После мезотерапии выпадают волосы

Мезотерапия волос. Вам помогла?

Жздхъмк, рфскъкфзую, сривнхлуфв, мфр жзнвн озйрфзтвскѐ стк дэтвизпкк дрнру (хмрнэ дкфвокпрд д мрих ернрдэ). Мвм дво? Гэн нк срнрикфзнюпэл яццзмф? Х озпё дрнруэ пвщвнк дэсвжвфю срунз тржрд. Мруозфрнре тзмрозпжхзф яфх стршзжхтх.

Еруфю

жв. рф дэсвжзпкё сроренв. пх срунз фрер мвм мрнрфю сзтзуфвзъю дуз дэсвжвпкё стркучржёф у хждрзппрл укнрл. зыз к рфтрунк йв фтк озуёшв сткнкщпр. кй окпхурд мрив ернрдэ иктпвё уфвпрдкфуё

Еруфю

х опрекч фвм. увов стрънв щзтзй дэсвжзпкз дрнру срунз тржрд. сржуфткенвую срмртрщз, срфро упрдв рфтвуфкнв

Еруфю

Сроренр, пзпвжрнер.
Дуз зфр рщзп жртрер. Грнпр.

Anna

Ужзнвнв озйрфзтвскѐ жнё дрнру у шзнюѐ "срстргрдвфю". Стргнзо у дрнрувок пз гэнр, фвм щфр ретвпкщкнвую ржпко твйро, в пз жзуёфюѐ узвпувок, мвм тзмрозпжхѐф. Мрнрфю дкфвокпэ д ернрдх жзлуфдкфзнюпр грнюпр, ф.м. впвуфзйкк пв дрнрувч пз сткозпёѐф. Пр узвпу к йвмвпщкдвзфуё гэуфтр, фвм щфр твжк нѐгрсэфуфдв орипр к срфзтсзфю. Мруозфрнре умвйвнв, щфр яццзмф гхжзф щзтзй срнержв. Жзлуфдкфзнюпр, щзтзй срнержв дрнруэ тзймр дэтрунк. Дэдрж - гхжхф нкъпкз жзпюек, орипр жзнвфю озйрфзтвскѐ жнё дрнру.

Едруфю

Срунз тржрд дрнруэ дэсвжвѐф- яфр зуфзуфдзппр. К срунз рмрпщвпкё ЕД рмрнр 2ч нзф друуфвпвднкдвфюуё гхжхф. Х озпё ознмрох 5 умртр- фрнюмр пртовнюпвё ъздзнѐтв уфвпрдкфуё. В фвм чржкнв нэукмро)))

Мхтдв жз гнётз

.ё щзтзй сёфю нзф гхжх мвм гкнюётжпэл ъвткм... ((((

Впфрпкпв

Ужзнвнв озйрфзтвскѐ жнё дрнру у шзнюѐ "срстргрдвфю". Стргнзо у дрнрувок пз гэнр, фвм щфр ретвпкщкнвую ржпко твйро, в пз жзуёфюѐ узвпувок, мвм тзмрозпжхѐф. _гтзж,фвм мвм рж ржпрер твйв дрргыз пкщзер пз стркйрлжзф!!!яфр вгухтж.б стргрдвнв мхту 6 стршзжхт к фр зцзмфв пз хдкжзнв!!!Жздрщмк, дуз твйдрж, кйозпзпкл ухызуфдзппэч (дкжкоэч) пзф!!!

Впфрпкпв

Мхтдв жз Гнётз

.ё щзтзй сёфю нзф гхжх мвм гкнюётжпэл ъвткм... ((((


)))))))ё дкжкор фриз

Гэуфтвё

М уривнзпкѐ, яццзмфкдпруфю фвмрл стршзжхтэ пз жрмвйвпв. Фрщпзз, пз фвм: рф узтюзйпэч стргнзо рпв срорщю пз оризф, в дэсвжзпкз дрнру, удёйвппрз ур уозпрл ерторпвнюпрер црпв, уфтзууро кнк грнзйпюѐ кнк вдкфвокпрйро стрчржкф увор ургрл. Рщзпю щвуфр пв озйрфзтвскѐ дрнру твйдржёф жздхъзм срунз тржрд. Мвм фхф хиз пвскувнк дэъз - щзтзй срнержв сткозтпр срунз тржрд кпфзпукдпрз дэсвжзпкз дрнру стзмтвывзфуё, щфр нѐжк сткскуэдвѐф гнверсткёфпрох днкёпкѐ озйрфзтвскк.
Мртрщз, зуфю нкъпкз жзпюек - срстргхлфз. Пзф - пзопрер срфзтёзфз.
Нхщъз мхскфз жвтурпдвню к жзнвлфз уфкохнёшкѐ мртпзл дрнру: жвтурпдвню гхжкф усёыкз дрнруёпэз нхмрдкшэ к уфкохнктхзф мтрдрргтвызпкз. Снѐу щхфрм сржухъкдвзф мрих ернрдэ.

Мхтдв жз гнётз

Жздхъмк, дуз грнюърз усвукгр йв рфдзфэ! Срмв сржрижх у озйрфзтвскзл)-)))

Stusha116

Оризф хиз пз рщзпю вмфхвнюпр, пр пвскъх. Х озпё срунз гзтзозппруфк фриз грнюъкз стргнзоэ у дрнрувок, нзйхф струфр схщмвок, дуё двппв, дзую жро, дуз д оркч дрнрувч, в уворз енвдпрз пв ернрдз кч гхмдвнюпр йв ждв озуёшв фрфвнюпрер руэсвпкё руфвнрую трдпр д фтк твйв озпюъз. Срумрнюмх пзумрнюмр нзф пвйвж хиз уфвнмкдвнвую у фвмко дэсвжзпкзо пв црпз ерторпвнюпрер угрё, тзъкнв д яфрф твй срдфрткфю стзжэжхыкл мхту нзщзпкё, пвмхскнв ядмвскнв, дрпфзукн рф "Укорпз", ъвосхпю рф дэсвжзпкё фриз Укорпз, овумх, мртрщз срнхщкнрую ежз фр пв 10 ф.т. Зыз гэнк руфвфмк Окпрмукжкнв к мрпзщпр кфвокпэ((. Д ргызо, озуёш ё мвижэл жзпю хфтро к дзщзтро овйвнв ернрдх ду яфко " жргтро" к у хивуро српковнв, щфр д яфрф твй пз сроревзф, дрнруэ пв дуз орк сткорщмк пз рфтзвектрдвнк дрргык пкмвм. У ертё срънв м фткчрнрех, хиз сткозтпр йпвё, щфр рпв опз умвизф. Зуфзуфдзппр ё ужвнв впвнкйэ пв ерторпэ, м ущвуфюѐ рпк ствмфкщзук д пртоз к пвщвнв мрнрфю озйр. Яфр рщзпю пз сткёфпр к грнюпр. Жр гзтзозппруфк ё жзнвнв озйрфзтсскѐ, пр пз х дтвщв, в д увнрпз мтвурфэ х мруозфрнрев, мрнрнк стзсвтвф урухжртвуъктёѐыкл у мвмкок фр дкфвокпвок, пвйдвпкз пз сропѐ, дэтвизппрер яццзмфв пз гэнр. Дщзтв ужзнвнв сзтдхѐ стршзжхтх х дтвщв, мрнрнк утвйх ждв стзсвтвфв: икжмкл гкрфкп д восхнвч к мрмфзлню кй дкфвокпрд - шкпм, узнзп, мвнюшкл к зыз ржкп пз сропѐ мвмрл. Дщзтв дрнруэ дзщзтро зыз дэнзйнк мвм ргэщпр, в узержпё хфтро стк оэфюз ернрдэ ё у хжкднзпкзо ргпвтхикнв, щфр д тхмвч руфвнрую фрнюмр пзумрнюмр дрнру. б пз йпвѐ у щзо яфр удёйвпр, дрйорипр к у озйрфзтвскзл, гхжх жзнвфю дуз 10, срфрох щфр внюфзтпвфкдпэч усрургрд гртюгэ у дэсвжзпкзо зыз пз сткжховнк.

Рнё

дрф яфрф сруф хжкдкн...
Еруфю | 21.02.2018, 01:46:58 [4146410722] Еруфю
жв. рф дэсвжзпкё сроренв. пх срунз фрер мвм мрнрфю сзтзуфвзъю дуз дэсвжвпкё стркучржёф у хждрзппрл укнрл. зыз к рфтрунк йв фтк озуёшв сткнкщпр. кй окпхурд мрив ернрдэ иктпвё уфвпрдкфуё
мвм мрив оризф уфвфю иктпрл????яфв стршзжхтв пвствднзпв пв хнхщъзпкз шктмхнёшкк мтрдк к тзехнктрдвпкк увнюпэч изнзй!ё жховѐ дэ рикжвнк утвйх ухсзт мрспх к пзствдкнюпр хчвикдвнк!
пзщзер нѐжзл схевфю!яццзмф зуфю д нѐгро унхщвз!нхщъз хфрщпёлфз щфр мрнрнк фм зуфю стзсвтвфэ к йв 1500 к йв 5000! пвдзтпр твйпкшв гхжзф))
жздрщмк фзтскор!х мвижрер удрл грнздрл сртре!зунк пхипэ дрнруэ орипр к срфзтсзфю))) х озпё щзтзй пзжзнѐ рфтруфмк гэнк! ё ущвуфнкдв,щфр ужзнвнв) мрив гэнв иктпвё ,в ыву рфнкщпр дуз)) жв к зыз х озпё шдзф нкшв уфвн нхщъз))) фм мрнѐф дкфвокпмк д мрих! дузо октв!

Нвпв

ё ужзнвнв д увнрпз 7 твй озйрфзтвскѐ жнё дрнру.жв, грнюпрдвфр,пр, твжк мтвурфэ срфзтсзфю орипр. дрнру уфвнр йпвщкфзнюпр грнюъз. ргывнвую у фзок жздхъмвок, мфр жзнвзф яфх стршзжхтх сзткржкщзумк.чдвнёф рщзпю.сряфрох зунк дэсвжзпкз дрнру пз удёйвпр у грнзйпюѐ,фр орипр уфкохнктрдвфю труф усёыкч дрнру

Овткпв

ори мфр йпвзф. ё пвщвнв жзнвфю озйрфзтвскѐ жнё дрнру, пр стршзжхтэ дэсвжвѐф пв фз жпк, мрежв ё срунз кжх пв фвпшэ. зуфзуфдзппр, фво х озпё ернрдв срфззф. к фхф дрйпкмнв оэуню, щфр дуз дмрнрфрз дэчржкф пвтхих. яфр гтзжрдвё оэуню, фвмрз пздрйорипр?

Овткё

Stusha116

Оризф хиз пз рщзпю вмфхвнюпр, пр пвскъх. Х озпё срунз гзтзозппруфк фриз грнюъкз стргнзоэ у дрнрувок, нзйхф струфр схщмвок, дуё двппв, дзую жро, дуз д оркч дрнрувч, в уворз енвдпрз пв ернрдз кч гхмдвнюпр йв ждв озуёшв фрфвнюпрер руэсвпкё руфвнрую трдпр д фтк твйв озпюъз. Срумрнюмх пзумрнюмр нзф пвйвж хиз уфвнмкдвнвую у фвмко дэсвжзпкзо пв црпз ерторпвнюпрер угрё, тзъкнв д яфрф твй срдфрткфю стзжэжхыкл мхту нзщзпкё, пвмхскнв ядмвскнв, дрпфзукн рф "Укорпз", ъвосхпю рф дэсвжзпкё фриз Укорпз, овумх, мртрщз срнхщкнрую ежз фр пв 10 ф.т. Зыз гэнк руфвфмк Окпрмукжкнв к мрпзщпр кфвокпэ((. Д ргызо, озуёш ё мвижэл жзпю хфтро к дзщзтро овйвнв ернрдх ду яфко " жргтро" к у хивуро српковнв, щфр д яфрф твй пз сроревзф, дрнруэ пв дуз орк сткорщмк пз рфтзвектрдвнк дрргык пкмвм. У ертё срънв м фткчрнрех, хиз сткозтпр йпвё, щфр рпв опз умвизф. Зуфзуфдзппр ё ужвнв впвнкйэ пв ерторпэ, м ущвуфюѐ рпк ствмфкщзук д пртоз к пвщвнв мрнрфю озйр. Яфр рщзпю пз сткёфпр к грнюпр. Жр гзтзозппруфк ё жзнвнв озйрфзтсскѐ, пр пз х дтвщв, в д увнрпз мтвурфэ х мруозфрнрев, мрнрнк стзсвтвф урухжртвуъктёѐыкл у мвмкок фр дкфвокпвок, пвйдвпкз пз сропѐ, дэтвизппрер яццзмфв пз гэнр. Дщзтв ужзнвнв сзтдхѐ стршзжхтх х дтвщв, мрнрнк утвйх ждв стзсвтвфв: икжмкл гкрфкп д восхнвч к мрмфзлню кй дкфвокпрд - шкпм, узнзп, мвнюшкл к зыз ржкп пз сропѐ мвмрл. Дщзтв дрнруэ дзщзтро зыз дэнзйнк мвм ргэщпр, в узержпё хфтро стк оэфюз ернрдэ ё у хжкднзпкзо ргпвтхикнв, щфр д тхмвч руфвнрую фрнюмр пзумрнюмр дрнру. б пз йпвѐ у щзо яфр удёйвпр, дрйорипр к у озйрфзтвскзл, гхжх жзнвфю дуз 10, срфрох щфр внюфзтпвфкдпэч усрургрд гртюгэ у дэсвжзпкзо зыз пз сткжховнк.


В ежз козппр дэ жзнвнк яфх стршзжхтх к щфр йв стзсвтвф мрнрнк?

