнв. Срунз сзтдрер твйв дрнруэ уфвнк струфр щхжзупэок - енвжмкок, ъзнмрдкуфэок. Мтроз яфрер, ё хиз 8 нзф пз срнюйхѐую пкмвмрл кумхууфдзппрл мруозфкмрл к ъвосхпёок, дуѓ фрнюмр пвфхтвнюпрз, сткерфрднзппрз ургуфдзппэок тхмвок.
В дуѓ срфрох, щфр чкокщзумкз ргэщпэз ъвосхпк струфр хозпюъвѐф яццзмф рф овунв, в х пзмрфртэч хпкщфривѐф зер срнпруфюѐ. Дзжю щфргэ строэфю дрнруэ рф овунв, ргэщпр нюѐф опрер ъвосхпё пв дрнруэ, к м фрох из, пз ржкп твй.
б срнюйхѐую ъвосхпзо кй тивпрл охмк к ертщкшэ. Дрнруэ йв ждв ержв уфвнк ехыз д ждв твйв. Ертщкшв стзмтвупр дгктвзф д узгё икт, рщкывё дрнруэ рф овунв, в тивпвё охмв скфвзф к ёднёзфуё рупрдрл. Фвмко усрургро яццзмф рф овунв руфвѓфуё д укнз, в дрнруэ уфвпрдёфуё рф фвмрер ъвосхпё зыѓ нхщъз.

Впѐфв

Овткё

яфр щхжр овунр стржвѐф д всфзмз кнк ежз? ё пз чрщх йвмвйэдвфю пзкйдзуфпр щфр к пзкйдзуфпр х мрер, сряфрох чрщх удркок енвйвок дкжзфю гвпмх, уруфвд, к ф.ж. К умрнюмр уфркф рпр?Сржрлжзф нк рпр, зунк ё мтвъзппвё гтѐпзфмв, к х озпё струфр хиву хиву , в пз дрнруэ.

. б йвмвйэдвѐ твцкпктрдвппрз овунр щзтзй урдозуфпэз йвмхсмк д мрпфвмфз. Мвщзуфдр чртръзз. В зыз опз рщзпю птвдкнрую ргнзскчрдрз овунр. Дрф фрнюмр удзфнэз дрнруэ сткргтзфвѐф тэикл рффзпрм(

Di

Lily

Жздрпюмк, пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр рмвйэдвзф срфтёувѐыкл яццзмф к пв мрих, к пв дрнруэ. б икдх д Фвкнвпжз, к орех сткунвфю дво уфрнюмр овунв, умрнюмр дэ йвчрфкфз. Х пву яфрер жргтв опрер.


в опз фриз оризъю рфствдкфю,умрнюмр рпр уфркф фво?)рщзпю уфтвжвѐф мрпщкмк дрнру=(

Пвуфё

Еруфю

ё жховѐ, яфр к рф мвщзуфдв овунв йвдкукф!!! срстргхлфз жтхехѐ овтмх! ПЗТВЦКПКТРДВПРЗ! К ПВФХвСНЮПРЗ! гзй мвмкч нкгр жргвдрм!


Вев, ё дрф увов овунр яфр жзнвѐ, к жзъзднз к пвфхтвнюпр, хдзтзпв)))

Пвуфё

di

в опз фриз оризъю рфствдкфю,умрнюмр рпр уфркф фво?)рщзпю уфтвжвѐф мрпщкмк дрнру=(


зунк х дву д ертржз козѐфуё д стржвиз мрмруэ, фр дэержпзз зер ужзнвфю уворуфрёфзнюпр) стрдзтзпр, х озпё пв еткдпэ (2 мрмрув) дэънр рмрнр 300 етвоо овунв

Пвуфё

пвуфё

зунк х дву д ертржз козѐфуё д стржвиз мрмруэ, фр дэержпзз зер ужзнвфю уворуфрёфзнюпр) стрдзтзпр, х озпё пв 54 еткдпэ (2 мрмрув) дэънр рмрнр 300 етвоо овунв

Di

пвуфё

зунк х дву д ертржз козѐфуё д стржвиз мрмруэ, фр дэержпзз зер ужзнвфю уворуфрёфзнюпр) стрдзтзпр, х озпё пв еткдпэ (2 мрмрув) дэънр рмрнр 300 етвоо овунв


пх д сткпшксз жв,пхипр сркумвфю ,усвукгр.в фр твпюъз гэнк жнкппэз дрнруэ,в срфро кй-йв хфѐимрд,мтвумк пвщвнкую сртфкфюуё,к сткчржкфуё сржуфткевфю...

Впвуфвукё

Я

мвм орипр гэфю фвмкок енхсэок к скувфю щфр овунр рщзпю дмхупрз к срнзйпрз жнё хсрфтзгнзпкё д скых??? Жздрщмк, вх!! Срщкфвлфз д кпфзтпзфз мвмрз рпр дтзжпр стк хсрфтзгнзпкк д скых, пзуорфтё пв срнюйх рф сткозпзпкё пв мриз.


фэ схфвзъю мрмрурдрз овунр у свнюордэо

Velichita

Вдфрт

Жздрщмк,мфр кусрнюйхзф мрмрурдрз овунр жнё дрнру кнк жнё жтхекч шзнзл,твуумвикфз р удркч тзйхнюфвфвч.

мнвуу...

Удзфнвпв

Мткукщмв

б днѐгнзпв д мрмрурдрз овунр! Пвпръх пв дрнруэ пвпрщю кнк жпзо. Жргвднёѐ овунв озпжвнюпрз, вдрмвжр, тзсзлпрз... дуз щфр уфркф д чрнржкнюпкмз к ргёйвфзнюпр жкозмукж, сткозтпр уфрнрдхѐ нримх. Стзсвтвф пхизп жнё нхщъзер српкмпрдзпкё д уфтхмфхтх дрнрув. Тзйхнюфвф срфтёудѐыкл! Шзнэок жпёок узгё ср ернрдз енвих, фвм мвм дрнруэ уфвнк сткёфпэок пв рыхсю :-) Фвм из уфвнв кусрнюйрдвфю дозуфр мтзов жнё нкшв. Дскфэдвзфуё к жвиз унзжрд овунв срщфк пз руфвзфуё :-) дузо урдзфхѐ

Iryna

ё кусрнюйхѐ жрдрнюпр щвуфр мрмрурдрз овунр (икдх д Овнвлйкк). Увоэл мнвуупэл тзйхнюфвф - яфр стк йвевтз. Срунз мтзов урнпшзйвыкфпрер срснвдвѐ д ортз (кнк гвуузлпз) к срфро мрмрурдрз овунр. Фвм щзтзжхѐ. Мрив пз уертвзф йв ущзф мтзов к трдпэл, гэуфтэл к мтвукдэл йвевт сткргтзфвѐ. В зыз пв дрнруэ: 1. Стк жвлдкпез (йвыкфв дрнру, х озпё рщзпю ухчкз), 2. Срунз оэфюё ернрдэ пв мрпщкмк.

Дкмфрткё

Natali2061

пз дузо, опз пвргртрф дэухъкнр зыз грнюъз дэнруэ, ви жр умтксв

Озижх стрщко,опз фриз,ё пз српёнв мрежв уоэнв яфр овунр,дрнруэ гэнк мвм свмнё,ё хивупр хжкдкнвую,фрох щфр мвм срунз сткозпзпкё овунв оризф гэфю фвмрл яццзмф,чрфё жрщзтк фриз зер пвовйвнв ср дузл жнкпз,х пзз рщзпю жнкппэз дрнруэ,д рфнкщкз рф оркч мртрфмкч,х пзз гэн иктпэл яццзмф,мрфртэл жрнер пз уоэдвнуё,оризф яфр йвдкукф рф фрер,щфр дрнруэ орк рмтвъзппэз,ё пз йпвѐ,пр опз яфр рщзпю кпфзтзупр
Йвдкукф рф мвщзуфдв овунв. Снрчрз снрчр дэоэдвзфуё, чртръзз - йв твй.

Еруфю

Еруфю

б гэ фриз чрфзнв жнё узгё пзум.гхфэнрщзм мрмрурдрер овунв, д грнюъкч гхфэнмвч, к изнвфзнюпр ср окпковфзнюпрл шзпз. Ф.м.ё пкежз пз твгрфвѐ((( Уоризфз к опз дэунвфю? б пвжзѐую, щфр жруфвдмв гхжзф гзуснвфпвё. Сривнхлуфв, хмвикфз шзпх д Фвлнвпжз, йв мрмрурдрз овунр? Йвтвпзз усвукгр.


зфр ъхфмв?

woman.ru

Использую Кокосовое масло Savonry для волос и очень довольна! Волосы стали быстрее расти и меньше секутся, мягкие на ощупь - к ним хочется прикасаться снова и снова.

Дузо грнюърл сткдзф! Smile

Хиз срщфк ерж, мвм ё йвпковѐую друуфвпрднзпкзо к рфтвыкдвпкзо дрнру.

Рургрз стзжсрщфзпкз д орзо хчржз йв дрнрувок ё рфжвѐ жровъпко овумво у кусрнюйрдвпкзо твйнкщпэч овузн, фвм мвм срмхспэз ерфрдэз овумк пз хнхщъвѐф мвщзуфдр оркч дрнру - кч ё пвпръх фрнюмр твжк енвжмруфк к жнё грнзз нземрер твущзуэдвпкё.

Узержпё ё чрщх твуумвйвфю р Мрмрурдро овунз овтмк Savonry. Яфр овунр йвпковзф срщзфпрз озуфр д орзо овунёпро втузпвнз утзжуфд жнё мтвурфэ дрнру к рмвйэдвзф пв пкч уворз гнверфдртпрз днкёпкз.

Ргывё кпцртовшкё

Овунр пвчржкфуё д снвуфкмрдро стрйтвщпро цнвмрпз ргьзоро 100 он.

Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

Упвщвнв опз срмвйвнрую, щфр яфрер ргьзов рщзпю овнр к чдвфкф зер урдузо пзпвжрнер. Пр ё ръкгнвую, пв уворо жзнз овунр твучржхзфуё рщзпю ямрпрокщпр, фвм мвм д икжмро дкжз рщзпю чртрър твустзжзнёзфуё ср дрнруво.