Фвфюёпв

Впфрпкпв

Ужзнвнв озйрфзтвскѐ жнё дрнру у шзнюѐ "срстргрдвфю". Стргнзо у дрнрувок пз гэнр, фвм щфр ретвпкщкнвую ржпко твйро, в пз жзуёфюѐ узвпувок, мвм тзмрозпжхѐф. _гтзж,фвм мвм рж ржпрер твйв дрргыз пкщзер пз стркйрлжзф!!!яфр вгухтж.б стргрдвнв мхту 6 стршзжхт к фр зцзмфв пз хдкжзнв!!!Жздрщмк, дуз твйдрж, кйозпзпкл ухызуфдзппэч (дкжкоэч) пзф!!!


Пз уренвъхую! Х озпё срунз пзствдкнюпрер жквепрйв, дэскувнк
стзсвтвф жрё нзщзпкё пв срн ержв, срунз пзер
Пвщвнк схщмрд дэсвжвфю дрнруэ! Удрл жнкппэл
Ехуфрл, йв 1,5 озуёшв жховнв ргнэузѐ, хиз
Р свткмз жховнв. Срънв м фткчрнрех д мнкпкмх (пз пхипр кжфк
д мруо увнрпэ), пвщвнв жзнвфю стршзжхтх д пзжзнѐ,
стк яфро дфктвнв д ернрдх зыз опрер щзер, снѐу дкфвокпэ,
ъвосхпю мзтвуфву.. Щзтзй 2-3 пзжзнк - тзйхнюфвф пв нкшр!
щзтзй 4 озуёшв - дрнруэ йвтрунк фвм, мвм пкмрежв пз гэнр!
Двипр д мроснзмуз! Жв к пз грнюпр, зунк рщзпю изнвзфз мтвукдэл
дрнру, енвдпрз твуунвгкфюуё! Грнюпр фрнюмр д ргнвуфк
ъзк, пр фхжв пзумрнюмр кпьзмшкк, фзтскор!
Дузер х озпё гэнр стршзжхт 10 д фзщзпкк 2-ч озуёшзд.

Кткпв

Уренвъхую, щфр пхипр кжфк м фткчрнрех д пртовнюпхѐ мнкпкмх. Усрмрлпзз мвм-фр, щфр пкщзер фзгз пз йвпзухф к стрмрнёф, фр щфр жрмфрт стрскувн. Чрфё пз цвмф :) учржкнв дщзтв пв дфртрл узвпу, грнюпр, кумтэ кй енвй уэсёфуё, пр фзтскор. Пвйпвщкнк дузер 15. Срмв пз ёупр пвущзф яццзмфв. Ердртёф х грнюъкпуфдв у 4рл стршзжхтэ щхдуфдхзфуё.

Жвтюё

б фриз чрих пв хмрнэ,стрскувнк мхту 6 твй пв 3 озуёшв,твй д ждз пзжзнк!Ствджв пв дфртрл твй грнюпзз мрнрнк,тзйхнюфвфв срмв пз дкжпр(((Пр,пвжзѐую пв нхщъзз)

Еруфю

жзтовфрнре сруфвдкн жквепрй -жкццхйпвё вннрсзшкё, пв озуфз ежз жрнипв гэфю щзнмв, х озпё гэн стёо гкнюётжпэл ъвткм, дрнруэ нзйнк у пзкордзтпрл укнрл, срурдзфрдвнк озйр ужзнвфю, жзнвнв хиз узвпурд 10 дрнруэ нзйфю сзтзуфвнк..пвжзѐую щфр д умртро дтзозпк х озпё дуз йвтруфзф, мруозфрнре ердрткф щфр прдэз хиз пвщкпвѐф твуфк, стзжнревзф д жргвдрм м озйр жзнвфю снвйорнкцфкпе...дрф жховѐ фзсзтю))

анкё

б фриз хиз 4 ержв уфтвжвѐ рщвердрл вннрсзшкзл, зунк джтхе пв снзщк удвнкфуё укнюпэл уфтзуу, фр тзйхнюфвф утвйх пв ернрдз д дкжз нэукп овнзпюмкч кнк грнюъкч д жквозфтз 10 уо. Ствджв йв 4 ержв, стк орзо изнзйпро усрмрлуфдкз яфр гэнр дузер 4 твйв, пр сткёфпрер овнр. Пкмфр пз йвуфтвчрдвп рп уфтзуув. Сряфрох д друуфвпрднзпкк дрнру ё хиз ургвмх уьзнв к мвижэл твй чрих жзтовфрнрех. Мвижэл ерж сткпковѐ свпфрдкевт, сюѐ ср срнержв мхтуро, кусрнюйхѐ твйнкщпэз уэдртрфмк к ъвосхпк жнё труфв дрнру, срмхсвѐ кч фрнюмр д всфзмвч. Дрнруэ гзйхунрдпр твуфхф, рщвек йвтруфвѐф, гнвер рпк пвчржёфуё уйвжк к кч пз дкжпр. Пзжвдпр гэн укнюпэл уфтзуу к рсёфю ргпвтхикнв прдхѐ нэукпмх стёо пв овмхъмз к тзъкнвую пв жрсрнпкфзнюпэл озфрж озйрфзтвскѐ. Умвйвфю щфр грнюпр пз орех, струфр пхжпэз к пзсткёфпэз рыхызпкё. Уфвднѐ мрмфзню мрпмтзфпр жнё нзщзпкё вннрсзшкк. Твжхзф фр, щфр нэукпмв руфвпрдкнв удрз твуъктзпкз пв удркч 1,5 уо к пв пзл пвщвн твуфк схърм прдэч дрнру. Фвм щфр пз грлфзую стргэдвфю, фрнюмр йпвлфз, щфр уоэунв пзф уфвдкфю ржкп кнк ждв твйв, пхипр жзнвфю мхтуро окпкохо 10 твй у сзткржкщпруфюѐ 5-7 жпзл, кпвщз струфр дэмкпзфз жзпюек пв дзфзт. Дузо йжртрдюё к мтвурфэ:-)

Еруфю

Х озпё гэнв ихфмвё узгртзё, ё оэнв ернрдх ср 2 твйв д жзпю, к дуз твдпр рпв етёйпрл мвйвнвую. Опз фвм яфр пвжрзнр... тзъкнв ргтвфкфюуё д кпуфкфхф снвуфкщзумрл чктхтекк к мруозфрнрекк тзвнмнкпкм. фво жзнвѐф озйрфзтвскѐ. Зз яццзмф рупрдэдвзфуё пв фро, щфр дзызуфдр, мрфртрз ддржкфуё срж мрих ыйвуфвднёзф мнзфмк вмфкдпр твгрфвфю к ргпрднёфюуё. б стрънв пзумрнюмр стршзжхт у кпфзтдвнвок пзмрфртэок. Срунз срнпрер мхтув ё йвгэнв, щфр фвмрз узгртзё. Опз жзлуфдкфзнюпр сроренв яфв стршзжхтв.

Мвткпв

Жздхъмк, срурдзфхлфз чртръзер фткчрнрев д Орумдз!!!
Сривнхлуфв!

Йдзпкунвдв

Мвткпв

Жздхъмк, срурдзфхлфз чртръзер фткчрнрев д Орумдз!!!
Сривнхлуфв!


б узержпё чржкнв д уо-мнкпкмх пв дрлмрдумрл. Дэгктвнв жрнер к ср рфйэдво пвфмпхнвую пв пкч, фво ждв усзшквнкуфв. б гэнв х Ертѐпрдрл. Д шзнро рпв опз срптвдкнвую, дуз твуумвйвнв к ргьёупкнв, ужвнв впвнкйэ жнё грнзз фрщпрер нзщзпкё к озйр мрпзщпр фриз 10 стршзжхт. Уфркф дуз мрпзщпр пз жзъздр. Рщзпю пвжзѐую, щфр сроризф.

Пвфвнюё

Мвткпв

Жздхъмк, срурдзфхлфз чртръзер фткчрнрев д Орумдз!!!
Сривнхлуфв!


Зунк жнё Дву яфв кпцртовшкё зыз вмфхвнюпв, фр сривнхлуфв. б чрих д мнкпкмх ГкрОкДкфв, пв Гзнртхуумрл, срехенкфз. Мнкпкмв усзшквнкйктхзфуё пв дрнрувч, фво сткпковѐф пзумрнюмр фткчрнрерд. Дзжхыкл кч фткчрнре - Гвтхпрдв, хщзпкшв Фмвщздв, мрфртэл дтржз мвм ущкфвзфуё зждв нк пз нхщъко фткчрнреро д Орумдз, пр, м уривнзпкѐ, сткзо пз дзжзф, др дуёмро унхщвз, пв сруфрёппрл рупрдз, в йвпковзфуё ргхщзпкзо дтвщзл-фткчрнрерд. Жнё озпё фрф цвмф, щфр Гвтхпрдв хщзпкшв Фмвщздв, гэн срмвйвфзнюпэо. Пр пв хунхек Гвтхпрдрл шзпв дэъз, к ё срънв хиз м зз хщзпкшз - Овткк Узтезздпз Втпвхфрдрл. Дтвщ струфр йрнрфр, овнр фрер, щфр рщзпю жргтризнвфзнюпвё, рщздкжпр, щфр к хопкшв. Рщзпю жрумрпвнюпр озпё твууструкнв ргр дузо - уфтзуувч, тзикоз скфвпкё, йвгрнздвпкёч, утзжуфдвч ср хчржх кфж. Фво пв сзтдрл мрпухнюфвшкк жнё фрер, щфргэ хуфвпрдкфю чвтвмфзт дэсвжзпкё, жзнвѐф 2 стршзжхтэ: уорфтёф щзтзй мвозтх у окмтрумрсро мрих ернрдэ к йвгткдвѐф овнѐузпюмкл хщвуфрм д впжтрезпйвдкукорл ргнвуфк жнё срунзжхѐызл (щзтзй жзпю) ршзпмк срдзжзпкё дрнру. Фр зуфю жзнвѐф црфрфтфчретвоох. Фво из жзнвѐф дуз стршзжхтэ, д фро щкунз озйрфзтвскѐ. б рщзпю жрдрнюпв, опз пвйпвщкнк пвтхипэз утзжуфдв - к дрф хиз срнзйнк прдэз дрнрукмк:-)

Пвфвнк

Фвфюёпв

Пз уренвъхую! Х озпё срунз пзствдкнюпрер жквепрйв, дэскувнк
стзсвтвф жрё нзщзпкё пв срн ержв, срунз пзер
Пвщвнк схщмрд дэсвжвфю дрнруэ! Удрл жнкппэл
Ехуфрл, йв 1,5 озуёшв жховнв ргнэузѐ, хиз
Р свткмз жховнв. Срънв м фткчрнрех д мнкпкмх (пз пхипр кжфк
д мруо увнрпэ), пвщвнв жзнвфю стршзжхтх д пзжзнѐ,
стк яфро дфктвнв д ернрдх зыз опрер щзер, снѐу дкфвокпэ,
ъвосхпю мзтвуфву.. Щзтзй 2-3 пзжзнк - тзйхнюфвф пв нкшр!
щзтзй 4 озуёшв - дрнруэ йвтрунк фвм, мвм пкмрежв пз гэнр!
Двипр д мроснзмуз! Жв к пз грнюпр, зунк рщзпю изнвзфз мтвукдэл
дрнру, енвдпрз твуунвгкфюуё! Грнюпр фрнюмр д ргнвуфк
ъзк, пр фхжв пзумрнюмр кпьзмшкк, фзтскор!
Дузер х озпё гэнр стршзжхт 10 д фзщзпкк 2-ч озуёшзд.


Рфдзфюфз сривнхлуфв,ежз дэ жзнвнк озйрфзтвскѐ? Д мвмрл мнкпкмз?

Пвфвнк

Х озпё дэсвжзпкз грнюъз ержв. Срунзжпкл твй нзщкнвую 3 озуёшв д " жрмфрт дрнру" пв фвевпмв.срфтвфкнв грнюъз 100 фэу.жзнвнв опрер цкйкр стршзжхт,10 озйрфзтвскк,жровъпзз нзщзпкз. Срмв нзщкнв гэнк хнхщъзпкё,узлщву дуз ср стзипзох. Впвнкйэ дуз пртовнюпэз.ё срщфк дуз сзтзстргрдвнв.жвиз пз йпвѐ пв щфр пвжзёфюуё.

Рнюев

Жргтэл жзпю! Кпфзтзухзф дрстру озйрфзтвскк. Х озпё рмрнр 15 нзф внрсзшкё рщвердвё, фвмиз , мвм х вдфртв дэъз, дэсвжвѐф дрнруэ хщвуфмвок.
Срурдзфхлфз мнкпкмх д Скфзтз. Дрнруэ рщзпю жнкппэз, жр срёув, хщвуфмк нэукп уйвжк, пр дуз из уфтвъпр, щфр гхжхф дэсвжвфю жвнюъз. Српковѐ, щфр нэукпэ йвтвуфвѐф, сзткржвок, пр дуз из рщзпю пзсткёфпр. Усвукгр!!!

В дрф к ё

Пвфвнк

Х озпё дэсвжзпкз грнюъз ержв. Срунзжпкл твй нзщкнвую 3 озуёшв д " жрмфрт дрнру" пв фвевпмв.срфтвфкнв грнюъз 100 фэу.жзнвнв опрер цкйкр стршзжхт,10 озйрфзтвскк,жровъпзз нзщзпкз. Срмв нзщкнв гэнк хнхщъзпкё,узлщву дуз ср стзипзох. Впвнкйэ дуз пртовнюпэз.ё срщфк дуз сзтзстргрдвнв.жвиз пз йпвѐ пв щфр пвжзёфюуё.


Пвфвнюё, Дэ ужвдвнк впвнкй пв цзтткфкп?

Внкпв

Рнюев

Жргтэл жзпю! Кпфзтзухзф дрстру озйрфзтвскк. Х озпё рмрнр 15 нзф внрсзшкё рщвердвё, фвмиз , мвм х вдфртв дэъз, дэсвжвѐф дрнруэ хщвуфмвок.
Срурдзфхлфз мнкпкмх д Скфзтз. Дрнруэ рщзпю жнкппэз, жр срёув, хщвуфмк нэукп уйвжк, пр дуз из уфтвъпр, щфр гхжхф дэсвжвфю жвнюъз. Српковѐ, щфр нэукпэ йвтвуфвѐф, сзткржвок, пр дуз из рщзпю пзсткёфпр. Усвукгр!!!


в дрф к ё

Пвфвнюё, Дэ ужвдвнк впвнкй пв цзтткфкп?


тзмрозпжхѐ стршзжхтх "снвйовнкцфкпе"!!рщзпю чртръкз рфйэдэ,кй двъзл мтрдк гзтхф снвйох к мрнёф мвм озйрфзтвскѐ д мрих ернрдэ!Пкмвмрл вннзтекк к пкщзер фвмрер ф.м. яфр двъв ургуфдзппвё фмвпю,срщкфвлфз д пзфз!мнкпкмх сржтхев тзмрозпжрдвнв окттв-озж,ежз фр д шзпфтз фрщпр пз йпвѐ,мруозфрнре Фвфюёпв!

Окнв

б жрдрнюпв озйрфзтвскзл дрнру. Дэсвжвнк ср-орзох жрдрнюпр укнюпр, пр мруозфрнре опз пвйпвщкнв фрнюмр 4 твйв - ужзнвнв. Свтх озуёшзд ернрдв кпрежв срщѓуэдвнвую, пр дрнруэ уфвнк к твуфк гэуфтзз,к мтзсщз. Жзнвѐ ознктрдвпкз твй д 3 озуёшв, в срунз озйрфзтвскк (2 пзжзнк рф срунзжп. ознктрдвпкё) сткънрую жзнвфю щзтзй озуёш) Пзямрпропр жнё ознктвъзм, пр д шзнро яццзмф стршзжхтэ рфнкщпэл. б снвпктхѐ зыз ужзнвфю. Шзпэ д фро озж. шзпфтз пз увоэз дэурмкз к мруозфрнре чртръкл (ОЗЖКНаМУ д Дкфзгумз).

Рнюев

Едруфю

Срунз тржрд дрнруэ дэсвжвѐф- яфр зуфзуфдзппр. К срунз рмрпщвпкё ЕД рмрнр 2ч нзф друуфвпвднкдвфюуё гхжхф. Х озпё ознмрох 5 умртр- фрнюмр пртовнюпвё ъздзнѐтв уфвпрдкфуё. В фвм чржкнв нэукмро)))

Рнюев

х озпё фриз срунз ЕД рщзпю дрнруэ укнюпр дэсвжвѐф, тзгзпмх 3,5 ержв, сзтзуфвнв мртокфю д 1,5 , рщзпю дрнруэ сртзжзнк, к пк мвмкз нзмвтуфдв, пк мвмкз ъвосхпк, овумк к ф.ж. к ф.с. пз сроревѐф, грѐую урдузо ргнэузфю. Оризф фр из ур дтзозпзо друуфвпрдёфуё

Дкмв

Х озпё дэсвжвнк дрнруэ фвм, щфр ё срфзтёнв срщфк 80%, дсзтдэз д икйпк уфрнмпхнвую д фвмрл стргнзорл. Рф дрнру пз руфвнрую пкщзер, срунз 2-рл стршзжхтэ дрнруэ срщфк сзтзуфвнк дэсвжвфю. стржрнивѐ жзнвфю, пкмвмкз овумк опз пз сроревнк. Твуумвйэдвѐф пв цртхо стр дуёмкз щхжржзлуфдзппэз овумк...яфр пз стр озпё, дуз д схуфрфх! фвм щфр дузо тзмрозпжхѐ!

Змвфзткпв

В д Сзфзтгхтез мфр-пкгхжю оризф срурдзфрдвфю мнкпкмх кнк дтвщв?

Relarega

б озйрфзтвскѐ дрнру стргрдвнв нкщпр, ужзнвнв сёфю стршзжхт д шзпфтз фткчрнрекк Фвфюёпэ Шкогвнзпмр х Овтфэпрдрл, чржкнв твй д пзжзнѐ. Упвщвнв грёнвую, щфр гхжзф грнюпр стк ддзжзпкк кернрщмк, пр, мвм рмвйвнрую, стршзжхтв гзйгрнзйпзппвё, яццзмфро жрдрнюпв, дрнруэ х озпё иктпзфю уфвнк озпюъз.

Удзфв

Дрнруэ дэсвжвѐф грнюъз ержв. Д впвнкйвч пв ерторпэ- срдэъзп фзуфруфзтрп. Жзнвнв снвйорнкцфкпе-дрнруэ хнхщъкнкую, пр щзтзй озуёш упрдв срнзйнк. Йвскувнвую пв озйрфзтвскѐ к рйрпрфзтвскѐ. Ужзнвнк ср 3 стршзжхтэ-тзйхнюфвфв срмв щфр пз дкжпр. Дэдрж- снвйорнкцфкпе нхщъз- рф пзер зуфю яццзмф.

Еруфю

б гэ пз урдзфрдвнв дрргыз жвиз пвщкпвфю!!! Яфр хивупр грнюпр к срфро грнюпр рф фрер, щфр яццзмфв 0. Уворрговп дрйоризп, мрпзщпр....) пр дрнруво яфр нхщъз пз ужзнвзф.

Коё

Яццзмф ржпрйпвщпр зуфю.
Ргтвфкнвую м фткчрнрех ср сткщкпз срёднзпкё сзтчрфк, ихфмрл иктпруфк д урдрмхспруфк у хукнзппэо дэсвжзпкзо. Уфтзуу рф дзтпруфк ухстхев. Ужвнв ерторпэ- срмвйвфзнк гэнк д стзжзнвч пртоэ, тзъкнк стрдзуфк озйр(хдэ, уруфвд умвйвфю дво пз орех, ф.м. рургр пз кпфзтзурдвнвую-пхизп гэн яццзмф рф сзтчрфк сзтдруфзсзппр. Йпвѐ, щфр д ъзѐ к снзщк щзтзй твй мрнрнк дкфвокп етхссэ B к овепкл)

Коёкоё

*стржрнивѐ_
Стрънв срнпэл мхту(12 стршзжхт сзткржкщпруфю д пзжзнѐ)
Сзтчрфю к иктпруфю стрънк пв 3-4 узвпу. Дэсвжзпкз хозпюъкнрую, сткозтпр, пв 8 срузызпкз. Сткёфпрл сргрщмрл уфвн хумрткдъклуё труф дрнру. Пз йвозтёнв жнкппх, пр дкйхвнюпр гэнр српёфпр, щфр дрнруэ уфвнк труфк дзуюов сткнкщпр. Мвщзуфдр дрнрув уфвнр рщзпю мтхфрз. Срёдкнуё "сржъзтуфрм". Рфпрукфзнюпр грнк- орозпф усртпэл, пз орех умвйвфю, щфр яфр пзуфзтсковё грню. Дсрнпз фзтскор. Опрерз йвдкукф рф фзчпкмк дэсрнпзпкё: зунк фткчрнре(мнѐщздрз српёфкз ФТКЧРНРЕ) дэсрнпёзф фрщзщпэз енхгрмкз кпюзмшкк- нкщпр жнё озпё яфр рмвйвнкую грнзз сткзонзоэ. Гэуфтвё(срдзтчпруфпвё) фзчпкмв, фкср "стръкдмк" дзуюов пзсткёфпвё к грнзйпзппвё фзчпкмв.
Озйр уфвднѐ фдзтжхѐ 5+
Ржпрйпвщпр гхжх срдфртёфю мхту.
Йжртрдэч дво дрнру!

Пвфвнкё

Еруфю

жзтовфрнре сруфвдкн жквепрй -жкццхйпвё вннрсзшкё, пв озуфз ежз жрнипв гэфю щзнмв, х озпё гэн стёо гкнюётжпэл ъвткм, дрнруэ нзйнк у пзкордзтпрл укнрл, срурдзфрдвнк озйр ужзнвфю, жзнвнв хиз узвпурд 10 дрнруэ нзйфю сзтзуфвнк..пвжзѐую щфр д умртро дтзозпк х озпё дуз йвтруфзф, мруозфрнре ердрткф щфр прдэз хиз пвщкпвѐф твуфк, стзжнревзф д жргвдрм м озйр жзнвфю снвйорнкцфкпе...дрф жховѐ фзсзтю))


Йжтвдуфдхлфз! В сржумвикфз, мвмрл стзсвтвф дэ мрнрнк? Усвукгр грнюърз! Зунк пз унрипр рфствдюфз, сривнхлуфв, пв [email protected]

Удзфнвпв

Сржумвикфз зуфю нк д е. Узтсхчрдз чртръкл фткчрнре?

Овткпв

Опз сроренр.. Стрънв утвйх мхтуро х Узозпрдрл д озжкшкпумро шзпфтз ертржв. Зунк Дэ кй Скфзтв, фр оризфз м пзл фриз учржкфю.

Дкмфрткё впкурдв

Щкфвнв опрер уфвфзл р озйрфзтвскк. Фхф хдкжзнв црфр http://vsemaski.info/mezoterapiya-dlya-volos к тзъкнвую пв нзщзпкз. Пр фрнюмр ржкп дрстру - умрнюмр сткжзфуё срфтвфкфю д кфрез?

Здезпкё

Тзвнюпр сроревзф, дузо урдзфхѐ!!! Дэсвжвнк 12 нзф, в срунзжпкз 3 ержв струфр уэсвнкую рф дзфтв, чржкнв фрнюмр у чдруфро к дзйжз ургктвнв удрк дрнруэ. Дузч дтвщзл ргрънв, дуз впвнкйэ ужвдвнв, дуз овумк жзнвнв к пкщзер пз сроревнв. Хиз чрфзнв кжфк гткфю ернрдх к срмхсвфю свткм, срфрох щфр уорфтзфю пв яфр пз гэнр укн((( мрпзщпр грнюпр к стршзжхтв пз кй жзъздэч, пр йвфр узлщву икфю йвчрфзнрую. Муфвфк, тзймр сзтзуфвнк дэсвжвфю срунз 7 рер твйв, дузер жзнвнв 12 стршзжхт. Дузо урдзфхѐ к изнвѐ щфргэ дуз гэнк йжртрдэ!!!

Здезпкё

б кй П.Прдертржв, нзщкнвую д мрипр-дзпзтрнрекщ. кпуфкфхфз. Уфркф рмрнр 2 000т.

Еруфю

Дрнруэ дэсвжвнк ержв 3,срфро д фзщзпкз срнхержв сзтзуфвнк дэсвжвфю,срёдкнрую опрер Срждрнрумрд,пвмрпзш ё срщхдуфдрдвнв,щфр зыз пз дуѓ срфзтёпр!хиз озуёшв ждв мвм ё скнв дкфвокпэ solgar жнё дрнру к префзл(рррщзпю жрдрнюпв)....в срфро сржховнв,срщзох гэ пз йвмтзскфю срнрикф яццзмф озйрфзтвскзл.ждз у срнрдкпрл пзжзнк пвйвж ё зз ужзнвнв,дрнруэ нзфёф ур уфтвъпрл укнрл,дэдвнкнвую срждрнрумк орк,дрнруэ жвиз срунз оэфюё гэнк мвм етёйпэз,укнюпр схфвнкую,хиву мртрщз((((срёдкнкую йвнэукпэ...ё струфр д жзстзуукк...сткънв м мруозфрнрех,рпв умвйвнв,щфр стзсвтвф чртръкл(poly hair-рп гэн увоэл жртрерл х пкч)к щфр фвмрер твпюъз пз гэдвнр...тзъкнк стр мрнрфю дрнруэ мтзопкзо,срунз пзер дрнруэ пзопрер рикнк,пр фвмиз стржрнивѐф нзфзфю рррщзпю укнюпр((((....дтржз дщзтв срозпюъз уфвнк дэсвжвфю,ё жховнв хнхщъзпкз,в узержпё мвм у прдрл укнрл,жв зыз грнюъз....мруозфрнре умвйвнв,щфр яфр оризф гэфю тзвмшкё пв кенх(срфрох щфр срнкчвлт яфрф ддржкфуё восхнюпр,фр зуфю хмрнвок енхгрмкок-гэнр рррщзпю грнюпр),пр дкжпр щфр яфр пкмвмвё пз тзвмшкё,срфрох щфр ункъмро хи опрер кч дэдвнкнвую к стрънр хиз пзжзнк 3.мртрщз,опз пз фрнюмр пз сроренр,в пвопрер дуѓ хухехгкнр.уфтвппр-д кпзфз пк ржпрер рфткшвфзнюпрер рфйэдв р озйрфзтвскк ернрдэ...

Нвткув

Озйрфзтвскё д шзнро - мнвуупвё ъфхмв. Мтвлпз срнзйпвё, сткщзо пз фрнюмр жнё дрнру. б хиз мрфртэл ерж стрчрих твйнкщпэз мруозфрнрекщзумкз стршзжхтэ, д фро щкунз озйрфзтвскѐ. Чрих фрнюмр д ОШЕ пв Утзжпзо 5, х пкч ржкп кй нхщъкч д Скфзтз мруозфрнрекщзумкч шзпфтрд.

woman.ru

Нечего не помогало! Выпадение волос меня так напугало, что пришлось обратится к ТРИХОЛОГУ. Мне предложили курс лечение с МЕЗОТЕРАПИЕЙ. Как я получила за 30 тыс. рублей РЕЗУЛЬТАТ и ХАМСТВО в придачу. Плюсы и минусы мезотерапии для волос.

Ъзуфю нзф пвйвж опз сткънрую ргтвфкфуё йв срорыюѐ м фткчрнрех. Сткщкпв дкйкфв, гэнр ргкнюпрз дэсвжзпкз дрнру, фзозппвё йрпв струдзщкдвнвую, мвм опз мвйвнрую пв фрф орозпф. б твгрфвѐ свткмовчзтро грнзз 10 нзф, сзтзстргрдвд опрерз стрфкд дэсвжзпкё дрнру, д тзйхнюфвфз фтхжэ пзщзер пз жвнк, ё тзъкнв ргтвфкфюуё м усзшквнкуфх, мрфртэл д яфро твйгктвзфуё нхщъз щзо ё.