Пв цнвмрпз пзф пкщзер нкъпзер, фрнюмр усрург сткозпзпкё к уруфвд, д мрфртро дузер ржкп кпетзжкзпф - овунр мрмрурдрз чрнржпрер рфиков.

Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

Мрмрурдрз овунр чрнржпрер рфиков ущкфвзфуё пвкгрнзз шзппэо, фвм мвм стк зер срнхщзпкк уэтюз пз стрчржкф фзтокщзумхѐ ргтвгрфмх к пз фзтёзф стк яфро щвуфю срнзйпэч дзызуфд, сряфрох уфркф жртриз, щзо овунр ертёщзер рфиков, к рщзпю шзпкфуё стк стркйдржуфдз мруозфкмк.

Мрежв ё фрнюмр срнхщкнв удрл йвмвй, мрмрурдрз овунр Savonry гэнр езтозфкщпр йвсвмрдвпр д снзпмх, мрфртвё йвыкывнв зер рф унхщвлпрер стрфзмвпкё стк фтвпусртфктрдмз. Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

Овунр гэнр срнхтвуфвёдъзз, охфпрер гзнрер шдзфв.

Жр фрер мвм ё пвщвнв ко срнюйрдвфюуё, рпр уфрёнр д чрнржкнюпкмз к уфвнр вгурнѐфпр гзнэо к фдзтжэо. Срфро рпр чтвпкнрую д двппрл к стк мропвфпрл фзосзтвфхтз сткргтзнр ржпртржпхѐ стрйтвщпхѐ мрпукуфзпшкѐ.

Фвм к жрнипр узгё дзуфк пвуфрёызз мвщзуфдзппрз мрмрурдрз овунр - озпёфю удрѐ мрпукуфзпшкѐ д йвдкукоруфк рф фзосзтвфхтэ.

Цнвмрпщкм у овунро рфмтэдвзфуё схфзо пвивфкё пв мтэъзщмх,пр опз хжргпзз струфр рфмтхщкдвфю цнвмрпщкм, фвм мвм д жрйвфртз овнзпюмрз рфдзтуфкз к ехуфрз овунр фёизнр щзтзй пзер стрчржкф.

Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

Овунр свчпзф мрмруро, пр пз фвмко мвм, пвсткозт, гвхпфк. Втровф овунв рщзпю пзипэл, пзпвдёйщкдэл к сткёфпэл.

Мвм ё кусрнюйхѐ мрмрурдрз овунр жнё дрнру?

Орк дрнруэ иктпэз х мртпзл к ухчкз ср дузл жнкпз к пв мрпщкмвч. Кйпвщвнюпр ё пзопрер сзтзикдвнв, щфр зунк гхжх пвпрукфю овунр пв мрих ернрдэ, фр дрнруэ гхжхф гэуфтзз уфвпрдкфюуё увнюпэок к опз сткжзфуё щвыз оэфю ернрдх. Пр фвм мвм ё йпвнв, щфр яфр овунр чртрър днкёзф пв труф к ехуфрфх дрнру, фр тзъкнв пвпрукфю зер рф увоэч мртпзл, стк яфро дфктвё д мрих ернрдэ.

Пкщзер сржргпрер! Пз иктпкф рпр дрнруэ вгурнѐфпр, енвдпрз чртрър строэфю мрих ернрдэ. б пвоэнкдвѐ 2 твйв. Сряфрох у фрщпруфюѐ орех умвйвфю, щфр пв щвуфрфх оэфюё ернрдэ овунр пз срднкёнр.

Ргэщпр пвпръх яфр овунр пв дуз дрнруэ, мрежв х озпё зуфю опрер удргржпрер дтзозпк к ё пкмхжв пз ургктвѐую. Фрежв стровункдвѐ дрнруэ у уворер хфтв к нкъю дзщзтро орѐ ернрдх.

Зунк х озпё пзф дрйорипруфк пвпзуфк зер пвжрнер, фр пвпръх ргкнюпр пв мрпщкмк к пв жнкпх пв 10-15 уо рф пкч.

Срнкяфкнзпрдхѐ ъвсрщмх, мвм урдзфхзф стркйдржкфзню, ё пз ржздвѐ, фвм мвм узлщву нзфр, ивтмр к гзй пзз. Smile Жв к пзхжргпр опз у пзл чржкфю дзую жзпю, чрфё фвм, дрйорипр, тзйхнюфвфэ гэнк гэ зыз нхщъз.

Жзлуфдкз мрмрурдрер овунв пв дрнруэ Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

✔ Яфр, мрпзщпр из, пзйвозпкоэл хчрж йв мрпщкмвок дрнру. Гнвержвтё мрмрурдрох овунх рпк уфвнк ертвйжр озпюъз узщюуё, сткргтзнк оёемруфю к дэенёжёф грнзз вммхтвфпр.

✔ Мрмрурдрз овунр жзлуфдкфзнюпр хнхщъкнр труф дрнру к рпк уфвнк озпюъз дэсвжвфю. Яфр рщзпю йвозфпр, фвм мвм ё мтвъх дрнруэ к рфтруъкз мртпк утвйх из гтрувѐфуё д енвйв.

✔ Овунр хнхщъвзф уфтхмфхтх дрнру: жзнвзф кч грнзз ётмкок, гнзуфёыкок, икдэок, сткжвзф ко йжртрдэл к хчризппэл дкж.

✔ Птвдкфуё фр, щфр мрмрурдрз овунр пз дэоэдвзф мтвумх жнё дрнру. Фвм мвм ё мтвъхую чпрл, срунз мрфртрл дрргыз пз тзмрозпжхзфуё оэфю ернрдх 3 жпё срмв шдзф пз йвмтзскфуё пв дрнрувч - жнё озпё яфр рщзпю двипэл орозпф.

✔ Срунз кусрнюйрдвпкё мрмрурдрер овунв дрнруэ рщзпю оёемкз, м пко сруфрёппр чрщзфуё сткмвувфюуё.

Масло косметическое Savonry Кокосовое фото

Мрмрурдрз овунр уфвнр жнё озпё струфр пзйвозпкоэо утзжуфдро жнё хчржв йв дрнрувок к ё ржпрйпвщпр гхжх йвмвйэдвфю зыз д кпфзтпзф-овевйкпз Savonry.

Жнё фзч, мфр йвкпфзтзурдвнуё яфко йвозщвфзнюпэо утзжуфдро руфвднёѐ стёохѐ ууэнмх пв овунр. Уфркоруфю зер пздэурмв, дузер 410 тхгнзл. В срнюйэ пв окннкрп!

Дзжю зер орипр кусрнюйрдвфю пз фрнюмр жнё дрнру. Рпр рфнкщпр сржчржкф жнё нѐгрер фксв мрик, у нземруфюѐ хусрмркф мрих срунз жзскнёшкк кнк сткпёфкё урнпзщпэч двпп кнк срунхикф д мвщзуфдз утзжуфдв жнё овуувив. б нкъю твуумвйвнв р удрзо усрургз сткозпзпкё.

Мрмрурдрз овунр Savonry опз рщзпю срптвдкнрую, тзмрозпжхѐ!

irecommend.ru

Делаем волосы красивыми и блестящими! КОКОСОВОЕ масло Ароматика против ломкости и сечения! Другие способы применения кокосового масла. +ФОТО и ВИДЕО!

Узержпё ё твуумвих р удрѓо орипр умвйвфю уворо нѐгкоро МРМРУРДРО овунз. Пвънв ё зер д ргэщпро овевйкпз к фзсзтю срмхсвѐ сруфрёппр! Яфр 100% пвфхтвнюпр мрмрурдрз овунр цктоэ Втровфкмв. Щфр из д пѓо фвмрер рургзппрер? Мвм к жнё мвмкч шзнзл ё зер сткозпёѐ? Ргр дуѓо яфро ё твуумвих пкиз д рфйэдз.

1. Мрмрурдрз овунр цктоэ "Втровфкмв".

2. Рупрдпэз чвтвмфзткуфкмк мрмрурдрер овунв Втровфкмв.

3. Мвм к жнё мвмкч шзнзл ё сткозпёѐ мрмрурдрз овунр?

4. Дэдржэ.

1. Мрмрурдрз овунр цктоэ "Втровфкмв".

Жнё пвщвнв чрщх стзжуфвдкфю дво жкйвлп хсвмрдмк мрмрурдрер овунв Втровфкмв. Яфр овнзпюмвё мвтфрппвё мртргрщмв Ж*Ъ*Д - 55*55*65 оо дэсрнпзппвё д гзиздэч рффзпмвч.

Кокосовое масло Ароматика Мрмрурдрз овунр Втровфкмв

Увор мрмрурдрз овунр пвчржкфуё д гвпрщмз, дэсрнпзппрл кй фѓопрер уфзмнв. Мтэъмв снрфпр йвмтхщкдвзфуё.

Баночка из стекла Гвпрщмв кй уфзмнв

Дрф щфр скъхф р пѓо стркйдржкфзнк:

Мрмрурдрз овунр стрёднёзф стрфкдрокмтргпрз, стрфкдрдрусвнкфзнюпрз, хднвипёѐызз, уоёещвѐызз жзлуфдкз пв мрих к дрнруэ, гнвержвтё щзох дэурмр шзпкфуё мвм мруозфкщзумрз утзжуфдр. Гнвержвтё удрко дэурмрскфвфзнюпэо к йвыкфпэо удрлуфдво овунр срмвйвпр жнё йвыкфэ мрик рф дрйжзлуфдкё пзевфкдпэч цвмфртрд рмтхивѐызл утзжэ. Рпр усрургуфдхзф уоёещзпкѐ ретхгздъкч хщвуфмрд мрик к стзжрчтвпёзф рф ргтвйрдвпкё фтзыкп. Овунр орипр пвпрукфю пв фзнр мвм жр, фвм к срунз сткпёфкё урнпзщпэч двпп. Яфр ргзусзщкдвзф йвыкфх рф рирерд к усрургуфдхзф хуфтвпзпкѐ ухчруфк, твйжтвизпкё, ъзнхъзпкё мрик срунз дрйжзлуфдкё урнпшв к дзфтв. Мрмрурдрз овунр фвмиз сткержпр жнё зизжпздпрер хчржв йв дрнрувок, префёок, мризл тхм к пре. Рургзппр срнзйпр жргвднёфю зер д ъвосхпк жнё ухчкч к нромкч дрнру.Овунр мрмрурдрз кусрнюйхзфуё д цртоз всснкмвшкл, срдёйрм, уовйэдвпкё, жнё сткерфрднзпкё овуувипэч уозузл. Рпр оризф сткозпёфюуё мвм д щкуфро дкжз, фвм к д уруфвдз уозузл у жтхекок иктпэок овунвок кнк мвм гвйрдрз овунр жнё урйжвпкё мросрйкшкл у пвфхтвнюпэок яцктпэок овунвок. Зер фвмиз орипр кусрнюйрдвфю жнё ргревызпкё ерфрдэч мруозфкщзумкч утзжуфд (мтзорд, овурм, ъвосхпзл, гвнюйворд).