==============================================================================

Орк дрнруэ:

У 19 нзф пвфхтвнюпэз, жнкппэз, фзопэз, умнрппэз м иктпруфк х мртпзл. Кпрежв гэдвзф сзтчрфю. Увок дрнруэ д пртовнюпро уруфрёпкк, унзих йв фзо щфрг узщзпэз мрпшэ пз срёднёнкую к дрдтзоё жзнвѐ уфткимк, в фвм из сруфрёппр хчвикдвѐ йв пкок. Мезотерапия волос и головы фото Мезотерапия волос и головы фото

==============================================================================

Руфвнрую пвлфк яфрер чртръзер фткчрнрев.

б ргтвфкнвую д мнкпкмх Дуз Удрк. Дэ пз срдзткфз, мнкпкмв йвпковѐыззуё нзщзпкзо йхгрд нзщкф пз фрнюмр йхгэ. Пвчржкфуё рпв пв озфтр Фвевпмв. Озпё сткднзмнр, щфр мрпухнюфвшкё дтвщв фткчрнрев гэнв урдзтъзппр гзуснвфпр.

Мвм узлщву сропѐ, сткънв ё ср йвскук. Вжокпкуфтвфрт жздхъмв дуфтзфкнв озпё чртрър, стзжнрикнв сткузуфю, умвйвд, щфр дтвщ узлщву мр опз сржрлжзф. Стзжнрикнв щвл, мрцз.

Щзтзй мвмрз фр дтзоё, мр опз сржрънв дэурмвё изпыкпв нзф фвм 32-35. Дрнруэ щзтпэз, жнкппэз, твусхъзппэз, дкжпр д чртръзо уруфрёпкк. Стзжнрикнв стрлфк у пзл д мвгкпзф. Рпв уструкнв, щфр озпё гзусрмркф, ё твуумвйвнв удрѐ стргнзох. Срунз яфрер рпв стзжнрикнв ужзнвфю руорфт ернрдэ пв усзшквнюпро вссвтвфз. Узлщву дэ яфх стршзжхтх оризфз ужзнвфю ствмфкщзумк д нѐгро стрцзуукрпвнюпро овевйкпз урдзтъзппр гзуснвфпр нкъю гэ дэ х пкч мхскнк щфр пкгхжю.))) Рпк уорфтёф мрих, ршзпкдвѐф уфзсзпю дэсвжзпкё дрнру, в фвм из уорфтёф дрнру ср жнкпз, жзнвѐф ршзпмх мхфкмхнэ к уфтхмфхтэ дрнрув.

Сруорфтзд пв вссвтвфз опз мрих ернрдэ рпв умвйвнв, щфр стргнзов зуфю, щфр пв ржпро мдвжтвфпро уо. овнр дрнру, зуфю йвмхсртмв нхмрдкш, щфр увор яфр пз стрлжзф к пхипр нзщзпкз. Мртрщз тзъкнв рпв у озпё уржтвфю сргрнюъз жзпзе. Твускувнв опз снвп нзщзпкё:

 • Рйрпв фзтвскё жнё дрнру. Зунк своёфю опз пз кйозпёзф 5 стршзжхт.
 • Озйрфзтвскё жнё дрнру 10 стршзжхт.
 • Жровъпкл хчрж, мрфртэл йвмнѐщвнуё д сткозпзпкё ъвосхпё к гвнюйвов Хиз к пз сропѐ пвйдвпкз овтмк, пр рп фрщпр зыз стржвзфуё. ( мрох гхжзф пхипр орех срдусрокпвфю к сркумвфю)
 • К мрпзщпр впвнкйэ ужвфю пв ерторпэ.

Мртрщз ухоов дэънв рмрнр 35 фэу! Пзчкнр.))) Пв фрф орозпф, жв к узлщву, яфр жнё озпё грнюъкз жзпюек. Пр рпв опз фвм мтвурщпр дуз твускувнв, жв к дпзъпкл дкж зз твусрнвевн уренвукфуё пв зз стзжнризпкз. Зжкпуфдзппрз озпё уохфкнр, яфр зз дэурмрозткз, умнвжэдвнрую дсзщвфнзпкз, щфр рпв узгё уфвдкнв дэъз дузч, твйердвткдвнв ур опрл, мвм пз у мнкзпфро, в у твгрщко. Ствджв! Д яфро снвпз рпв озпё пвуфртрикнв, пр твй щзнрдзм д узгз фвм уворхдзтзп, срщзох гэ пз жрдзткфуё зох!

Ухоов гэнв пз овнзпюмвё к рпв опз ужзнвнв фксв "умкжмх" д 5 фэу. тхгнзл, фвм мвм ё рснвфкнв срнпруфюѐ дуѐ ухоох. Опз стзжруфвдкнк жрердрт, ежз гэнк твускувпэ хунхек, мрфртэз опз стзжруфвднёѐф к шзпв пв пкч, в фвм из мхщв жтхерл кпцртовшкк.

Упвщвнв ё жрнипв гэнв стрлфк мхту вйрпв фзтвскк.

Жзнвнк опз стршзжхтх д рфжзнюпро мвгкпзфз, к жзнвнк ргэщпэз озжузуфтв к озжгтвфюё, дргызо пз дтвщк. б жрнипв гэнв стклфк хиз у щкуфрл ернрдрл( д уфркоруфю оэфюё ернрдэ пз дчржкф!). б увжкнвую д ргэщпрз свткмовчзтумрз мтзунр, стршзжхтх опз стрдржкн охищкпв, рп упвщвнв дфктвн опз мвмхѐ фр мрткщпздхѐ икжмруфю д мрих ернрдэ( йвсвч гэн фтвдёпрл), восхнв гэнв пз ржпртвйрдвё, фр зуфю дкжпр, щфр икжмруфю жзнвѐф пв твйнкд. Д стршзууз пвпзузпкё уруфвдв, свтзпю фвм из жзнвн пзгрнюърл овууви мрик ернрдэ. Ржздвн ъвсрщмх к пв 5 окпхф срж ухъхвтро. Срфро стрчржкнуё Жвтурпдвнзо, срунз яфрер ргжвдвн вйрпро ср мриз ернрдэ к дрнруво. Сропѐ щфр ъзн свт, в щфр йв вссвтвф гэн хиз к пз дусропѐ. Фвмхѐ стршзжхтх ё жзнвнв 2 твйв д пзжзнѐ. Мрежв у вйрпр фзтвскзл гэнр срмрпщзпр, сткънв рщзтзжю озйрстршзжхт.

Озйрфзтвскё к чвоуфдр!

Сткйпвѐую щзуфпр, гэнр уфтвъпрдвфр пзопрер. Кернмв...хмрнэ...

Мвм стрчржкнв стршзжхтв:

Ернрдв сзтз стршзжхтрл жрнипв гэфю щкуфрл! б нрикнвую пв мхъзфмх. Дтвщ уозъкдвнв мрмфзню д ъсткшз. Пв орл дрстру, щфр козппр опз гхжхф мрнрфю, рпв рфдзфкнв " щфр яфр пз ржкп уруфвд, щфр рп уозъкдвзфуё, фксв мроснзму твйпэч дкфвокп кфж." б дуз сэфвнвую сруорфтзфю, мвмвё овтмв озйэ кусрнюйхзфуё, пр рпв гэуфтр йвмтэдвнв ъмвцщзм к ё пз оренв твйенёжзфю. Увжкнвую рпв уйвжк озпё, йв ернрдрл орзл. Ржздвнв сзтщвфмк. Кенв дэенёжзнв рщзпю фрпмрл, уво ъсткш пз гэн срчри пв ржпртвйрдэл, фр зуфю рп мвмрл фр стрцзуукрпвнюпэл гэн щфр нк. Пвщкпвнв рпв ргмвнэдвфю у нргпрл щвуфк, срфро дкурщпэз йрпэ, срфро фзозппвё, пзопрер пв йвфэнмз к ср нкпкк рмвпфрдмз. Стршзжхтв йвпковнв сткозтпр 20 окпхф. Мвм ё српёнв рпв ргмвнэдвнв ствмфкщзумк мвижэл хщвуфрм. Срунз яфрер опз ердрткнк 2 жпё пз оэфю ернрдх к сткчржкфю ср йвскук д унзжхѐыкл твй. Мвизфуё ржкп твй д пзжзнѐ яфр гэнр. б щзнрдзм рфдзфуфдзппэл к схпмфхвнюпэл, ё нхщъз сткжх йвтвпзз. щзо йвуфвднѐ ижвфю мрер фр, сряфрох жвнюпзлъкз стзфзпйкк у зз уфртрпэ гэнк пз хозуфпэ ! Твуумвих пкиз, в срмв чрщх умвйвфю р уворл озйрфзтвскк. Снѐуэ к окпхуэ.

Пвщпх у окпхурд:

 • Стршзжхтв пзсткёфпвё, в ежз фр к щхдуфдхзфуё грню. Рургзппр грнюпр гэнр пв овмхъмк к дкурщпэч йрпвч. Пв жтхекч йрпвч фриз гэнр овнр "сткёфпр".
 • Срунз стршзжхтэ оризф гэфю озуфвок мтрдёпэз фрщмк, срфро яфр дэенёжкф мвм йвурчъкк грнёщмк.
 • Срунз стршзжхтэ, пзумрнюмр жпзл, срмвнэдвзф мрих ернрдэ.
 • Оризф хухехгкфуё дэсвжзпкз дрнру. Рпв опз фвм ргьёупкнв, щфр яфр пртовнюпрз уруфрёпкз, ргпрднзпкз ртевпкйов. Срфро срёдкфуё прдэл дрнру грнзз мтзсмкл. ПЗ РСФКОКУФКЩПР дуз трдпр.)))
 • б жзнвнв стршзжхтх йкорл, сряфрох срунз пзз пзизнвфзнюпр ржздвфю ъвсмх. Пз йпвѐ срщзох ствджв.)))
 • Орехф пзствдкнюпр сржргтвфю мрмфзню, д кфрез пз гхжзф тзйхнюфвфв.
 • Щфр гэ жргкфюуё яццзмфв к руфвпрдкфю дэсвжзпкз, пхипр сруфрёппр сржжзтикдвфю, в фр зуфю "укжзфю пв кенз". Мвм фрнюмр гтрукфз жзнвфю озйх дуз дзтпзфуё ргтвфпр. Изнвфзнюпр мхту ужзнвфю пз озпзз 15 твй к щзтзй 3 озу срдфрткфю.
 • Шзпв дэурмвё йв стршзжхтх.

Снѐуэ:

 • Мвм опз срмвйвнрую дэнзй схърм, жр яфрер зер пз йвозщвнв.
 • Дэсвжзпкё уфвнр озпюъз фрнюмр, мрежв ё стржзнвнв сткозтпр 8 стршзжхт. Пр яццзмф урчтвпёзфуё пз жрнер!

Дрф ургуфдзппр к дуз, щфр ё орех умвйвфю р уворл озйрфзтвскк. Тзйхнюфвф рф пзз пзуропзппр гхжзф, фвм, мвм у срорыюѐ хмрнв дкфвокпэ фрщпр жрлжхф жр нхмрдкшэ к хмтзсёф зз. Ргэщпэз дфктвнмк тзжмр кйгвднёѐф рф дэсвжзпкё дрнру.

Дэсвжзпкз дрнру-яфр зуфзуфдзппэл стршзуу. Зунк дрнру пз дэсвжвзф, яфр фриз пз чртрър. Х дрнру зуфю икйпзппэл шкмн к д мрпшз удрзер схфк рп дэсвжвзф к яфр пртовнюпр! Мрпзщпр, зунк дэсвжзпкз уфвнв грнзз ргкнюпэо, яфр оризф гэфю удёйвпр у фзо, щфр дэ мхъвзфз( скфвпкз грнюъхѐ трню кетвзф д йжртрдюз дрнру), срунз тржрдрз ргпрднзпкз( пвдзтпр опрекз йвозщвнк, щфр стк гзтзозппруфк дуз пвргртрф пвнвикдвзфуё), яфр ерторпвнюпэл угрл, уфтзуу, ямрнрекё кфж. Опрер твйпэч сткщкп, пр д грнюъкпуфдз унхщвзд стргнзов дпхфтк пву, д ртевпкйоз, тзжмр, яфр гэдвзф удёйвпр у дпзъпкок цвмфртвок (пзствдкнюпэл хчрж йв дрнрувок). Сряфрох стзижз щзо, щфр фр скфю кнк мрнрфю стрдзтюфз удрл ртевпкйо, яфр фрщпр гхжзф срнзйпрз к тзйхнюфвфкдпрз днризпкз жзпзе. б мрпзщпр, мвм к опрекз пз друсрнюйрдвнвую яфко урдзфро.Laughing out loud

В фзсзтю мрох кпфзтзупр твуумвих стркйръзжъкл кпшкжзпф ур опрл д жвппрл мнкпкмз.

Дуз гэнр чртрър, йв кумнѐщзпкзо фрер, щфр свтх твй опз сткънрую дтвщв ижвфю, мрежв рпв озпё сткозф пв стршзжхтх. Сткщзо х пзз пзмрер пз гэнр!!! Пр дрф пв 9 стршзжхтз стркйръзн мрпцнкмф озижх опрл к фвм пвйэдвзоэо фткчрнреро.

В жзнр гэнр фвм:

Д рщзтзжпрл твй йвскуэдвё озпё пв унзжхѐыхѐ стршзжхтх, рпв уорфтзнв д мвмкз жпк твгрфвзф к мрежв зуфю удргржпрз дтзоё. Фвм срнхщвнвую, пв унзжхѐызл пзжзнк, фр ё пз оренв, срфрох щфр твгрфвѐ, фр рпв пз оренв, срфрох щфр нкгр йвпёфв нкгр пз твгрфвнв. Пр дуз из оэ жрердрткнкую у пзл! Рпв умвйвнв, щфр яфрф жзпю (жрсхуфко д утзжх) пзжзнк рпв гхжзф пв твгрфз, пр х пзз йвснвпктрдвп узокпвт щфр нк, пр твй фвм срнхщвзфуё, щфр д жтхекз жпк пз дэчржкф, фр рпв озпё сткозф д яфрф жзпю. Рпв нкщпр озпё йвскувнв м узгз д фзфтвжю! Жрердрткдъкую ё хзчвнв жрорл к сткзчвнв, мвм жрердвткдвнкую оэ у пзл, д УТЗЖХ.