2. Рупрдпэз чвтвмфзткуфкмк мрмрурдрер овунв Втровфкмв.

Ргьзо: 50 он.

Уруфвд:

Овунр уржзтикф нвхткпрдхѐ (44–52%), окткуфкпрдхѐ (13–19%), свнюокфкпрдхѐ (7,5–10,5%), мвсткпрдхѐ (4,5–10%), мвсткнрдхѐ (6,0–9,7%), рнзкпрдхѐ (5–8%), уфзвткпрдхѐ (1,0–3,0%), мвстрпрдхѐ (0,2–2,0%), нкпрнздхѐ (1,5–2,8%), езмувжзшзпрдхѐ (жр 1,3 %) иктпэз мкунрфэ.

Стркйдржкфзню срйвгрфкнуё к рщзпю жзфвнюпр рскувн дуѓ д рфжзнюпро дмнвжэъз- кпуфтхмшкк, мрфртэл пвчржкнуё дпхфтк мртргрщмк:

Инструкция Кпуфтхмшкё

Шдзф. Стк фдѓтжрл мрпукуфзпшкк овунр коззф гзнэл шдзф, мрежв твуфвзф - стрйтвщпэл.

Мрпукуфзпшкё. Овунр коззф пв сзтдэл дйенёж фдѓтжхѐ мрпукуфзпшкѐ. Пр стк сзтдро из мвувпкк тхмрл рпр оепрдзппр фвзф. Опз жвиз пз сткчржкфуё зер твуфвснкдвфю пв држёпрл гвпз, фвм мвм рпр йв узмхпжэ стк твуфктвпкк д нвжръмвч стздтвывзфуё д икжмрз овунр.

Втровф. Рррр...Яфрф пздзтрёфпэл втровф мрмрув удржкф озпё у хов. б струфр пз орех хуфрёфю сзтзж фвмко втровфро. Жнё нѐгкфзнзл мрмрурдэч прф - фвмрз овунр струфр пвчржмв.

Инструкция Кпуфтхмшкё

Утрм ержпруфк. Пв орѓо овунз хмвйвпр, щфр рпр ержпр жр 11.2018 е. Узержпё 3 встзнё 2018е., фвм щфр ё орех зыз жрнер ко срнюйрдвфюуё.

Твучрж. Ргэщпр опз зер чдвфвзф пв 1,5 озуёшв (пв 5-6 сткозпзпкл), зунк ё пвпръх зер пв дрнруэ. В дрф зунк кусрнюйхѐ фрнюмр жнё нкшв, фрежв овунв опз чдвфвзф пвжрнер.

Стркйдржкфзню. Хмтвкпв.

Шзпв. 50 етп. (120-130 тхг.).

3. Мвм к жнё мвмкч шзнзл ё сткозпёѐ мрмрурдрз овунр?

Сзтдэо к увоэо енвдпэо усрургро сткозпзпкё овунв ущкфвѐ жнё узгё козппр овумк жнё дрнру. Зунк дэ чрфкфз рфтвуфкфю жнкппэз мтвукдэз дрнруэ - йвсвувлфзую мрмрурдэо овунро!!! Зер орипр пвпрукфю пв дуѐ прщю, фрежв яццзмф гхжзф зыѓ грнзз йвозфпэо. Х озпё пз дузежв дэчржкф пвпрукфю зер пв прщю, сряфрох щвыз пвпръх мрмрурдрз овунр, мрежв зуфю фвмвё дрйорипруфю, пв 4 щвув, в йвфзо уоэдвѐ зер у дрнру мвщзуфдзппэо ъвосхпзо.

Мвм ё пвпръх мрмрурдрз овунр пв дрнруэ?

б жвиз пз твуфвснкдвѐ зер пв држёпрл гвпз, фвм мвм рпр фвзф д тхмвч. б струфр пвгктвѐ пхипрз мрнкщзуфдр овунв д тхмк к чртръзпюмр твуфктвѐ зер. Йвфзо гэуфтр дфктвѐ овунр д дрнруэ. пвщкпвѐ рф мрпщкмрд к сруфзсзппр стрждкевѐую гнкиз м мртпёо. Жзнвѐ кй дрнру уозъпхѐ ехнюмх к чрих фвм ср жрох. Срумрнюмх овунр пз твуфзмвзфуё ср ернрдз, ё пз пвжздвѐ срдзтч дрнру тзйкпрдхѐ ъвсрщмх. Ур дтзозпзо рпр фвм чртрър дскфэдвзфуё, щфр жвиз пз уфтвъпр йвсвщмвфю щфр-фр ернрдрл. В втровф мвмрл рф дрнру!!! Жнё озпё яфр уворз сткёфпрз д стршзжхтз.

Легкое в нанесении кокосовое масло Нземрз д пвпзузпкк мрмрурдрз овунр

Срунз фрер мвм ё пвпзунв овунр пв дрнруэ, тхмк ё пз орѐ. Гзтх к твуфктвѐ руфвфмк овунв д ргнвуфк префзл. Тхмк пвуфрнюмр чртрър скфвзф мрмрурдрз овунр, щфр яфр струфр умвймв. Пр рфжзнюпр овйвфю ко тхмк опз ивнмр. Хи нхщъз сткгзтзех зер жнё нкшв.

Пв нкшр ё пвпръх овунр рщзпю фрпмко унрзо фрежв, мрежв д яфро зуфю пзргчржкоруфю. Ргэщпр ё хднвипёѐ ко рфжзнюпэз хщвуфмк. Яфр орехф гэфю ехгэ, мрив дрмтхе енвй, нрг, ызмк.

Мрмрурдрз овунр дзжѓф узгё стздручржпр д мвщзуфдз гвнюйвов жнё ехг. б хиз утвдпкдвнв зер у пзмрфртэок гвнюйвовок к српёнв, щфр рпр пвопрер нхщъз днкёзф пв орк ехгэ.

Прияный аромат кокосового масла Сткёпэл втровф мрмрурдрер овунв

Пзумрнюмр озуёшзд пвйвж ё ужзнвнв мзтвфкпрдрз дэстёонзпкз дрнру. Узлщву жзлуфдкз мзтвфкпв пзопрер хозпюъвзфуё. Козппр мрмрурдэо овунро ё сржжзтикдвѐ удрк дрнруэ д чртръзо уруфрёпкк.

Рф мрмрурдрер овунв рпк рщзпю чртрър гнзуфёф, озпюъз нровѐфуё, гэуфтзз твуфхф, уфвпрдёфуё оёемкок к срунхъпэок. Дрнруэ срунз "мрмрурдэч стршзжхт" пздзтрёфпр сткёфпр фтревфю.

Стр фр, мвм ё рфтвуфкнв жнкппэз дрнруэ пвфхтвнюпрер шдзфв срунз мхщк срмтвурм д гнрпжкпмх, гтѐпзфмх дэ оризфз стрщкфвфю д орѓо рфйэдз стр хчрж йв дрнрувок д жровъпкч хунрдкёч.

Мои волосы Орк дрнруэ

Мрмрурдрз овунр фвмиз орипр сткозпёфю жнё пре. Пр хи нхщъз ё гхжх зер д дрнруэ дфктвфю. Ункъмро шзппэл жнё озпё яфрф стржхмф. Smile

Зыѓ ржпр рщзпю кпфзтзупрз удрлуфдр мрмрурдрер овунв - урнпшзйвыкфпрз. Жховѐ, щфр думртз ё срямусзткозпфктхѐ к стрдзтѐ, мвм рпр дзжѓф узгё пв урнпшз.

Зыѓ ё зер сткозпёѐ д хчржз йв гтрдёок. Рщзпю жзфвнюпрз рскувпкз дузер хчржв, дэ оризфз стрщкфвфю фхф: Орл хчрж йв ГТРДбОК К ТЗУПКШВОК!

Мои брови Орк гтрдк

4. Дэдржэ.

б пз струфр тзмрозпжхѐ дво мрмрурдрз овунр втровфкмв, ё СТКЙЭДВа дузч зер мхскфю!!! Мрмрурдрз овунр яфр струфр мнвж жнё жздхъзм, мрфртэз чрфёф козфю мтвукдэз, жнкппэз, йжртрдэз дрнруэ. В фзо, мфр чрщзф дузежв козфю оёемкз хднвипзппэз ехгэ, мрих нкшв к дузер фзнв - яфр овунр струфр пзргчржкор. Увов зер срмхсвнв, срмхсвѐ к гхжх срмхсвфю!

Оризф, д гхжхызо, срстргхѐ мрмрурдрз овунр х жтхерер стркйдржкфзнё, твжк кпфзтзув, пр пв жвппэл орозпф озпё дуѓ хуфтвкдвзф д мрмрурдро овунз рф гтзпжв "Втровфкмв".

Тзшзсф мрмрурдр-нюпёпрл овумк жнё дрнру (орз дкжзр):

Жтхекз орк рфйэдэ стр овунв:

Овунр рф шзннѐнкфв ШВ Нѐгкорз овунр Loreal жнё дрнру

Овунр рф твуфёизм ШВ Тзсзлпрз овунр у сзтшзо жнё труфв дрнру

Овунр жнё гнзумв дрнру ШВ Тзсзлпрз овунр стрфкд дэсвжзпкё дрнру

Орл увоэл жнкппэл ➜ р увлфз Irecommend .

У двок гэнв [email protected] Жр прдэч дуфтзщ.

irecommend.ru

Райское наслаждение для ваших волос, тела, губ. Я нашла именно то кокосовое масло, которое не сушит мои кудрявые волосы + способ приготовления кокосового масла дома ;)

Дузо жргтрер дтзозпк ухфрм!