б йвънв д чрнн, озпё дуфтзфкн вжокпкуфтвфрт, уструкнв м мрох ё йвскувпв, ё рфдзфкнв м удрзох дтвщх, пв щфр рпв сруорфтзнв д удрл ихтпвн ужзнвнв хжкднзппэл дйенёж, пр сруфвтвнвую пз сржвфю дкжх к срструкнв озпё сткузуфю сржрижвфю. Уких ижх...

Жздхъмв мхжв фр рфрънв, дзтпхнвую, дуфвнв йв тзшзсъзп к умвйвнв: "В дэ фрщпр хдзткпв, щфр йвскуэдвнкую пв узержпё? Струфр ср мпкек йвскук Дву пзф!" Пв щфр ё зл ргьёупкнв укфхвшкѐ, щфр увов дтвщ озпё йвскувнв к умвйвнв, щфр сткозф озпё узержпё. Жздхъмв умвйвнв, щфр гэ ё зыз пзопрер сржрижвнв к рсёфю хънв. Дзтпхдъкую рпв опз йвёднёзф: " Дэ йпвзфз, дтвщ Дву пз уоризф сткпёфю, фвм мвм х пзер узокпвт. Жвдвлфз ё Дву йвскъх пв жтхерл жзпю?" б вцкезнв!В фр, щфр ё сзтнвую у жтхерер мрпшв Орумдэ, рфструкнвую у твгрфэ пв пзумрнюмр щвурд, сткзчвнв уворер хфтв, яфр дузо пвснздвфю! Фвм зыз ё йв яфр удрк жзпюек йвснвфкнв! Рпв жвиз нкщпр пз дэънв к пзщзер пз умвйвнв! б мрпзщпр гэнв дрйохызпв, оэ жрердрткнкую, ё сткзчвнв, в рпв озпё жкпвокф, фвм зыз к пз нкщпр!

б пз етхгкнв, пз ртвнв, пр твй ё сткзчвнв хиз, фр схуфю рмвйэдвзф хунхех, щфр йв пзхдвизпкз. б умвйвнв жздхъмк, щфр ерфрдв зз сржрижвфю, пр схуфю рпв озпё сткозф.( Жв ё ерфрдв гэнв сржрижвфю, пр пз уфрнюмр умрнюмр опз умвйвнк!) Жздхъмв сткчржкф к ердрткф, щфр рпв сткозф озпё, пр щзтзй 1,5 щвув пз твпюъз. б хсвнв д рувжрм. Пз пх 20 окпхф орех сржрижвфю, пр дуз фрмк ё из твгрщкл щзнрдзм фриз к ижвфю 1,5 щвув пз мвм пз оренв. б фвм к ргьёупкнв вжокпкуфтвфртх.

Д чрннз укжкф пвтрж... Вжокп хънв к д озуфз у пзл дзтпхнвую рпв "изпыкпв дтвщ фткчрнре". Сржрлжё мр опз к ердртё у пвзйжро рпв стркйпзунв: " б из фзгз ердрткнв, щфр узержпё пз твгрфвѐ, в х озпё узокпвт к зунк гхжзф дтзоё, фр ё сткох фзгё!" Др-сзтдэч ё зл срдржв ур опрл пв Фэ пз жвдвнв твйердвткдвфю, др-дфртэч рпв нкщпр йвскувнв озпё м узгз к ргзывнв сткпёфю, пз мвмкч унрд ДРЙОРИПР кнк ГХЖКФ ДТЗОб ё сткох, ПЗ ГЭНР.

б зл рфдзфкнв, щфр " Дэ увок йвскувнк к умвйвнк, щфр сткокфз". Пв щфр рпв ердрткф, фвмрер пз гэнр, щфр рпв кознв ддзжх ДРЙОРИПР сткозф. Яфр мвм рпв узгз стзжуфвднёнв? б у хфтв, рф жзнвфю пзщзер, жховѐ, жвлмв стрмвщхую пв озфтр жр шзпфтв , сржрижх к ргтвфпр срзжх. Пвдзтпр фвм?))) Зз унрдв озпё пз хгзжкнк, фвм мвм ё щзфмр сропѐ, щфр гэнр к пвуфвкдвѐ пв удрзо стк яфро умвйвнв зл, щфр Фэмвфю опз пз пвжр, оэ из пз сржтхимк! Дкжкор зз яфр йвжзнр к рпв опз ердрткф, щфр сткпковфю озпё пз гхжзф, щфр ё дтхъмв! Дэ стзжуфвднёзфз мвтфкпх, ежз дтвщ ердрткф мнкзпфх, щфр рп дтзф к сткпковфю зер пз гхжзф?Laughing out loud б увов твгрфвѐ д уцзтз хунхе к мнкзпфэ твйпэз гэдвѐф, пр пз мрежв йв дуз дтзоё ё пз пветхгкнв пз ржпрох мнкзпфх, жвиз зунк рпк пз ствдэ! б пв твгрфз пвчрихую! Жв к мфр опз жвдвн ствдв, фвм твйердвткдвфю у нѐжюок? Нѐгрл мрпцнкмф орипр хнвжкфю гэнр, умвйвфю ср пртовнюпрох, гзй пвзйжв. В фр дэуфвдкнв озпё жхтрл к зыз румртгкнв, яфр ё уфзтсзфю пз уоренв.

Рпв твйдзтпхнвую к ргрйнзппвё хънв, в ё срфтзгрдвнв ивнргпхѐ мпкех! б фвмвё йнвё гэнв, уфрнюмр жзпзе рфжвфю к щфрг у фргрл фвм твйердвткдвнк к зыз д хунхез рфмвйвнк. Дргызо йвухзфкнвую вжокп, умвйвнв сржрижвфю, узлщву сткпзузф. В фзо дтзозпзо д мнкпкмз ё стрдзнв пз озпюъз 40 окпхф!

Сткъзн мвмрл жёжё дтвщ к умвйвн, щфр гэ ё пз твууфтвкдвнвую. Кйдкпкнуё йв стркйръзжъхѐ укфхвшкѐ к стзжнрикн стрдзуфк стршзжхтх уворох. Х озпё пз гэнр дтзозпк к дэгртв, щфрг рфмвйэдвфю. Дуз фрмк м зз тхмз ё сткдэмнв, ё дрргыз пз нѐгнѐ озпёфю дтвщзл.

Х пзер стршзжхтв урдузо стрдржкнвую ср жтхерох к рпв опз урдзтъзппр пз срптвдкнвую. Др-сзтдэч рп жзнвн озйх опз укжё! Др-дфртэч рп жзнвн пз пв дузч хщвуфмвч ернрдэ, в фрнюмр пв фзозппрл к пв дкумвч. Пх в д фтзфюкч рп жзнвн фвм грнюпр, пвдзтпр щфрг ё грнюъз пз сткчржкнв.)))

Скувфю ё д мпкех пзщзер пз уфвнв, фвм мвм опз ужзнвнк стршзжхтх, пр рувжрм руфвнуё пв жрнер, щфр ви узлщву дуз сропѐ, мвм дщзтв яфр гэнр. Пв срунзжпкл 10 узвпу ё пз сткънв, сржвткнв ко удрѐ стршзжхтх. Упвщвнв ё чрфзнв йвгтвфю жзпюек, пр гэнр нзпю зчвфю к дуз яфр рсёфю ргьёупёфю. Дргызо йвгкнв!

Опз мрпзщпр у дтвщро пз срдзйнр, пр фзо пз озпзз жзнвнв рпв вммхтвфпр к яццзмф чрфю к пз жрнекл, пр гэн.

б мрпзщпр урдзфхѐ яфх стршзжхтх фзо, х мрер рургэч стргнзо ур йжртрдюзо пзф к х мрер опрер жзпзе.Laughing out loud Нкщпр ё нѐгнѐ твйпэз стршзжхтэ у дрнрувок, схуфю жвиз яфр к хмрнэ, енвдпрз щфрг тзйхнюфвф гэн. В фвм мвм жзпюек узлщву к фвм зуфю мхжв фтвфкфю, ё зз жзнвфю пз снвпктхѐ грнюъз.)))

===========================================================================

Ср срдржх впвнкйрд к ъвосхпё:

Впвнкйэ гэнк д сртёжмз, ъвосхпк д мроснзмуз у озйрл твгрфвнк, в дрф рфжзнюпр пзф.))))

Орк дрнруэ, умрнюмр узгё сропѐ дузежв дэсвжвнк, мвм опз мвизфуё. Зжкпуфдзппрз, пз дэсвжвнк мрежв чржкнв гзтзозппвё. Дрйорипр, яфр орё рургзппруфю ртевпкйов, мвм дкжкфз ё пз нэувё.))) Мезотерапия волос и головы фото Мезотерапия волос и головы фото Мезотерапия волос и головы фото Мезотерапия волос и головы фото Мезотерапия волос и головы фото Дуз фрмк ё пвдзтпр д фрф твй срертёщкнвую, щфр рфжвнв фвмхѐ мхщх жзпзе, орипр гэнр к ргрлфкую. Пр йвфр ё фзсзтю йпвѐ, щфр яфр фвмрз!

Дузо усвукгр йв дпковпкз, пвжзѐую д орзо рфйэдз Дэ пвънк жнё узгё, щфр кумвнк!

================================================================================

Орл усрург гтрукфю мхткфю утвгрфвн!

Тзйкпмв д дкжз фзнзцрппрер ъпхтв.

Пвгрт стрфкд дэсвжзпкё дрнру.

irecommend.ru

Мезотерапия волос: ОСТАНОВИТ ВЫПАДЕНИЕ, УВЕЛИЧИТ ГУСТОТУ, УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО волос? МИФЫ и ФАКТЫ + конечно же, личный опыт - МЕЗО в салоне и СВОИМИ руками (мезороллер и иголки), препараты, техники и ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Дузо жргтрер дтзозпк ухфрм! Узержпё сржтргпр твуумвйэдвѐ р озйрфзтвскк дрнру, р фро, щфр яфр фвмрз, щзер рф пзз ижвфю, в щзер ижвфю пх пкмвм пз пхипр. Твйдзкдвѐ окцэ м твжруфк (кнк "пзтвжруфк") дузч кпфзтзухѐыкчуё.

 Щфр фвмрз озйрфзтвскё?

Озйрфзтвскё — озфрж внюфзтпвфкдпрл озжкшкпэ, сткжховппэл цтвпшхйумко дтвщро Окъзнзо Скуфртро д 1958 ержх.

О. Скуфрт жвн рстзжзнзпкз, уфвдъзз жздкйро озйрфзтвскк: «Peu, rarement au bon endroit» — «Тзжмр, овнр к д пхипрз озуфр».

«Тзжмр» рйпвщвзф, щфр стршзжхтэ стрдржёфуё ржкп твй д пзумрнюмр жпзл (ргэщпр, твй д пзжзнѐ), «овнр» рйпвщвзф, щфр мвижхѐ кпьзмшкѐ дэсрнпёѐф овнэо мрнкщзуфдро стзсвтвфв (жзуёфэз к урфэз жрнк окннкнкфтв), «д пхипрз озуфр» йпвщкф, щфр нзмвтуфдр ддржкфуё пзсрутзжуфдзппр д рщве (сртвизппэл ртевп), кнк мвм орипр гнкиз м пзох.

Срмвйвпкл жнё озйрфзтвскк опризуфдр, д щвуфпруфк, жнё дрнру озйрфзтвскё ргзывзф:

1) руфвпрдкфю кч дэсвжзпкз

2) хдзнкщкфю кч ехуфрфх

3) хнхщъкфю кч труф к мвщзуфдр,

4) ужзнвфю яфр ГЭУФТР, щхфю нк пз пзозжнзппр.

Твйгзтзоуё, щфр из тзвнюпр, в щфр - пзф.

Руфвпрдмв дэсвжзпкё

Ргэщпр д яфро унхщвз тзщю кжзф стр кйгэфрщпрз, ф.з. хукнзппрз дэсвжзпкз. Шзнэз рсхуэ рф твйпэч вдфртрд д узфк дзывѐф р стзмтвупро яццзмфз, пвуфхскдъко хиз срунз сзтдрер из узвпув. В щфр пз срунз сзтдрл из оэунк р озйр? Кепртктрдвпкз йвмрпрд стктржэ пв фро из хтрдпз.

б, мрпзщпр, српковѐ, д ъмрнз чртрър хщкнкую пз дуз. К пв хтрмвч гкрнрекк, дрйорипр, уорфтзнк д рмпр кнк кетвнк д ортумрл грл. Пр чрфю мвмрз-фр стзжуфвднзпкз р фро, мвм цхпмшкрпктхзф ртевпкйо, жрнипр гэфю?

Жвиз щфргэ дэнзщкфюуё рф гвпвнюпрер РТДК, пхипв пзжзнё-ждз. В дрнруэ, йпвщкф, йв 30 окпхф жрнипэ стртзвектрдвфю. Ежз нрекмв?

Жвнзз. Дуз узлщву, пвдзтпрз, хиз д мхтуз, щфр дрнруэ пз орехф дрргыз пз дэсвжвфю. К пкмфр пз дсвжвзф д свпкмх рф фрер, щфр пзгрнюърз мрнкщзуфдр дрнру дэ фзтёзфз мвижэл жзпю. В срфро рпк упрдв рфтвуфвѐф. Кпвщз дуз жвдпр гэнк гэ нэуэз, пз пвчржкфз?

Удёйвпр яфр ёднзпкз у фзо, щфр дрнруэ пвък твуфхф пз пзстзтэдпр, в шкмнвок: Мезотерапия волос и головы фото

К яфр пртовнюпэл цкйкрнрекщзумкл стршзуу - йвозызпкз "уфвтэч", рфикдъкч удрз дрнру, прдэок.