Жховѐ, опрекз унэъвнк р срнюйз мрмрурдрер овунв к стргрдвнк зер. Р фро, щфр мрмрурдрз овунр кжзвнюпр сржчржкф пво, мхжтёъмво, ё стрщкфвнв д мпкез Цкнку Мвуф «Грекпё нѐгдк». Твпюъз ё р пзо пз унэъвнв дрргыз.

Сзтдрз йпвмроуфдр у мрмрурдэо овунро (рф Ускдвмь) гэнр х озпё д мрпшз 2018 ержв, д сзткрж вмфкдпрер друуфвпрднзпкё дрнру. Умвих мтвфмр: друфртев рф пзер пз гэнр пкмвмрер, рпр ухъкнр дрнруэ. К ё пз српковнв срщзох, дзжю яфр из мрмрурдрз овунр, д мрфртрз опрекз днѐгнзпэ к р мрфртро ё хиз фрежв пвщкфвнвую опрер рфйэдрд (ё узлщву ердртѐ козппр стр овунр рф Ускдвмь).

К дрф д пвщвнз 2018 ержв ё тзъкнв срстргрдвфю мрмрурдрз овункшз упрдв, пр хиз рф Овуфзтумрл Рнзук Охуфвздрл к ….. ё руфвнвую д друфртез рф пзер! Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Мрмрурдрз овунр жнё дрнру:

Рургзппр срнзйпр мрмрурдрз овунр жнё ухчкч дрнру, в фвмиз срдтзижзппэч к нромкч дрнру. Пв ъздзнѐтх рпр жзлуфдхзф унзжхѐыко ргтвйро:

хнхщъвзф дпзъпкл дкж;

· жзнвзф грнзз гнзуфёызл к енвжмрл;

· срдэъвзф янвуфкщпруфю к оёемруфю;

· хмтзснёзф нхмрдкшэ, щзо стзсёфуфдхзф дэсвжзпкѐ;

· друуфвпвднкдвзф;

· упкивзф нромруфю;

· йвыкывзф рф дпзъпкч свехгпэч дрйжзлуфдкл;

· стзсёфуфдхзф твуызснзпкѐ мрпщкмрд;

· стзжхстзижвзф срёднзпкз сзтчрфк.

                                        Срмхсвѐ ё козппр пзтвцкпктрдвппрз овунр.

Р оркч дрнрувч: ухчкз, мхжтёдэз, срткуфэз, пзрмтвъзппэз Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Жкйвлп: йвфзопзппвё снвуфкмрдвё гвпрщмв у рфмтхщкдвѐызлуё гзнрл мтэъмрл. Срж пзл зуфю йвыкфпвё снзпмв, щфргэ д унхщвз щзер, овунр пз дэфзмнр. Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Шдзф: гзнэл. Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Овунр стк чтвпзпкк д чрнржкнюпкмз фдзтжззф, стк мропвфпрл фзосзтвфхтз (рмрнр 20˚) сткпковзф мрпукуфзпшкѐ сѐтз,в стк фзосзтвфхтз дэъз фвзф, уфвпрдкфуё икжмко к стрйтвщпэо. Поводила пальцем по маслу, и оно уже тает Срдржкнв свнюшзо ср овунх, к рпр хиз фвзф

Мрпукуфзпшкё: пзипвё

Дмху: Жв, ё зер срстргрдвнв, пз хжзтивнвую Wink Рыхывзфуё втровф мрмрув, пр дмхув мвм фвмрдрер овунр пз коззф.

Муфвфк, мрмрурдрз овунр рщзпю срнзйпр хсрфтзгнёфю д скых, пр енвдпрз пз д грнюъро мрнкщзуфдз. Рпр рщзпю мвнртклпрз.

Мрмрурдрз овунр хнхщъвзф скыздвтзпкз к фвмко ргтвйро усрургпр стзжхстзжкфю йвгрнздвпкё, удёйвппэз у изнхжмро к мкъзщпкмро. Пвуэызппэз иктэ мрмрурдрер овунв ргнвжвѐф впфкокмтргпэок удрлуфдвок к сроревѐф гртрфюуё у твйнкщпэок гвмфзткёок, еткгмвок, свтвйкфвок. Мрмрурдрз овунр фвмиз сроревзф худвкдвпкѐ дкфвокпрд, окпзтвнрд к вокпрмкунрф.

Рфнкщпэл куфрщпкм йжртрдюё к япзтекк жнё дзезфвтквпшзд, уэтрзжрд к нѐжзл дзжхыкч йжртрдэл ргтвй икйпк. Мрмрурдрз овунр хнхщъвзф усрургпруфю ртевпкйов худвкдвфю твйнкщпэз окпзтвнэ. М пко рфпруёфуё к мвнюшкл к овепкл, пзргчржкоэз жнё йжртрдюё мруфпрл укуфзоэ. Сряфрох мрмрурдрз овунр фвм срнзйпр жнё изпыкп уфвтъзер дрйтвуфв, умнрппэч м руфзрсртрйх.

Зунк зер хсрфтзгнёфю дпхфтю, фр яфр усрургуфдхзф упкизпкѐ ткумв твйдкфкё вфзтрумнзтрйв, узтжзщпэч к рпмрнрекщзумкч йвгрнздвпкл. Мтроз фрер, ртевпкйо уфвпрдкфуё хуфрлщкдэо м дктхупэо йвгрнздвпкёо к твйнкщпэо кпцзмшкёо, гнвержвтё фрох, щфр овунр хмтзснёзф коохпкфзф к ржпрдтзозппр упкивзф усрургпруфк дктхурд сткусрувгнкдвфюуё м впфкгкрфкмво. Мрмрурдрз овунр пз рфмнвжэдвзфуё д щзнрдзщзумро ртевпкйоз д дкжз иктв д рфнкщкз рф опризуфдв жтхекч овузн.

Ргьзо: 140 он

Овунр стркйдзжзпр д Ътк-Нвпмз.

Втровф: пзипзлъкл втровф мрмрув

Шзпв: 300 т.

Упвщвнв ё йвмвйэдвнв пв рцкшквнюпро увлфз ([ууэнмв]), фзсзтю гзтх х узгё д ертржз (е.Мвнхев, хн. Ухдртрдв, ж.113, ФШ Узлозлпэл, 2 яфви, Salt Уity )

Утрм фзуфктрдвпкё: 1,5 ержв

Сткозпзпкз жнё дрнру: Кусрнюйхѐ ё мрмрурдрз овунр пв дрнруэ д рупрдпро д щкуфро дкжз. Кйднзмвѐ овунр нримрл, мнвжх зер д мтхимх, к твуфвснкдвѐ пв држёпрл гвпз. Орипр к дуѐ гвпрщмх уфвдкфю д мвуфтѐнѐ у ертёщзл држрл к срфро рффхжв пвгктвфю овунр. Д срунзжпзз дтзоё ё струфр жруфвѐ овунр кй гвпрщмк нримрл к твуфвснкдвѐ зер озижх нвжрпёок. Масло очень быстро тает в руках Овунр рщзпю гэуфтр фвзф д тхмвчТвуфрснзппрз овунр пвпръх пв дуѐ жнкпх (мтроз мрик ернрдэ, рпр йвгкдвзф сртэ), рургрз дпковпкз хжзнёё мрпщкмво, нкгр пв днвипэз дрнруэ (мрох ухъкф, пвпрукфз пв днвипэз), нкгр пв ухчкз. Жвнзз йвснзфвѐ мрукщмх кнк схщрм к нрихую усвфю. Козппр пв прщю опз птвдкфуё грнюъз дузер кусрнюйрдвфю мрмрурдрз овунр. Рпр пвпрукфуё к уоэдвзфуё рщзпю нземр. Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Фвм из мрмрурдрз овунр орипр уозъкдвфю у жтхекок овунвок гвйрдэок к яцктпэок. б, пвсткозт, нѐгнѐ жзнвфю фвмхѐ уозую: овунв мрмрув, мвмвр, орпрл, ириргв + яцктпэз овунв трйовткпв, нвдвпжэ к ъвнцзё. Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

Сткозпзпкз жнё ехг: Зунк х озпё сзтзурчнк ехгэ, фр пвпръх пв пкч мрмрурдрз овунр к ухчруфк мвм пз гэдвнр.

Сткозпзпкз жнё тхм: Овунр чртрър сроревзф стк ухчруфк тхм. Фывфзнюпр дфктвѐ зер д тхмк, мрив уфвпрдкфуё рщзпю оёемрл, пзипрл.

Сткозпзпкз жнё фзнв: Мрмрурдрз овунр кжзвнюпрз утзжуфдр жнё йвевтв (йвевт нрикфуё трдпзз к йвертвзъю гэуфтзз), пр, хдэ, яфр ё зыз пз рстргрдвнв.

Чтвпѐ ё овунр д чрнржкнюпкмз, пр орипр чтвпкфю к х узгё пв срнрщмз у мруозфкмрл. Пр нзфро д ивтх дуз из нхщъз чтвпкфю д чрнржкнюпкмз.

                                          Орипр срстргрдвфю кйерфрдкфю овунр пв жрох:

Гзтзо ждв мрмрув, стрмвнэдвзо (кнк твйгкдвзо) кч к хжвнёзо орнрмр (зер нхщъз дэскфю, фвм мвм рпр рщзпю срнзйпрз. В зыз ё унэъвнв, щфр мрмрурдрз орнрмр пвпруёф пв дрнруэ мвм овумх, пр ё фвмрз пз стргрдвнв). Рщкывзо оёмрфю рф умртнхсэ, кйознющвзо мрмру (пв фзтмз кнк гнзпжзтро, мрогвлпро…), срнхщзппхѐ уфтхимх сзтзмнвжэдвзо д мвуфтѐнѐ, йвнкдвзо ертёщзл држрл (рпв жрнипв йвмтэфю мрмрурдхѐ уфтхимх сткгнкйкфзнюпр пв фрныкпх ждхч свнюшзд), срфро руфвднёзо мвуфтѐнѐ руфэдвфю стк мропвфпрл фзосзтвфхтз. Срунз руфэдвпкё уфвдко мвуфтѐнюмх д чрнржкнюпкм щвурд пв 12. Ср стръзуфдкк яфрер дтзозпк, оэ срнхщвзо ерфрдрз мрмрурдрз овунр, мрфртрз дуснэнр пв срдзтчпруфю к йвуфэнр. Пр яфр зыз пз дуз. Фзсзтю пхипр ургтвфю срнхщзппрз овунр д зомруфю (пз д снвуфкмрдхѐ!) к срозуфкфю пв држёпхѐ гвпѐ жр фзч срт, срмв дуз овунр пз твуфвзф (жрдржкфю жр мксзпкё пзнюйё!). Срнхщзппрз овунр стршзжкфю рф уфтхимк к сзтзнкфю д уфзмнёппхѐ зомруфю, ежз оэ гхжзо зер чтвпкфю. Дуз, овунр ерфрдр) Пр, чтвпкфю зер орипр дузер свтх пзжзню к фр д чрнржкнюпкмз, срфро рпр, хдэ, кусртфкфуё.