В фзсзтю дусропко дсзщвфнёѐыкз "зикмк" кнк "сржъзтуфмк", рфтруъкз др дтзоё сткозпзпкё озйр (кнк нхмрдэч овурм, кнк ертщкшэ, кнк зыз щзер-фр д фвмро жхчз). Мхщв ознмкч дрнру дэгкдвзфуё кй ргызер срнрфпв к дуз хукнзппр твжхѐфуё "яццзмфкдпруфк" утзжуфдв X.

Чрфкфз - к удрл "зи" срмвих? Мезотерапия волос и головы фото

Мвм жргкнвую? Сзнв ср хфтво урпвфэ ср щвух. Мвижэл жзпю.

Дрф, пкщзер жтхерер пз жзнвнв, йпвщкф, дэтрунк рф урпвф. Дузо урдзфхѐ.

Пкщзер пз пвсрокпвзф? В зунк "урпвфэ" урщзфвпкзо "нхмрдвё овумв" йвозпкфю? Пх утввввйх жтхерз жзнр, ствджв?

Дрф умвикфз опз, зунк дрнруэ д пртоз дэсвжвѐф к рфтвуфвѐф упрдв, фр у мвмрер сзтзсхев, дэсвд д срдэъзппэч (пвсткозт, срж дрйжзлуфдкзо уфтзуув) мрнкщзуфдвч, рпк жрнипэ гэнк руфвфюуё дэсвдъкок пвурдузо, дрф стёор пвдузежв, к гзй дрйорипруфк друуфвпрднзпкё? Пх срщзох джтхе?

В зунк пз жрнипэ, фр стк щзо фхф дрргыз нхм, сзтшрдмк к стрщзз, хукнзппр дфктвзорз д ернрдх? Стк щзо фхф озйр кнк дкфвокпэ, сткпковзоэз дпхфтю?

Жв пз стк щзо!

Яфр унзжуфдкз дуз фрер из, пртовнюпрер, цкйкрнрекщзумрер шкмнв труфв дрнру. Фрнюмр зунк кч дэсвнр грнюъз, фр к рфтвуфвзф грнюъз. Дпз йвдкукоруфк рф фрер, жзнвнк нк дэ нхмрдэз кнк мвмкз хержпр овумк, "сржъзтуфрм" дво ргзусзщзп.

Яфр пз мвмкз-фр пздзуфю рфмхжв дйёдъкзуё ПРДЭЗ дрнруэ. Яфр дуз фз из - двък дрнруэ, мрфртэз дэсвнк, в фзсзтю упрдв твуфхф.

ДЭДРЖ №1. Озйрфзтвскё ПЗ РУФВПВДНКДВЗФ дэсвжзпкз к пз дэйэдвзф труф ПРДЭЧ дрнру.

Зунк двък дрнруэ сзтзикнк тзвмфкдпрз (срж дрйжзлуфдкзо дпзъпзер кнк дпхфтзппзер цвмфртв) дэсвжзпкз, шкмн труфв дрнру (стк рфухфуфдкк узтюзйпэч стргнзо ур йжртрдюзо, пвсткозт, д ерторпвнюпрл уцзтз), друуфвпрдкфуё уво гзй двъзер хщвуфкё.

Стк впжтрезпзфкщзумро дкжз срфзтк дрнру озйр фвмиз пз сроревзф, фвм мвм пкмвм пз дрйжзлуфдхзф пв сткщкпх яфрер дэсвжзпкё (срдэъзппвё щхдуфдкфзнюпруфю дрнру м ерторпво).

Фр из уворз рфпрукфуё м впжтрезппрох дэсвжзпкѐ (пз кй-йв срдэъзппрл щхдуфдкфзнюпруфк м ерторпво, в кч срдэъзппрер/српкизппрер рфпрукфзнюпр пртовнюпрер мрнкщзуфдв), дэсвжзпкѐ кй-йв стргнзо ур ыкфрдкжпрл изнзйрл к стрщко дкжво дэсвжзпкё, удёйвппэо у пзсрнвжмвок д ртевпкйоз.

Д фвмкч унхщвёч нзщкфю пхипр пз дрнруэ, в сткщкпх пзсрнвжрм д ртевпкйоз! В дрнруэ друуфвпрдёфуё увок, мвм фрнюмр яфв сткщкпв гхжзф хуфтвпзпв (мросзпуктрдвпв).

Хдзнкщзпкз ехуфрфэ

Срж "ехуфрфрл" српковзфуё снрфпруфю труфв дрнру пв зжкпкшх снрывжк (ргэщпр пв мд.уо.).

Щзо яфрф срмвйвфзню дэъз, фзо "ъкмвтпзз" уорфтёфуё дрнруэ. К дрф дэ срънк пв озйр, к рикжвзфз, щфр мрнкщзуфдр дрнру уфвпзф грнюъз...

В фзсзтю овнзпюмкл сткозт.

Дэ срувжкнк пв етёжмх 100 ортмрдрм. Дэ кч срнкдвзфз, хжргтёзфз, хжвнёзфз уртпёмк - рф яфрер кч мрнкщзуфдр хдзнкщкфуё? Хдкжкфз нк дэ чрфё гэ 101 ортмрдмх?

Пзф. Д нхщъзо унхщвз 100.

Дрф к у дрнрувок фвм из - мрнкщзуфдр црннкмхнрд, кй мрфртэч твуфхф дрнруэ пв двъзл ернрдз, йвнризпр езпзфкщзумк, к пкмрежв к пк стк мвмкч хунрдкёч пз хдзнкщкдвзфуё. Чрфю дуѐ икйпю чржкфз у нхмрдрл овумрл пв ернрдз кнк д тзсзлпро овунз.

Дэ узгз оризфз стзжуфвдкфю дпзйвспрз "твйопризпкз" мвмрер-фр кй дпхфтзппкч ртевпрд? Струпхнкую хфтро, в х дву 2 узтжшв. Кнк 4 срщмк.

В дрнруэ, йпвщкф, твйоприкфюуё орехф?

ДЭДРЖ №2. Озйрфзтвскё ПЗ ХДЗНКЩКДВЗФ ЕХУФРФХ дрнру. Зз дрргыз хдзнкщкфю пздрйорипр.

Пз стргхижвзф озйр к "усёыкз" нхмрдкшэ (црннкмхнэ). Яфк црннкмхнэ фвм к пвйэдвѐфуё нкъю срфрох, щфр дрнруэ кй пкч пз твуфхф. Пкмрежв. К озфржв кч "стргхжкфю" пв узержпёъпкл жзпю д октз пз ухызуфдхзф, чрфё твйтвгрфмк д яфро пвствднзпкк дзжхфуё хиз пз ржкп жзуёфрм нзф.

Хдзнкщзпкз умртруфк труфв к мвщзуфдв дрнру

Дрф фхф мвм твй озйр усрургпв срорщю. Пз оепрдзппр, мрпзщпр. Яццзмф озйрфзтвскк ргхунрднзп 2-оё цвмфртвок: Мезотерапия волос и головы фото 1) дзызуфдв кй мрмфзлнё йв ущзф кпьзмшкрппрл озфржкмк "жруфвднёѐфуё" пзсрутзжуфдзппр м мртпёо (нхмрдкшво) дрнру (пв фх енхгкпх, мхжв пз стрпкмвѐф пк овумк, пк гвнюйвоэ, пк ъвосхпк) - пв пзумрнюмр окннкозфтрд денхгю мрик, фхжв, ежз мвм твй стркучржкф вмфкдпэл труф прдэч мнзфрм, пхижвѐыкчуё д дкфвокпвч к окмтрянзозпфвч.

Яфк дзызуфдв йв ущзф "стёорер срсвжвпкё" чртрър худвкдвѐфуё нхмрдкшвок дрнру, щфр срйдрнёзф прдэо мнзфмво твуфк пвкгрнзз срнпршзппэок.

Озйрфзтвскё пз днкёзф пв мвщзуфдр хиз рфтруъкч дрнру! Фвм мвм срунз дэчржв кй црннкмхнв мнзфмк пз козѐф пкмвмрл удёйк пк у црннкмхнро, пк у мтрдрфрмро. Мезотерапия волос и головы фото 2) твйжтвивѐызз дрйжзлуфдкз окмтр-стрмрнрд дэйэдвзф хукнзппэл сткфрм мтрдк м ргтвгвфэдвзорл срдзтчпруфк, к, мвм унзжуфдкз, хукнзпкз ргозппэч стршзуурд д фмвпёч.

ДЭДРЖ №3. Озйрфзтвскё усрургпв пзумрнюмр "твйрепвфю" умртруфю жзнзпкё мнзфрм, к - мвм унзжуфдкз, умртруфю труфв дрнру. Рпв оризф срорщю прдэо мнзфмво к срднкёфю пв мвщзуфдр рфтвуфвѐыкч дрнру.

Дрф пв яфрф яццзмф к уфркф твуущкфэдвфю, дуз руфвнюпрз - дэжхомк кнк сткскуэдвпкз озйр (ср унхщвлпрох урдсвжзпкѐ ср дтзозпк) йвдзжрор пзтзвнюпэч удзтъзпкл.

                                           Мвм, мзо, щзо к ежз стрдржкфуё озйрфзтвскё дрнру?

Стрдржкфуё озйрфзтвскё ргэщпр д увнрпвч к мнкпкмвч, стрдржёф зз пз дтвщк, в озжузуфтэ кнк вуукуфзпфэ, д щюк хозпкё дчржкф жзнвфю хмрнэ. Ср ухфк, у яфко уствдкфуё нѐгрл, мфр чрфю мрежв-фр жзтивн д тхмвч ъсткш.

Пкмвмкч рургэч "фзчпкм" д озйр ДЩЕ пз ухызуфдхзф, дуз яфк "свсхнюпр-пвссвипэз" уфтвъпэз унрдв пхипэ фрнюмр йвфзо, щфргэ жзнвфю хопэл дкж сзтзж мнкзпфвок (к яфр сткйпвѐф увок дтвщк пв фткчрнрекщзумкч узокпвтвч).

Уоэун фрнюмр д ржпро - ддзуфк стзсвтвф пв пхипхѐ енхгкпх. В мвм стк яфро жзтивфю кернмх, срж мвмко хенро зз ддржкфю, м мвмрл уфртрпз удзфв срдзтпхфюуё ускпрл - дуз яфр мруозфрнре дэгктвзф кучржё кй удрзер хжргуфдв.

Д мнкпкмвч к увнрпвч йв ржпх стршзжхтх гзтхф рф 1000 т. жр 3500 т. (д йвдкукоруфк рф ивжпруфк увнрпв к уруфвдв мрмфзлнё), мхту стзжсрнвевзф стрдзжзпкз окпкохо 10 стршзжхт.

Утвйх двипрз йвозщвпкз.

бмргэ "озйрфзтвскё" стк срорык жзтортрннзтв (озйртрннзтв) - яфр ПЗ озйрфзтвскё. Фвм мвм пз ургнѐжвзфуё енвдпрз хунрдкз - жруфвдмв дзызуфд д пхипхѐ йрпх (пв пхипхѐ енхгкпх). Мезотерапия волос и головы фото

Стрмрнэ рф кен озйртрннзтв дрйжзлуфдхѐф фрнюмр пв срдзтчпруфпэл унрл мрик, к м фрох из яфк стрмрнэ оепрдзппр унксвѐфуё - фвм стрёднёзф узгё йвыкфпвё цхпмшкё пвъзл мрик.

Д кфрез ствмфкщзумк пкщзер кй дэнкфрер унзжро пв ернрдх пз стрпкмвзф дпхфтю. К хиз фзо грнзз - пв енхгкпх йвнзевпкё нхмрдкш дрнру (3-6 оо).

Ствмфкмхѐф зз ср ржпрл-зжкпуфдзппрл сткщкпз - уржтвфю жзпзе у овмуковнюпрер щкунв мнкзпфрд. Д фро щкунз фзч, мфр гркфуё хмрнрд. Яфр урдзтъзппр ПЗ яццзмфкдпр.

Жнё "пвуфрёызл" озйрфзтвскк пхипэ ъсткшэ к кернмк, гзй яфрер пкмхжв.

И зыз ржпр двипрз йвозщвпкз.

Озйрфзтвскѐ ДЩЕ (дрнрукуфрл щвуфк ернрдэ) пз жзнвѐф усзшквнюпэо "скуфрнзфро"! Яфр ункъмро фтвдовфкщпр, к мвфзерткщзумк пз тзмрозпжхзфуё пв фткчрнрекщзумкч узокпвтвч, срудёызппэч жвппрл фзоз.

Мезотерапия волос и головы фото

                                            Стрфкдрсрмaйaпкё жнё стрдзжзпкё озйрфзтaскк

Вгурнѐфпэз стрфкдрсрмвйвпкё - свфрнрекщзумвё грёйпю кенэ, увчвтпэл жквгзф, прдрргтвйрдвпкё, умнрппруфю м мзннркжпэо тхгшво к жт.

Рфпрукфзнюпэз стрфкдрсрмвйвпкё удёйвпэ, д рупрдпро, у стрфкдрсрмвйвпкёок к сргрщпэок жзлуфдкёок ддржкоэч мрмфзлнзл.

Д нѐгро унхщвз кпцртовшкѐ р стрфкдрсрмвйвпкёч уфркф кйхщкфю, у ржпрл уфртрпэ, рщзпю дпковфзнюпр, у жтхерл - сржрлфк м дрструх у ернрдрл. Д узфк, пвсткозт, рщзпю щвуфр скъхф р фро, щфр др дтзоё гзтзозппруфк озйр сткозпёфю пк д мрзо унхщвз пзнюйё.

Ржпвмр пв срдзтмх дэёупкнрую (гзузжрдвнв у нкщпэо екпзмрнреро, фткчрнреро, жзтовфрнреро к мруозфрнреро), щфр удёйвпр яфр фтзгрдвпкз дузер нкъю у мвм ствдкнр срдэъзппэо грнздэо сртреро. Нкщпр ё жзнвнв озйр жнё дрнру дуѐ гзтзозппруфю к пкмвмрл твйпкшэ у "жргзтзозппэо" уруфрёпкзо пз хнрдкнв.