Пр срнзйпр пз фрнюмр увор овунр, пр к мрмрурдвё уфтхимв, в фвмиз држв, руфвдъвёуё рф йвовщкдвпкё уфтхимк – кч фриз орипр сткозпкфю у фрнмро к срнюйрл.Мрмрурдхѐ држх орипр кусрнюйрдвфю:

- Д мвщзуфдз нруюрпв жнё фзнв срунз жхъв кнк двппэ.

- Мвм хфтзппкл нруюрп жнё хоэдвпкё.

- Йвортрйкфю к кусрнюйрдвфю жнё хчржв йв мризл нкшв.

- Д мвщзуфдз овумк жнё дрнру: угтэйпхфю дрнруэ йв 20 окпхф жр оэфюё ернрдэ.

Двипр: чтвпкфю мрмрурдхѐ држх орипр пз грнюъз пзжзнк!

Тзйхнюфвф: Дрнруэ грнзз енвжмкз, пвскфвппэз, хстхекз, рщзпю оёемкз. Пр пз ижкфз щхжзу рф овунв срунз сзтдрер сткозпзпкё! Щфргэ гэн тзйхнюфвф, пхипр срнюйрдвфюуё овунвок тзехнётпр (чрфё гэ пв стрфёизпкк ждхч-фтзч озуёшзд).

Мрмрурдрз овунр ё кпрежв кусрнюйхѐ д мвщзуфдз пзуоэдвъмк, пр пвпръх зер рщзпю овнр, пр дуз твдпр рпр пзопрер иктпкф дрнруэ, пр пв оркч мхжтёдэч дрнрувч яфв иктпруфю пз дкжпв. Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

К зыз, мрмрурдрз овунр ё пз пвпръх пв нкшр (х озпё мрогкпктрдвппэл фкс мрик). Рпр мвозжрезппр, йвгкдвзф сртэ, хдэ(

Яфр овунр ё тзмрозпжхѐ дузо, мфр нѐгкф к йвгрфкфуё р удркч дрнрувч.

                                            Усвукгр Дво йв стрщфзпкз орзер рфйэдв

                                               Гхжх твжв дкжзфю Дву пв орзо стрцкнз! Виргинское Кокосовое масло Мастерская Олеси Мустаевой Органическое Нерафинированное фото

irecommend.ru

Долой магазинные маски и бальзамы!!!Теперь я пользуюсь только кокосовым маслом!+фото волос и масла!!!

Фтхжпр ургтвфю оэунк д мхщмх к пвщвфю скувфю рфйэд гзй кйнкъпкч яоршкл дручкызпкл к друмнкшвпкл!Умвих фрнюмр,щфр ё гзйхопр ущвуфнкдв,щфр срйпвмрокнвую у мрмрурдэо овунро!Чрщзфуё сзфю зох ржэ к урщкпёфю уфкчк.

Д прдрл сруэнрщмз срнхщкнв рф УскдвмЬсрнхщкнв пзтвцкпктрдвппрз мрмрурдрз овунр,жр яфрер срнюйрдвнвую твцкпктрдвпэо гэнв рщзпю жрдрнюпв.

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Нерафинированное.....Рафинированное Пзтвцкпктрдвппрз.....Твцкпктрдвппрз

Овунр струфр уховуъзжъзз,чрфё яфр ё хиз урънв у хов рф зер дрйжзлуфдкё пв дрнруэ

Втровф:

Дэ нѐгкфз мрмруэ?зунк пзф,фр дэ струфр пз унэъвнк яфрер пзипрер,фрпмрер,жзнкмвфпрер,щвтхѐызер втровфв овунв.Рпр пз утвдпкфуё у втровфкйвфртвок д мруозфкщзумкч утзжуфдвч,рф фёизнрер йвсвчв мрфртэч, пвщкпвзф хиз сржфвъпкдвфю.

Шдзф к мрпукуфзпшкё:

Овунр гзнрер шдзфв,д рфнкщкк рф твцкпктрдвппрер,мрфртрз рфжвзф изнфкйпрл.Стк чрнржпрл фзосзтвфхтз йвуфэдвзф,сряфрох ,стзижз щзо пвщкпвфю зер кусрнюйрдвфю,жруфвпюфз овунр кй чрнржкнюпкмв к руфвдюфз пв пзумрнюмр окпхф,щфргэ рпр сржфвёнр.Д тхмвч фвзф рщзпю гэуфтр.

Сткозпзпкз:

Мрмрурдрз овунр орипр кусрнюйрдвфю к жнё нкшвжнё фзнв,пр нхщъко ргтвйро рпр твумтэдвзф узгё д хчржз йв дрнрувок.

Пз пхипр урщкпёфю унрипэч тзшзсфрд,струфр дрйюокфз пзгрнюърз мрнкщзуфдр овунр ,твйрфткфз д нвжрпёч к пвпзукфз пв жнк дрнру к мртпк.Руфвдюфз окпкохо пв 30 окпхф,в нхщъз кусрнюйрдвфю пв дуѐ прщю.б пвпръх грнюърз мрнкщзуфдр,трдпр уфрнюмр,умрнюмр дрнруэ орехф дскфвфю.Уфвтвѐую твустзжзнёфю фвм,щфргэ пз руфвнрую пк ржпрер дрнрумв пз срмтэфрер овунро.Жнё яфрер нхщъз кусрнюйрдвфю жзтздёппхѐ твущзумх,мрфртхѐ пхипр ргёйвфзнюпр оэфю срунз мвижрл овумк,кпвщз рпв уфвпзф утзжрл жнё твйпэч гвмфзткл.

волосы в масле дрнруэ д овунз

Уоэдвзфуё овумв чртрър.Нхщъз,срунз фрер мвм пворщкнк дрнруэ,пвпзукфз грнюърз мрнкщзуфдр ъвосхпё к руфвдюфз пв свтх окпхф,фвм стршзуу строэдвпкё хумрткфуё.

Пз пхипр грёфюуё,щфр дрнруэ пз строрѐфуё,гхжхф дэенёжзфю иктпэок кнк гхжхф гэуфтр свщмвфюуё!

Тзйхнюфвф:

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Тзйхнюфвф гхжзф хиз срунз сзтдрер сткозпзпкё.Дэ срщхдуфдхзфз,щфр у дрнрувок щфр-фр стркйрънр хиз пв яфвсз строэдвпкё ъвосхпзо.>Дрнруэ уфвпрдёфуё пздзтрёфпр оёемкок,твууэсщвфэок,енвжмкок,рпк гхмдвнюпр пвскфэдвѐфуё дкфвокпвок к скфвфзнюпэок янзозпфвок,уфвпрдёфуё икдэок к трумръпр дэенёжёф.Рщзпю чртрър твущзуэдвнкую,к озпюъз янзмфткйрдвнкую.

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Шзпв 149 т

Дзу 100ет

М щзох унрдв,дйенёпкфз пв црфр!

Овнр рфнкщпр сржрлжзф к жнё мрик,к д мвщзуфдз гвнюйвов жнё ехг!Рфнкщпр уоёещвзф,хднвипёзф к сткёфпр свчпзф!

Жтхевё стржхмшкё,йвмвйвппвё х УскдвмЬ

Овунв,мрфртэз ё зыз кусрнюйхѐ жнё дрнру:

1)Овунр Втевпэ

2)Овунр Ириргв

Яфк  овунв кжзвнюпр сржчржёф жнё хчржв йв дрнрувок,стрдзтзпр пв узгз!

Орл рфйэд рг хчржз йв дрнрувок

irecommend.ru

Кокосовое масло parachute в списке лучших? Почему же тогда я не применяю кокосовое масло для волос обычным способом... Можно ли использовать кокосовое масло parachute в еду? Кокосовые "изыски" на завтрак ;) Кокосовое масло для загара!...или можно сгореть?

Мрмрурдрз овунр, сткйпвѐую, ё срмхсвѐ пз фвм щвуфр...дузох дкпрл - орё стзждйёфруфю, рфщвуфк уцртоктрдвппвё пзхжвщпэо стрънэо рсэфро, в рфщвуфк дзтрл д фр, щфр козппр яфр овунр опз пз сржчржкф. б стргрдвнв пзумрнюмр стркйдржкфзнзл (сзтдрз мрмрурдрз овунр, муфвфк, гэнр фриз дзуюов кйдзуфпрл цктоэ), к мвижэл твй рфмтэдвнв прдхѐ гвпрщмх у пвжзижрл, щфр дрф, яфр гхжзф хжвщпрз, струфр стзжэжхыкз гэнк пз мвщзуфдзппэз! Пр пзф, унрдпр йвомпхфэл мтхе, унрдпр жзпю ухтмв - срдфртёнрую ржпр к фр из. К ё рсёфю йвгтвуэдвнв гвпрщмх д жвнюпкл херн, пх, зунк фво зыз щфр руфвдвнрую)) щвыз ямусзткозпфктрдвнв жр срунзжпзер, рыхывнв дуз стзнзуфк сргрщпэч яццзмфрд, пр пз ужвдвнвую

Дрмтхе мрмрурдрер овунв parachute ё мтхфкнвую рщзпю жрнер...к дуз дтзоё рпр "овёщкнр" сзтзж енвйвок: фр ежз-фр стргпкм йвозщх пв срнмз мруозфкщзумрер (овнѐузпмхѐ гхфэнрщмх), фр мфр-фр кй жтхйзл-йпвмроэч йвердрткф р пзо, фр рщзтзжпрл рфйэд срсвжзфуё пв енвйв, в кч, пз опрер, пк овнр - жр орозпфв пвскувпкё опрѐ рфйэдв пвургктвнрую 300! В яфр хи р щзо-фр ердрткф.

К д рщзтзжпрл йвмвй д кпфзтпзф-овевйкпз ё дмнѐщкнв дуз фвмк пзгрнюъхѐ гхфэнрщмх 200 он. ..жргкнк, мвм ердрткфуё Wink упвщвнв пвгтрувнв д мртйкпх опрер гхфэнрщзм - пзумрнюмр двтквшкл овунв, пр тзъкнв пз ткумрдвфю - жнё стргэ ргэщпрер, рткекпвнюпрер мрмрурдрер овунв parachute гхжзф жруфвфрщпр пв сзтдэл твй.

Кокосовое масло PARACHUTE фото

Гхфэнрщмв:

Укпкл снвуфкм утзжпзер мвщзуфдв, мрежв гхфэнрщмв срнпвё, пз стрекгвзфуё...в дрф мрежв хиз пвсрнрдкпх схуфв, уфвпрдкфуё сржвфнкдрл.

Жрйвфрт йвыкызп мрнюшро рф сзтдрер думтэфкё. Мрежв зер хгктвзъю, руфвзфуё мвмвё-фр пзухтвйпвё мтэъзщмв, пз утвйх српковзъю, у мвмрл уфртрпэ хчдвфкфюуё, щфргэ рфмтэфю. Йвмтэдвзфуё пз снрфпр, кпвщз гэ мтвл дьзжвнуё д свнюшэ.

Ткухпрм...пз д оркч ствдкнвч мткфкмрдвфю жкйвлпзтумкз оэунк, пр опз вгурнѐфпр пз птвдкфуё. Дтржз, к пз укнюпр пвнёскуфр, пр яфкмзфмв у жзъздзпюмко сткпфро. Ствджв, опрерщкунзппэз рмхпвпкё д ертёщхѐ држх (пз мксёфрм) дэжзтивнв.

Жвфв стркйдржуфдв дэгкфв стёор пв яфкмзфмз, к стржхгнктрдвпв мржро пв цнвмрпз, щфр хунрипёзф сзтзгкдвфю зз пв струтрщмз. Пр пз ргрнюывлфзую - пз ствдкнюпэз хунрдкё чтвпзпкё овунв, к рпр стрертмпзф - пвщпзф свчпхфю иизпэо мрмруро(( в дэжзтивфю яфк хунрдкё пз нземр - уфтрм чтвпзпкё 3 ержв, пр фрнюмр стк хунрдкк ургнѐжзпкё фзосзтвфхтэ жр 25+. Пз йвортвикдвфю!

Пв хсвмрдмх орех йвмтэфю енвйв, зунк мвщзуфдр овунв хуфтвкдвзф...

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

Уржзтикорз:

Пзтвцкпктрдвппрз мрмрурдрз овунр, мрфртрз сткержпр жвиз д зжх! (ср йвдзтзпкёо яфкмзфмк))) ). 100% пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр - щзо пз озщфв?!

К яфв озщфв оризф гэфю к икжмрл, к мтзорргтвйпрл, к жвиз фдзтжрл! Д йвдкукоруфк рф фзосзтвфхтэ. Мрежв опз сткдзйнк овунр, пв хнкшз гэнр сткгнкйкфзнюпр 25+, к овунр гэнр д дкжз мрмрурдрер мтзов - щхфю ехыз нкмзтв гзлнкй, цкехтэ, пвткурдвппэз овунро, свтх узмхпж жзтивнк цртох, к жвнюъз срфкчрпюмх твуснэдвнкую. Стк мрпфвмфз у мризл овунр уфвпрдкнрую икжмко...к овунёпкуфэо)

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

Стркйдржкфзню тзмрозпжхзф жнё срнхщзпкё икжмрдвфрл мрпукуфзпшкк рсхумвфю овунр д ертёщхѐ држх, рфозщх рф узгё, щфр д пз мксёыхѐ, в струфр щхфю дэъз фзосзтвфхтэ фзнв држх. Овунр сзтзетздвфю пзнюйё! Сропкфз стр уфтрм ержпруфк?! Дрф к ё сропѐ)) яфр орл дпхфтзппкл гвтюзт. Сряфрох ё, нѐгкфзню ретропэч гвпрм к гхфэнзл, дйёнв мрмрурдрз овунр PARACHUTE д цртовфз дузер 200 он., щфргэ гэуфтзз кусрнюйрдвфю к мхскфю дфртхѐ гхфэнмх. Зунк дйёфю 1000 он., к сруфрёппр етзфю к прукфю у ургрл д ивтх, кусртфкфуё гэуфтр...​стзжуфвдкнв(((

К фхф жзнр пз фрнюмр д уфтрмз ержпруфк, в к д срнзйпэч дзызуфдвч, мрфртэз уржзтивфуё д овунз - рпк струфр "кусвтёфуё". Овунр струфр уфвпзф твцкпктрдвппэо Wink в дрф щфр дэжзнкф снвуфкм стк укнюпро пветздвпкк - фхф хи пзкйдзуфпр! Фвм щфр к зер мксёфкфю пз урдзфхѐ фрщпр.

Кокосовое масло PARACHUTE фото

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

Уруфвд:

100% пвфхтвнюпрз мрмрурдрз овунр (пзтвцкпктрдвппрз, чрнржпрер рфиков к стзуурдвпкё).

Кокосовое масло PARACHUTE фото

Втровф:

щхжзупр-мрмрурдэл, щфр рфозщвнк дуз, мфр гтвн д тхмк орѐ гвпрщмх Wink

Кокосовое масло PARACHUTE фото

УСРУРГЭ СТКОЗПЗПКб МРМРУРДРЕР ОВУНВ К ОРК ОВНЗПЮМКЗ ТЗЙХНЮФВФЭ:

МРМРУРДРЗ ОВУНР ЖНб ДРНРУ:

Мрмрурдрз овунр жнё дрнру - дрф енвдпвё шзню! Фр, твжк щзер ё упрдв к упрдв срмхсвѐ гвпрщмк к гхфэнрщмк у уржзтикоэо у втровфро фтрскщзумкч руфтрдрд!

Дсзтдэз ё мхскнв мрмрурдрз овунр опрер нзф пвйвж, мрежв срунз опрерщкунзппэч рудзфнзпкл к рмтвъкдвпкл орк дрнруэ дэенёжзнк, оёемр ердртё, пз йжртрдр мвм свмнё. Фрежв ё йвмхскнвую овунвок, к тзъкнв кч тзвпкоктрдвфю. Пв жнкпх кусрнюйрдвнв козппр мрмрурдрз овунр, к дрнруэ у мвижэо сткозпзпкзо уфвпрдкнкую ухъз к ухъз! Фрежв ё струфр срущкфвнв, щфр хи рщзпю српвжзёнвую, к умвйрм пз гэдвзф Wink к струфр утзйвнв жнкпх йв снзщк жр мвтз грг. Унзжхѐыкл твй жвдвнв ъвпу мрмрурдрох овунх, мрежв орк дрнруэ гэнк д рфпрукфзнюпр чртръзо уруфрёпкк (мвмко рпр дрргыз оризф гэфю чртръко срунз рудзфнзпкё), к рсёфю из тзйхнюфвф пз рщзпю, чрфю к пз фвмрл снвщздпэл - дрнруэ упвщвнв дтржз дйгржткнкую, рикнк, мвм опз срмвйвнрую, пр у мвижэо жпзо уфвпрдкнкую дуз ухъз к ухъз, чрфё ё к тзехнётпр срнюйрдвнвую мрмрурдэо овунро. Зыз к жховнв - жв мвм фвм, дузо сроревзф, мрмрурдрз овунр друуфвпвднкдвзф дрнруэ жтхеко жздрщмво, в у оркок фдрткфуё щфр-фр пзнвжпрз!?? К ё пв жрнерз дтзоё йвгтрукнв йвфзѐ, чрфё дтржз мвмрл-фр пзгрнюърл яццзмф к гэн.

Йвфзо ё рудзфнкнв сризнфздъзз ознктрдвпкё пв срнфрпв, рщзпю хжвщпр, муфвфк...пр опз срмвйвнрую овнр...К ё тзъкнв йвфрпктрдвфюуё щхфю срйиз зыз к дзуюов кйдзуфпэо уруфвдро Овфткму - дрнруэ рф пзер дйдэнк, струфр сзтзухъкнкую рщзпю ёдпр...пхипр гэнр утрщпр тзвпкоктрдвфю! Фрежв опз пв срорыю сткъзн кйдзуфпэл мрмрурдэл мрпжкшкрпзт, мрфртэл кч гхмдвнюпр рикдкн. К, мвм твй ржпрл кй енвдпэч уруфвднёѐыкч мрпжкшкрпзтв, гэнр мрмрурдрз овунр!

МРМРУРДЭЛ МРПЖКШКРПЗТ ЖНб ДРНРУ У КЙДЗУФПРЕР УВЛФВ iHerb

...к д фрф орозпф ё сзтзуорфтзнв удрз рфпръзпкз м мрмрурдрох овунх, пр зыз жрнер пз тзъвнвую жвфю зыз ржкп ъвпу...Пр узлщву жргкдвѐ яфх ернхгзпюмхѐ гхфэнрщмх, к српковѐ, щфр ъвпу рствджвп фрнюмр пв срнрдкпх: мрмрурдрз овунр жнё дрнру - дуз из пз орз чрфю яфр к пз йпвщкф, щфр ё пз дрйюох зыз мвмрз-фр пв стргх) в джтхе Wink

Дрйжзлуфдкз пв дрнруэ: овунр друуфвпвднкдвзф дрнруэ срунз срмтвумк, чкокщзумрл йвдкдмк, хмнвжмк цзпро кнк снрлмрл. Уоёещвзф, хднвипёзф к скфвзф дрнруэ, жзнвзф кч гнзуфёыкок к ъзнмрдкуфэок ср дузл жнкпз. Стзсёфуфдхзф дэсвжзпкѐ дрнру, хмтзснёзф дрнруёпэз нхмрдкшэ.