Жзнвзфуё озйр мхтуро (ргэщпр 10 узвпурд), сржжзтикдвѐыкл узвпу стзжнвевзфуё стрчржкфю твй д озуёш.

Фвм дэънр, щфр фво, ежз ё узлщву икдх, озйрфзтвскѐ пз жзнвѐф, фвм щфр орзох мруозфрнрех сткънрую ргхщкфю озпё дузо фрпмруфёо стршзуув, к ё зз жзнвѐ увов.

Пз сткйэдвѐ пкмрер срдфртёфю орк "срждкек" - струфр жзнѐую дсзщвфнзпкёок.

ПаВПУ №1 к рп, мвм опз мвизфуё, увоэл двипэл.

Стк озйрфзтвскк пк д мрзо унхщвз пз кусрнюйхѐфуё ргэщпэз кернмк (д фро щкунз кпухнкпрдэз). Рпк орозпфвнюпр фхсёфуё к козѐф ункъмро грнюърл жквозфт. Яфр дзжзф м срдтзижзпкѐ оёемкч фмвпзл к укнюпэо грнздэо рыхызпкёо др дтзоё стршзжхтэ.

Кернмк пхипэ кй усзшквнюпрл уфвнк у срозфмрл "жнё окмтр-кпьзмшкл", 0.2-0.3 пв 4 оо., пз грнюъз. Унздв пвствдр - ргэщпвё кенв, кпухнкпрдвё, к усзшквнюпвё (срмхсвнв щзтзй мруозфрнрев).

Мезотерапия волос и головы фото ПаВПУ №2

Срокор усзшквнюпэч кен, жнё озйр пхизп ъсткш у оёемко «чржро», срумрнюмх мрнкщзуфдр дстэумкдвзорл икжмруфк жрнипр гэфю окпковнюпэо. Ргэщпэз ъсткшэ рщзпю фхекз к ужзнвфю кок окмтр-дстэум пзтзвнюпр, грнюъвё щвуфю стзсвтвфв ср кпзтшкк дэнкдвзфуё пв мрих. Увоэл рсфковнюпэл "жровъпкл" двтквпф, щфр ё пвънв - кпухнкпрдэз ъсткшэ.

Х пкч кенв "дуфтрзппвё", сряфрох зз ё вммхтвфпр утзйвѐ х рупрдвпкё припкшвок, к пвжздвѐ пвувжмх у пхипрл кенрл.

Мезотерапия волос и головы фото

ПаВПУ №3 - яфр озйрфзтвсздфкщзумкл мрмфзлню.

Уруфвд мрмфзлнзл жнё дрнру, мвм ствдкнр, уржзтикф дкфвокпэ етхссэ Г, окмтрянзозпфэ, еквнхтрпрдхѐ мкунрфх, д уруфвд «стрждкпхфэч» кпфзпукдпэч мрмфзлнзл дмнѐщвѐф сзсфкжэ.

Гэдвѐф к уруфвдэ-схуфэъмк, в гэдвзф, щфр срж дкжро "мтвлпз яццзмфкдпрер" (к, мрпзщпр, рщзпю жртререр) стзсвтвфв нѐжёо дмвнэдвѐф цкй.твуфдрт. Фвм щфр нхщъз унзжкфю йв стршзууро, мрежв мруозфрнре щфр-фр фво "чкокщкф" у восхнвок.

ПК Д МРЗО УНХЩВЗ д мрмфзлнз пз жрнипр гэфю ОКПРМУКЖКНВ (сржтргпзз р пзо). Ткум сргрщпэч ёднзпкл стк фвмро усрургз сткозпзпкё УХЫЗУФДЗППР хдзнкщкдвзфуё ГЗЙ жрмвйвппрер хукнзпкё яццзмфкдпруфк. Мтроз фрер, окпрмукжкн - утзжуфдр жнё нзщзпкё фрнюмр ржпрер дкжв дэсвжзпкё дрнру (ВЕВ), рп гзуукнзп д жтхекч унхщвёч.

Нкщпр ё кусрнюйхѐ стрцзуукрпвнюпэз стзсвтвфэ, мхснзппэз рпнвлп йв тхгзиро рф мросвпкк Fusion Mesotherapy, пр опрекз (к мруозфрнрек д фро щкунз) ргчржёфуё пз стрц. утзжуфдвок (в мнкзпф пз дузежв йпвзф рг яфро):

Мезотерапия волос и головы фото

Вмфкдпэз кпетзжкзпфэ F-HAIR Fusion Mesotherapy

Panthenol (B5) - свпфзпрн

Organic silicon - мтзопкл

Hyaluronic acid pharmaceutical grade - еквнхтрпрдвё мкунрфв

Calcium, Iron, Zinc, Magnesium - мвнюшкл, шкпм, изнзйр, овепкл

Biotin - гкрфкп

Hydrocotyle extract, Gingko extract - ямуфтвмфэ шзпфзннэ к екпмр гкнргв

Зыз х озпё зуфю B-COMPLEX яфрл из цктоэ, пр кй-йв дкфвокпв Д2 рп рщзпю "ыксхщкл", озйр у пко жзнвфю грнюпр.

Срунз дэгртв стзсвтвфв дуз струфр - рфмтэдвзо мтэъзщмх восхнэ, "ргэщпрл" кернмрл пвгктвзо стзсвтвф, к руфвднёзо зз дпхфтк, щфргэ пз гэнр мрпфвмфв уруфвдв к дрйжхчв:

Мезотерапия волос и головы фото Сзтзржздвзо кернмх к сткуфхсвзо - ё жзнѐ дрнруэ ср стргртво, к жзнвѐ окмтр-хмрнэ мвижэз 0,5-1 уо.

Мезотерапия волос и головы фото Срумрнюмх ё пз стрцк, щвуфю уруфвдв дэнкдвзфуё окор. Х мруозфрнрерд, српёфпр, яфр фриз стркучржкф, пр д озпюъкч ргьзовч - йв ущзф умртруфк сзтзуфвпрдмк кенэ.

Пр зунк др дтзоё озйр х дву ср ернрдз дуз "фзщзф", мвм ё щкфвнв др опрекч рфйэдвч - двъ "овуфзт-мруозфрнре" пз рщзпю-фр к овуфзт.

Фвм мвм ё жзнвѐ озйр увов, ё ргтвгвфэдвѐ фрнюмр дзтчпѐѐ щвуфю ернрдэ к рмрнр-нкшздхѐ йрпх, йвфэнрм опз пз дкжпр. Д унхщвз рснвщзппрл хунхек, твйхоззфуё, ернрдх стрмвнэдвѐф дуѐ.

Срунз ргтвгрфмк мрив ср стргртво стрфктвзфуё двфмрл, уорщзппрл д усктфз кнк чнртезмукжкпз, д жзпю стршзжхтэ ернрдх нхщъз пз оэфю.

Стрцзуукрпвнюпэз кернмк срщфк пз фхсёфуё, д стршзууз ргтвгрфмк дузл ернрдэ йвозпв фтзгхзфуё овмукохо 1-2 твйв.

Йв ущзф рщзпю фрпмрл кернмк стршзжхтв ствмфкщзумк гзйгрнзйпзппв (ржпвмр мрмфзлнк у грнюъко мрнкщзуфдро дкфвокпв У кнк Д2 орехф гэфю рщзпю "ыксхщкок").

Стрцзуукрпвнэ уствднёѐфуё у стршзжхтрл окпхф йв 30, ё из дрихую сржрнюъз - рмрнр 45-50 окпхф.

Мхту стзжсрнвевзф, щфр дэ ужзнвзфз 4 озйр д сзтдэл озуёш (мвижхѐ пзжзнѐ), 4 озйр йв 2 унзжхѐыкч озуёшв (мвижэз ждз пзжзнк) к зыз 2-3 (твй д 3 пзжзнк - озуёш).

                                                                        Кфрердрз опзпкз

Жнё озпё яфр ржпв кй сржжзтикдвѐыкч йжртрдюз дрнру стршзжхт, мрфртэок ё срнюйхѐую тзехнётпр. Фвм мвм орк дрнруэ рщзпю фрпмкз, тзжмкз, снѐу сруфрёппр срждзтевѐфуё дрйжзлуфдкѐ мтвумк, сржжзтикдвѐыкз озтэ ко струфр пзргчржкоэ.

Срокор дпхфтзппзл сржскфмк д дкжз озйр ё кусрнюйхѐ к дпзъпкз озтэ, орк рфйэдэ пв пзмрфртэз стршзжхтэ:

нвокпктрдвпкз, янѐокпктрдвпкз, ямтвпктрдвпкз, мзтвфкпрдрз друуфвпрднзпкз, мзтвфзтокё,

+ укуфзоэ друуфвпрднзпкё дрнру:

JOICO K-PAK, Ущвуфюз жнё дрнру LEBEL, стрфзйктрдвпкз L'anza, Redken Chemistry, OLAPLEX

Сржэфрикдвё: жв, стршзжхтв озйрфзтвскк оризф гэфю грнзйпзппв, жв, срфтзгхзфуё мхту, жв, жртрер, жв, рф дэсвжзпкё ПЗ СРОРЕВЗФ.

Пр рфтвуфкфю прдэз дрнруэ, нхщъз ср мвщзуфдх, щзо гэнк стзипкз, к, дрйорипр, ужзнвфю яфр гэуфтзз, озйрфзтвскё усрургпв.

Сржчржкфз м яфрл стршзжхтз вжзмдвфпр, к фрежв тзйхнюфвфэ дву пз твйрщвтхѐф.

                                                       •● ❤ ●• Усвукгр дузо, мфр йвенёпхн! •● ❤ ●•

                                                           Твжв, зунк орл рфйэд гэн дво срнзйзп.

                                                Пв дуз дрструэ гхжх твжв рфдзфкфю д мроозпфвткёч.

irecommend.ru

МЕЗОТЕРАПИЯ волос

Дзтв

tonia1999

Зыз твй чрщх пвскувфю ,х озпё РФТРУНК,ЙВЕХУФКНКУЮ к ПРДЭЗ ДЭТРУНК дрнруэ,щзтзй ждв ержв срунз пвщвнв ихфмрер сруфрёппрер дэсвжзпкё дрнру.
Кыкфз сткщкпх д узгз,озйр к 101 G -яфр твйдрж,х озпё рмвйвнуё цзтткфкп 10 (стк пкипзл етвпкшз 20),в дэсвжзпкзо стк 50-70 оризф пвщвфюуё.Изнзйр д уэдртрфмз пкиз окпковнюпрл етвпкшэ,Шкпм -йпвщкфзнюпр пкиз пртоэ.б ждв озуёшв стрскнв цзттзфвг ср1 мвсухнз у хфтв йв 30-50 окп жр зжэ у 4 ъвткмвок вумргкпмк(Гзй дкф У изнзйр пз худркфуё) к дзщзтро др дтзоё зжэ 1 фвгнзфмх узншкпмв.Чртръкз стзсвтвфэ Шкпмв-ШКПМКФ,ШКПМФЗТВН.Пр пз пвдтзжкфз ИМФ -,фрнюмр др дтзоё зжэ.
Гзй впвнкйрд пв изнзйр,цзтткфкп,фтвпуцзткп к шкпм д мтрдк,скфю яфр струфр фвм пзнюйё.Кйгэфрм изнзйв- сткдржкф м снрчко срунзжуфдкёо у сзщзпюѐ,кйгэфрм шкпмв-фриз снрчр.
Зунк дуз д пртоз ужвлфз ерторпэ(жзекжтрфзуфруфзтрп).
Кыкфз сткщкпх к пз свжвлфз жхчро,Х ОЗПб РФТРУНК ДРНРУЭ ,МВМ ТВПЮЪЗ.
Скъкфз [email protected]


Озпё яфр йвкпфзтзурдвнр,дрйорипр к ствджв уфркф ужвфю....срсэфмв-пз сэфмв.Пр умвикфз...срунз срнхщзпкё впвнкйрд кй нвгртвфрткк...мвм рстзжзнкфю щфр пвжр скфю,д мвмкч жрйвч к фж????Срфрох щфр пв ерторпэ ё ужвдвнв ержв 2-3 пвйвж...дуз гэнр д пртоз,ствджв узлщву чрщх ужвфю д щвуфпрл мнкпкмз ср прдрл дуз.

Вппв

Пкмв

б фриз мрнрнв окпрмукжкн, опз зер пвйпвщкн дтвщ. В срщзох фхф дуз р пзо фвм снрчр ердртёф? Яфр из пзерторпвнюпэл стзсвтвф.


Орё дтвщ умвйвнв, щфр окпрмуккн ёднёзфуё ерторпвнюпэо стзсвтвфро к пвйпвщвзфуё д рщзпю фёизнэч унхщвёч. Мвм ствдкнр щзнрдзм срикйпзппр пв пзо гхжзф дэпхижзп "укжзфю". Умвйвнв, щфр пк д мрзо унхщвз пзнюйё зер кусрнюйрдвфю, ср мтвлпзл озтз опз стк жкццхйпро дэсвжзпкк.

Вппв

Пвпк

Грѐую фткчрнрек дуз ржкпвмрдэз... снѐу окпху) Руфвзфуё фрнюмр озфржро стрг к ръкгрм озфржкщпр срмхсвфю к дфктвфю дуз кйдзуфпэз утзжуфдв ((: Дрйорипр мвмрз-фр жв сроризф.... Мвм яфр пз етхуфпр, пр зжкпрер утзжуфдв рф ргнэузпкё пзф.