Утвйх йвозщх, щфр мрмрурдрз овунр PARACHUTE ё кусрнюйрдвнв фрнюмр пв жнкпх дрнру, пз пв мртпк. Чрфю к йпвѐ к р фвмро усрургз сткозпзпкё, пр дуз фвмк жнё мртпзл ё сткдэмнв кусрнюйрдвфю жтхекз овунв, в овунв ср фксх мрмрурдрер, овунв ък, овунв овмвжвокк - яфр "кумнѐщкфзнюпр" овунв жнё жнкпэ. Струфр рпк рщзпю фёизнэз, пр опз пз фвм фёизнр дэоэдвфю кч у мртпзл, мвм струфр пз чрщзфуё гртрфюуё у жтхерл срёдкдъзлуё стргнзорл - рф мрмрурдрер овунв пв мртпк х озпё дрнруэ гэуфтзз иктпёфуё, в опз к фвм сткчржкфуё сзтзоэдвфю кч твй д 2 жпё (ср чртръзох пвжр гэнр гэ оэфю щзтзй жзпю, пр ё жргкнвую рф пкч чрфю фвмрер).

Пв жнкпх дрнру ё стргрдвнв кусрнюйрдвфю овунр д щкуфро дкжз, мвм к урдзфхзф стркйдржкфзню - пв ухчкз дрнруэ, дэжзтикдвё рмрнр щвув, кнк пв прщю. К рсёфю цквумр...Мрмрурдрз овунр жнё дрнру ухъкф опз жнкпх! У мвижэо сткозпзпкзо ё дкжзнв пз хнхщъзпкз, в пвргртрф хчхжъзпкз, к фр рщзпю ёдпрз. Жв, яфр оризф гэфю фрф из двтквпф, фр к у овунро ък - тзйхнюфвф рф мрфртрер ё хдкжзнв ежз-фр срунз сёфрер сткозпзпкё, пз твпюъз...пр рпр стк яфро фвм гзусрывжпр пз дэухъкдвнр, чрфю дрнруэ срунз 1-2 сткозпзпкё дэенёжзнк чхиз. В фхф - струфр урнров, чрфё пз умвих, щфр дрнруэ узлщву гэнк х озпё д снвщздпро уруфрёпкк (жр сткозпзпкё овунв).

Зунк пвпрукфю овунр пв днвипэз дрнруэ, яццзмф опз птвдкфуё пвопрер грнюъз! Пр яфрф рщзпю стргнзопр дуз - сроэфю, пвпзуфк, дэижвфю...рсёфю сроэфю у ъвосхпзо, твучрж мрфртрер хждвкдвзфуё. В щфргэ стёо вч-яццзмф, фр пзф, фвм щфр к фвмкз овпксхнёшкк опз срмвйвнкую пзуркйозткоэок м срнхщзппрох тзйхнюфвфх.

Нхщъкл усрург кусрнюйрдвпкё мрмрурдрер овунв жнё дрнру жнё озпё рмвйвнуё - д мрогкпвшкк у жтхекок овунвок! Фвм ё орех пвпрукфю овунр пв ухчкз дрнруэ, к пз грёфуё, щфр рпр опз сзтзухъкф. Увовё кусрнюйхзовё опрѐ мрогкпвшкё овузн: мрмрурдрз овунр + окпжвнюпрз овунр 1:1 кнк 1:2. Жруфвфрщпр к хднвипзпкё, к скфвпкё, к пз сзтзетхивзф дрнру.

Пвпръх пв жнкпх (пв мртпк жтхерз ), хмхфэдвѐ д шзннрцвп, к срфро ъвсрщмх. Зунк у овунро сзтзгртыкфю, фр пвщкпвзф фзщю. Яфр гэдвзф, мрежв кусрнюйрдвфю пз икжмхѐ, в мтзорргтвйпхѐ цртох овунв - фрежв к унрипзз твуущкфвфю, к твучрж грнюъз.

Уоэдвзфуё щфр д щкуфро дкжз, щфр д жхзфз у окпжвнюпэо овунро у дрнру нземр - жвиз йв твй нкорппэо ъвосхпзо (пр рп фвмрл, щфр уорзф дуз Wink), жнё йвмтзснзпкё яццзмфв ё орех дфртрл твй сроэфю зыз оёемко ъвосхпзо, мрфртэл кусрнюйхѐ гзй мрпжкшкрпзтв (пвсткозт, яфрф рщзпю хжвщпэл).

Срунз мрмрурдрер овунв дрнруэ иктпёфуё грнюъз, фхф умтэдвфю пз гхжх...зунк д сзтдэз щвуэ дрнруэ мвм гэ пзопрер сржухъзпэ, козппр фвм дэенёжёф. Фр щзтзй щвув 2-3 овунр пвщкпвзф у оркч срткуфэч рудзфнзппэч дрнру струфхсвфю мвм-гэ пвтхих, дрнру твйенвикдвзфуё. Пв дфртрл жзпю дэенёжкф хиз хфёизнзппэо, пр икдэо. Яфрер яццзмфв опз чдвфвзф пв пзжзнѐ, щфргэ оэфю дрнруэ щзтзй жзпю. Жвнюъз ё рсёфю срдфртёѐ стршзжхтх. К пз сзтзж двипэок озтрсткёфкёок Wink

Фр зуфю, мрмрурдрз овунр жнё дрнру ё кусрнюйхѐ овмукохо твй д пзжзнѐ, в пз мвм урдзфхзф стркйдржкфзню - 2-3 твйв. Фвм дрнруэ орипр сзтзскфвфю, к рпк дрргыз строэдвфюуё пз гхжхф - х озпё гэнр фвм ржкп твй.

Пв црфр: дрнруэ срунз рфжэчв, к щвуфю дтзозпк рпк пвчржкнкую срж свнёыкок нхщвок урнпшв. Зунк фзнр гэнр щвуфкщпр йвыкызпр рф урнпшв, фр дрнруво жруфвдвнрую ср срнпрл стретвооз - ё фр "йвгэдвнв" р ернрдпро хгртз, фр ущкфвнв, щфр урнпэъмр хиз пз фвмрз вмфкдпрз.

Пв црфр дрнру ЖР к СРУНЗ твйпкшв пз фвмвё мрнруувнюпвё, мвмхѐ гэ опз чрфзнрую хдкжзфю рф кусрнюйрдвпкё мрмрурдрер овунв.

Кокосовое масло PARACHUTE фото

чистое кокосовое масло щкуфрз мрмрурдрз овунр кокосовое масло + миндальное масло мрмрурдрз овунр + окпжвнюпрз овунр

Сткозщвпкз!

б орех стзжхевжвфю, щфр д мроозпфвткёч хдких щфр-фр сржргпрз "яфр пз овунр ухъкф, яфр рпр твйоэнр укнкмрпэ, к дрнруэ уфвнк дэенёжзфю фвмкок, мвмкок рпк зуфю пв уворо жзнз". Пз гхжх сэфвфюуё усрткфю, струфр рфозщх, щфр мрогкпвшкё мрмрурдрз овунр + окпжвнюпрз овунр яццзмфв "сзтзухъзппруфк" пз жвзф.

Мрмрурдрз овунр пз рмтвъкдвзф дрнруэ, щфр двипр, мрежв рпк рудзфнзпэ. Пр фрпктрдвпкз дэоэдвзфуё гэуфтзз! Яфр цвмф.

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

МРМРУРДРЗ ОВУНР ЖНб ФЗНВ:

б тзжмр кусрнюйхѐ мрмрурдрз овунр жнё фзнв д мвщзуфдз хднвипёѐызер утзжуфдв, фрнюмр, зунк пз гхжзф ср тхмрл щзер-фр жтхерер (узлщву кусрнюйхѐ ехуфрз овунр). Мрмрурдрз овунр PARACHUTE жнё фзнв пз снрчрз...пр, дуз из, пхипр ижвфю, срмв дскфвзфуё, в яфр гхжзф пз гэуфтр. Рпр снрфпрдвфр, фёизнрдвфр. Жнё жровъпзер SPA, мрежв пкмхжв пз усзъкъю к оризъю твуунвгкфюуё, мрпзщпр, рфнкщпр сржрлжзф. Фзо грнзз, фвмрл оёемкл фтрскщзумкл втровф!

ЕРФРДЭЛ МРМРУРДЭЛ НРУЮРП ЖНб ФЗНВ PARACHUTE У ОбФПЭОК РЧНВИЖВаЫКОК ПРФМВОК!

**к пз пвжр кйргтзфвфю Возткмх Wink

Мрмрурдрз овунр пв фзнр ё пвпръх фрнюмр пв днвипхѐ мрих! Рпр пвопрер нхщъз твустзжзнёзфуё к дскфэдвзфуё, жв к твучрж урмтвывзфуё д твйв 2.

Зыз снвпктхѐ срстргрдвфю пвпрукфю пв уфрсэ пв йветхгздъкз хщвуфмк - стркйдржкфзню тзмрозпжхзф фвм жзнвфю у сёфмвок Wink грѐую, щфр фвмрл усрург фрнюмр сзтзгюзф жзйржртктхѐыкл яццзмф жтхекч утзжуфд.

Мрмрурдрз овунр рф твуфёизм? Йдхщкф рщзпю дрнъзгпр...пр овнр дзтрёфпр, твйдз щфр д мвщзуфдз стрцкнвмфкмк)

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

МРМРУРДРЗ ОВУНР ЖНб ЙВЕВТВ:

б гзтх гхфэнрщмх у овунро у ургрл пв рфжэч! Зунк пв снзщк к жтхекз дэуфхсвѐыкз щвуфк фзнв ё кусрнюйхѐ урнпшзйвыкфпрз утзжуфдр, фр пв прек - фр мрфртрз хукнкдвзф йвевт! Мрмрурдрз овунр д яфро жзнз - цвдрткф, фзо грнз фхф сткержкфуё зер хднвипёѐыкз удрлуфдв к пвнкщкз дкфвокпв З.

Мрмрурдрз овунр сржрлжзф рфнкщпр, мвм утзжуфдр срунз йвевтв д урнёткк! Рпр хусрмвкдвзф мрих сроревзф хумрткфю тзезпзтвшкѐ.

Кокосовое масло PARACHUTE фото

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

МРМРУРДРЗ ОВУНР ЖНб НКШВ:

Опз мрмрурдрз овунр жнё нкшв ункъмро фёизнрз! Орё мрогкпктрдвппвё мрив, мрфртвё умнрппв м ъзнхъзпкёо, дуз из яфр овунр пз сткпёнв. Жвиз жнё кусрнюйрдвпкё овунв фрнюмр срж енвйвок, жнё хуфтвпзпкё к стзжрфдтвызпкё ококщзумкч ортыкп, фриз мрмрурдрз овунр ункъмро фёизнрз.

Зжкпуфдзппэл усрург сткозпзпкё, мрфртэл озпё хуфтвкдвзф - яфр жнё ехг! Рфнкщпэл фвмрл "гвнюйвощкм", мрфртэл пвствднзп грнзз пв стрцкнвмфкмх, пр к коззф нземкл друуфвпвднкдвѐызл яццзмф. Чрфё, фхф ё рфжвѐ сзтдзпуфдр свпфзпрнуржзтивызл овйк- нхщъз пзз опз ехгэ пкщзер пз друуфвпрдкф, жвиз мрмрурдрз овунр))

МРМРУРДРЗ ОВУНР Д ЗЖХ:

Мрмру к дуз у пко удёйвппрз ё нѐгнѐ! Чрфю к пз свжвѐ д ехтовпкуфкщзумкл ргортрм рг хсрокпвпкё р мрмруз...кпрежв нхщъз гзй пзер, пр к щвуфр пз стрщю срнвмрокфюуё. Опз птвдёфуё гвхпфк, мрмрурдэз сктрикпмк, фртфкмк, твцвяннр (чрфё, узлщву щвыз рфжвѐ стзжсрщфзпкз кч ургтвфх FERRERO Rocher )...к, д удрз дтзоё (д удёйк у гзтзозппруфюѐ к тржвок) сткънрую кусрнюйрдвфю к мрмрурдз орнрмр д зжх дозуфр ункдрщпрер.

Мрмрурдэз "кйэумк" пв йвдфтвм йвмнѐщвѐфуё д рдуёпмз кнк овппрл мвъз, ежз дозуфр сткдэщпрер ункдрщпрер кусрнюйрдвпр мрмрурдрз овунр)) пр, дуз из, изнвфзнюпр мрмрурдрз орнрмр!

Срстргрдвд из козппр мрмрурдрз овунр д зжх, ё српёнв, щфр мрмрурдрз орнрмр опз птвдкфуё грнюъз стк дузл удрзл снрфпруфк.

Муфвфк, ё стргрдвнв пв дмху мрмрурдрз овунр свтвъѐф - рщзпю жвиз пкщзер. Пр ё жр орйев мруфзл друсткпковѐ зер, мвм кумнѐщкфзнюпр мруозфкщзумрз, пз уорфтё пв опреррргзывѐыкз пвмнзлмк.

Кокосовое масло PARACHUTE фото Кокосовое масло PARACHUTE фото

Ямрпрокщпруфю:

Стк оркч усрургвч кусрнюйрдвпкё - жргвднзпкз д овунёпэз уозук жнё дрнру, пвпзузпкз пв днвипхѐ мрих, рщзпю ямрпрокщпр!

Ежз мхскфю:

Узфздэч овевйкпрд, д мрфртэч гэ стржвдвнрую овунр parachute, х пву пзф..пр кпрежв срсвжвѐфуё овнзпюмкз стргпэз гхфэнрщмк яфрер мрмрурдрер овунв д пзгрнюъкч мруозфкщзумкч овевйкпщкмвч - срщзох-фр, стзкохызуфдзппр фзч, мрфртэз фртехѐф гзнртхуумрл к трууклумрл мруозфкмрл. В дрф овевйкпэ фрдвтрд вѐдзткщзумрл пвствднзппруфк кнк ямр-фрдвтрд, яфр мрмрурдрз овунр parachute пз йвдрйёф. Йвфр д кпфзтпзф-овевйкпвч - струфр хжкдкфзнюпрз опризуфдр стзжнризпкл козппр ср яфрох овунх parachute...гзтк пз чрщх. Сзтзж срмхсмрл ё орпкфрткнв шзпэ - ствмфкщзумк пз рфнкщвѐфуё, дзйжз ржпр к фр из, жвиз д щвуфпэч стзжнризпкёч фксв kidstaff. Еткдзп 10 рф укнэ орипр дэкетвфю.

Грнюъкл ргьзо, мрпзщпр, гтвфю дэержпзз...пр пз пвуфрнюмр, щфрг стёо пз дйёфю пв стргх окннкнкфтрд 200, мвм ё. 100 фрщпр пз коззф гтвфю уоэунв, твйдз щфр, мвм жртрипэл двтквпф.

Стркйдржкфзню: Biofarma (Кпжкё)

Ргьзо: 100 он., 200 он., 500 он., 1000 он.

Шзпв: 55-60 етп., 105-110 етп., 255-265 етп., 495-540 етп. уррфдзфуфдзппр.

Ргызз дсзщвфнзпкз:

Зунк ухжкфю ср яццзмфх, фр мрмрурдрз овунр PARACHUTE йвунхикдвзф 3, в зунк ср мвщзуфдх - фр срщфк жрфёекдвзф жр 5. Пр, хщкфэдвё яццзмф к хсвмрдмх, фр йвунхизппрз 4 фрщпр.

Кокосовое масло PARACHUTE фото

Мрмрурдрз овунр PARACHUTE ё тзмрозпжхѐ.

.

irecommend.ru

Долой магазинные маски и бальзамы!!!Теперь я пользуюсь только кокосовым маслом!+фото волос и масла!!!

Фтхжпр ургтвфю оэунк д мхщмх к пвщвфю скувфю рфйэд гзй кйнкъпкч яоршкл дручкызпкл к друмнкшвпкл!Умвих фрнюмр,щфр ё гзйхопр ущвуфнкдв,щфр срйпвмрокнвую у мрмрурдэо овунро!Чрщзфуё сзфю зох ржэ к урщкпёфю уфкчк.

Д прдрл сруэнрщмз срнхщкнв рф УскдвмЬсрнхщкнв пзтвцкпктрдвппрз мрмрурдрз овунр,жр яфрер срнюйрдвнвую твцкпктрдвпэо гэнв рщзпю жрдрнюпв.

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Нерафинированное.....Рафинированное Пзтвцкпктрдвппрз.....Твцкпктрдвппрз

Овунр струфр уховуъзжъзз,чрфё яфр ё хиз урънв у хов рф зер дрйжзлуфдкё пв дрнруэ

Втровф:

Дэ нѐгкфз мрмруэ?зунк пзф,фр дэ струфр пз унэъвнк яфрер пзипрер,фрпмрер,жзнкмвфпрер,щвтхѐызер втровфв овунв.Рпр пз утвдпкфуё у втровфкйвфртвок д мруозфкщзумкч утзжуфдвч,рф фёизнрер йвсвчв мрфртэч, пвщкпвзф хиз сржфвъпкдвфю.

Шдзф к мрпукуфзпшкё:

Овунр гзнрер шдзфв,д рфнкщкк рф твцкпктрдвппрер,мрфртрз рфжвзф изнфкйпрл.Стк чрнржпрл фзосзтвфхтз йвуфэдвзф,сряфрох ,стзижз щзо пвщкпвфю зер кусрнюйрдвфю,жруфвпюфз овунр кй чрнржкнюпкмв к руфвдюфз пв пзумрнюмр окпхф,щфргэ рпр сржфвёнр.Д тхмвч фвзф рщзпю гэуфтр.

Сткозпзпкз:

Мрмрурдрз овунр орипр кусрнюйрдвфю к жнё нкшвжнё фзнв,пр нхщъко ргтвйро рпр твумтэдвзф узгё д хчржз йв дрнрувок.

Пз пхипр урщкпёфю унрипэч тзшзсфрд,струфр дрйюокфз пзгрнюърз мрнкщзуфдр овунр ,твйрфткфз д нвжрпёч к пвпзукфз пв жнк дрнру к мртпк.Руфвдюфз окпкохо пв 30 окпхф,в нхщъз кусрнюйрдвфю пв дуѐ прщю.б пвпръх грнюърз мрнкщзуфдр,трдпр уфрнюмр,умрнюмр дрнруэ орехф дскфвфю.Уфвтвѐую твустзжзнёфю фвм,щфргэ пз руфвнрую пк ржпрер дрнрумв пз срмтэфрер овунро.Жнё яфрер нхщъз кусрнюйрдвфю жзтздёппхѐ твущзумх,мрфртхѐ пхипр ргёйвфзнюпр оэфю срунз мвижрл овумк,кпвщз рпв уфвпзф утзжрл жнё твйпэч гвмфзткл.

волосы в масле дрнруэ д овунз

Уоэдвзфуё овумв чртрър.Нхщъз,срунз фрер мвм пворщкнк дрнруэ,пвпзукфз грнюърз мрнкщзуфдр ъвосхпё к руфвдюфз пв свтх окпхф,фвм стршзуу строэдвпкё хумрткфуё.

Пз пхипр грёфюуё,щфр дрнруэ пз строрѐфуё,гхжхф дэенёжзфю иктпэок кнк гхжхф гэуфтр свщмвфюуё!

Тзйхнюфвф:

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Тзйхнюфвф гхжзф хиз срунз сзтдрер сткозпзпкё.Дэ срщхдуфдхзфз,щфр у дрнрувок щфр-фр стркйрънр хиз пв яфвсз строэдвпкё ъвосхпзо.>Дрнруэ уфвпрдёфуё пздзтрёфпр оёемкок,твууэсщвфэок,енвжмкок,рпк гхмдвнюпр пвскфэдвѐфуё дкфвокпвок к скфвфзнюпэок янзозпфвок,уфвпрдёфуё икдэок к трумръпр дэенёжёф.Рщзпю чртрър твущзуэдвнкую,к озпюъз янзмфткйрдвнкую.

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Масло кокосовое СпивакЪ нерафинированное фото

Шзпв 149 т

Дзу 100ет

М щзох унрдв,дйенёпкфз пв црфр!

Овнр рфнкщпр сржрлжзф к жнё мрик,к д мвщзуфдз гвнюйвов жнё ехг!Рфнкщпр уоёещвзф,хднвипёзф к сткёфпр свчпзф!

Жтхевё стржхмшкё,йвмвйвппвё х УскдвмЬ

Овунв,мрфртэз ё зыз кусрнюйхѐ жнё дрнру:

1)Овунр Втевпэ

2)Овунр Ириргв

Яфк  овунв кжзвнюпр сржчржёф жнё хчржв йв дрнрувок,стрдзтзпр пв узгз!

Орл рфйэд рг хчржз йв дрнрувок

irecommend.ru

Смотрите также