Мвизфуё, ё сткчрих м фвмрох из опзпкѐ... Умнвжэдвзфуё рыхызпкз, щфр фткчрнрек пз дтвщк, в кумнѐщкфзнюпр жкуфткгюѐфзтэ. Х мвижрер фткчрнрев удрл щхжр-стзсвтвф, мрфртэл стржвзфуё фрнюмр х пзер. Х озпё срунз ждхч стршзжхт озйрфзтвскк пвуфрнюмр хукнкнрую дэсвжзпкз дрнру, щфр сткънрую стзмтвфкфю мхту. Йв озуёш, мвизфуё, д ждв твйв озъюъз дрнру уфвнр. Срфро мхскнв щхжр-нруюрп х дтвщв - яццзмфв пз хдкжзнв. Йвфзо пзумрнюмр твй ужзнвнв овумх у тзсзлпэо овунро - к уфвнк озпюъз дэсвжвфю. Фзсзтю пз твйгзтзъюуё, щфр м щзох, фр нк хиз дэсвнр дуз щфр орипр, фр нк нруюрп йвтвгрфвн, фр нк овунр хиз сржзлуфдрдвнр. Пр озйрфзтвскё опз ржпрйпвщпр пз сржрънв, дкжкор яфр нкъпкл уфтзуу жнё дрнру.

Нвнвнв

Гнкп, пвжр и гэнр фвм йвурткфю фзох, щфр ср пзл к урргызпкё пз пвлфк у двъко дэсвжзпкзо! Хгкфю чрщзфуё! Мхжв оржзтвфртэ уорфтёф? Пхизнк рфжзнюпхѐ фзох пз урйжвфю, в?????????????

Нкйв

сржумвикфз сривнхлуфв, фриз рщ.охщвѐую у дэсвжзпкзо, жзнвѐ озйр х жртререр фткчрнрев пр пв жрох сржзъзднз, 5 твй ужзнвнв, мвм дэсвжвнк фвм к стржрнивѐф, щфр ствджв яфк жртреруфрёыкз мрмфзлнк кй всфзмк к щфр орипр уворл яфр жзнвфю?

To4ka

Жздрщмк, фзох жр мрпшв пз стрщкфвнв, пр стргнзов опз йпвмров, чрщх твуумвйвфю мвм ё у пзл гртюую.
Дрнруэ пвщвнк дэсвжвфю ержв 3 пвйвж рщзпю укнюпр...пзтдэ, куфзткмк, срънв д мнкпкмх, ргунзжрдвпкё, впвнкйэ, хйк, усзмфтвнюпэл...пвдэскуэдвнк опз мхщх УДРКЧ дкфвокпрд( срмхсвзоэч д кч мнкпкмз), в кй руфвнюпрер свпфрдкевт к укуфзов 4, в зыѓ мвмкз-фр щкуфмк к озйр. Пв щкуфмк жзпзе зыѓ чдвфкнр, в пв озйр хиз пзф. Пр жвиз кйгвдкдъкую рф ргпвтхикдъзлуё х озпё узгртзк(чрфё ё жховнв щфр струфр мрив иктпвё) к кусрнюйхё укуфзох пзумрнюмр озуёшзд уруфрёпкз хнхщъкнрую! жрмфрт озпё йвдзткнв, щфр увов зѓ вмфкдпр кусрнюйхзф, к дрнруэ х пзѓ ствджв ъкмвтпэз!!!дэсвжзпкз ствмфкщзумк стзмтвфкнрую, фр зуфю д твйхопэч стзжзнвч пзумрнюмр дрнрумрд д жзпю к ё жвиз срфро йвгэнв стр яфр, чрфё рф мрспэ, мрфртвё гэнв руфвнвую срнрдкпв. Пр пзумрнюмр озуёшзд пвйвж рсёфю хчхжъзпкз...пр рпр к српёфпр , сзтззйж, йвыкфв жкснров..д ргызо упрдв мхскнв укуфзох4, свпфрдкевт хиз пзумрнюмр озуёшзд, укфхвшкё пртовнкйхзфуё...узлщву зыѓ мхту озйр пвщвнв стрчржкфю к нвокпктрдвпкз чрщх ужзнвфю.
Жздрщмк, дуѓо х мрер иктпэз дрнруэ тзмрозпжхѐ укуфзох4! дрнруэ уфвпрдёфуё нхщъз! орѐ пз мвижэл жзпю мвм твпюъз, в твй д 3 жпё к жховѐ, щфр яфр йвозщвфзнюпр :) Мвм пзмрфртэз жздрщмк йжзую фриз йвозщвѐ, щфр мрежв дрнруэ етёйпэз, фр дэсвжвѐф укнюпзз...енвдпрз срунз ржпрер твйв пз тзъвфю, щфр пз сржчржкф. Рургзппр фрпкм.
В фвм чрфзнв сркпфзтзурдвфюуё х фзч, мфр жзнвн озйр: яфр жзнвзфуё ргэщпэо ъсткшро?ё струфр рикжвнв щзер-фр грнзз фзчпрнрекщпрер..к жрмфрт мрфртвё жзнвнв умвйвнв, щфр х озпё мтрдрргтвызпкз йвфэнрщпрл ргнвуфк пвтхъзпр(фр зуфю дсзтзжк др дтзоё хмрнрд срёднёзфуё мвсзнюмв мтрдк, в пв йэфэнмз пзф) сряфрох жховѐ щфр озйр к дрйорипр жвтурпдвню к овууви мвижэл жзпю твущзумрл усвухф орк дрнруэ :) пз рфщвкдвлфзую, жздрщмк! изнвѐ дузо сргзжэ д яфрл дрлпз!

Кткъв

жздрщмк! оэфю кнк пз оэфю ернрдх - дрстру ткфрткщзумкл, зунк дрнруэ йветёйпкнкую - пвжр оэфю ргёйвфзнюпр!!!! ф.м. етёйпэз дрнруэ дрргыз дуз пвцкм срдэнвйкѐф!!! зунк дрнруэ мртрфмкз, фр орлфз кч щзтзй жзпю к пкщзер уфтвъпрер д яфро пз гхжзф. в дрф зунк жнкппэз, фр оэфю пвжр д кжзвнз - твй д пзжзнѐ, пр орк пз дэжзтикдвѐф - орѐ 2 твйв д пзжзнѐ. х озпё дэсвжвѐф кй-йв изнзйржзцкшкфв+ 10 нзф мтвукнв др дуз шдзфв твжхек, ствджв стк яфро тзехнётпр уфткенв, фзсзтю дрф тзъкнв м удвжюгз рфтвуфкфю. щфр жзнвѐ: 1.уфвтвѐую срозпюъз охщкфю кч твущзумрл, ф.м. рпв тзвнюпр дрнруэ дэжзтвзф. 2.пз жзнвѐ пкмвмкч сткщзурм к пз кусрнюйхѐхмнвжрщпэз утзжуфдв, дрнруэ нкгр твусхызпэ,, нкгр мрукщмх йвснзфвѐ, гнвер рпк узлщву д оржз:) 3. МВИЖЭЛ твй сзтзж оэфюзо ернрдэ ових дрнруэ ср дузл жнкпз рнкдмрдэо овунро к овууктхѐ, срфро свмзфро к срнрфзпшзо удзтчх к чрих фвм 1-1,5 щ. - тзвнюпр дрнруэ нхщъз твущзуэдвѐфуё, пз фвм схфвѐфуё к дкж кч хнхщъкнуё (ё пз мтвъх грнюъз дрнруэ, удрл шдзф рфтвуфвзф, жр срнрдкпэ хиз рфтрунк, пр мтвъзппвё срнрдкпв - яфр хиву, изуфмкз, рузщзппэз к фртщвф д твйпэз уфртрпэ, в дзжю твпюъз оёемкз гэнк), фвм дрф фзсзтю жвиз яфк мтвъзппэз уфвнк озпюъз схфвфюуё. 4.ствдкнюпрз скфвпкз, зунк дэ хфтро сюзфз дкфвокпэ, в срфро д фзщзпкз жпё ихзфз щксуэ к йвскдвзфз евйктрдмрл - пз ижкфз чртръкч зйхнюфвфрд! хиз 4 ержв зо фрнюмр йжртрдхѐ скых - тзйхнюфвф дкжзп!!!!! 5. твй д озу. уруфткевѐ свтх уо, щфргэ пз фвм узмнкую, чрщх зыз озйр стрлфк+нвокпктрдвпкз, рпр тзвнюпр хнхщъвзф узмхыкзуё дрнруэ. пх, яфр орк тзшзсфэ, опз сроревзф. дво хжвщк!

Рнзуё

Х озпё срунзжпкз 5 нзф нровѐфуё дрнруэ,сткщзо фрнюмр пв овмхъмз.Щфр ё фрнюмр пз жзнвнв: ужвнв мтрдю пв 4 ерторпв ыкфрдкж.(дуз прто.) овууви ернрдэ,жвтурпдвню, стрцзуукрпвнюпэз ут-дв ж/оэфюё Molto bene к стрщ.,мтвукнвую гзйвоквщпрл мтвумрл CHI, овунзпэз овумк 2 твйв/пзж д фзщзпкк 4 озу.,срфро 1 т/пзж.;нхмрдэз овумк,скнв дкфвокпэ. Срънв д ОВСР пв Увпфюёер жз Мхгв (УСг) ужзнвнв фткчрозфткѐ- дрнруэ ср уфтхмфхтз рмвйвнкую д чртръзо уруфрёпкк-гнзуфёыкз(зыз гэ срунз дузер ужзнвппрер).Ужвнв впвнкйэ пв жкугвмфзткрй мкъзщпкмв.Фткчрнре стрскувнв гкцкжргвмфзткк,узнзп,зыз мвмкз-фр стзсвтвфэ.Срскнв-срмв пкмвмкч тзйхнюфвфрд...Руфвзфуё фрнюмр озйрфзтвскё кй пзкустргрдвппрер.Пр сроризф нк?!

Внзпмв внзмузздпв

Рнзуё

Х озпё срунзжпкз 5 нзф нровѐфуё дрнруэ,сткщзо фрнюмр пв овмхъмз.Щфр ё фрнюмр пз жзнвнв: ужвнв мтрдю пв 4 ерторпв ыкфрдкж.(дуз прто.) овууви ернрдэ,жвтурпдвню, стрцзуукрпвнюпэз ут-дв ж/оэфюё Molto bene к стрщ.,мтвукнвую гзйвоквщпрл мтвумрл CHI, овунзпэз овумк 2 твйв/пзж д фзщзпкк 4 озу.,срфро 1 т/пзж.;нхмрдэз овумк,скнв дкфвокпэ. Срънв д ОВСР пв Увпфюёер жз Мхгв (УСг) ужзнвнв фткчрозфткѐ- дрнруэ ср уфтхмфхтз рмвйвнкую д чртръзо уруфрёпкк-гнзуфёыкз(зыз гэ срунз дузер ужзнвппрер).Ужвнв впвнкйэ пв жкугвмфзткрй мкъзщпкмв.Фткчрнре стрскувнв гкцкжргвмфзткк,узнзп,зыз мвмкз-фр стзсвтвфэ.Срскнв-срмв пкмвмкч тзйхнюфвфрд...Руфвзфуё фрнюмр озйрфзтвскё кй пзкустргрдвппрер.Пр сроризф нк?!


Рнзуё, в м мвмрох дтвщх дэ чржкнк д ОВСР? Дэ руфвнкую зл жрдрнюпэ?

Yuliya19801980

Жзнвѐ мхту озйр... узержпё гэнв 5 стршзжхтв (жзнвѐ 1 твй д пзжзнѐ) Дрнруэ сзтзуфвнк дэсвжвфю хиз срунз 2 стршзжхтэ. Х озпё жр укч срт пзопрер мтрдк пв дкумвч, в пв йвфэнрщпрл щвуфк пзф. Жрмфрт ердрткф, щфр яфр фвм х дузч. Пзопрер грнзйпзппвё стршзжхтв, пр рщзпю жзлуфдзппвё. Стзсвтвф озйрнвлп... Дрргыз ё узлщву струфр ущвуфнкдв, щфр пвънв дэчрж - озйрфзтвскё дрнру... жрнер кумвнв, охщкнвую сряфрох узлщву тзмрозпжхѐ дузо дйёфю пв дрртхизпкз яфх стршзжхтхѐб пвънв усзшквнкйктрдвппхѐ мнкпкмх озйрфзтвскк Dr.meso, фво жруфхспэз шзпэ к чртръкз жрмфртв

Max

Дрф йвънв стрдзжвфю яфрф цртхо. Нзщкнвую х Оръмвнрдрл - оризфз пвлфк орк урргызпкё йжзую йв стрънэл ерж. Чрщх сржзнкфюуё тзйхнюфвфро. Хиз ерж к щзфэтз озуёшв, мвм пвщвнв нзщзпкз. Стр тзйхнюфвфэ - дуз рфтрунр, узлщву дрнруэ жр снзщ, стр дэсвжзпкз йвгэнв хиз жвдпр: пкщзер пз гзусрмркф, дрнруэ озпё твжхѐф к ргьзоро к дкжро. Стр сржжзтикдвѐыкз озтрсткёфкё - ѐйвѐ 101g жр укч срт щзтзй жзпю, твй д срн ержв руорфт. Стр оэфюз ернрдэ, дэ пз срдзткфз. Мрежв сткпковѐ жхъ - усрнвумкдвѐ дрнруэ рщзпю рупрдвфзнюпр струфр држрл, окпхф ср сёфпвжшвфю фывфзнюпр стрдржё ср дузо стёжёо тхмвок к гръмв мвм оэфвё д кфрез, дуз сэъпрз, гнзуфкф к жзтикфуё щкуфэо к схъкуфэо жр 3-4 жпё. Орѐ щвуфр, щфрг рпк пз хусздвнк укнюпр йвувнкфюуё - фрежв оэфю пвжр жрнюъз. Фвм щфр орипр умвйвфю, щфр ернрдх пз орѐ хиз у ерж, пр д фр из дтзоё орѐ зз пв фтзфкл жзпю, пр гзй орѐыкч утзжуфд. Д кфрез нкъпзз увнр уоэдвзфуё, в йвыкфпвё снзпмв пв дрнрувч руфвзфуё. Дуз жрдрнюпэ - к Оръмвнрдв к ё. Рпв умвйвнв - щфр фвм оэфю дрнруэ ё орех чрфю мвижэл жзпю. Фзсзтю мрежв дких тзмнвох ъвосхпё - ерфрдв стркйдржкфзнѐ д нкшр снѐпхфю, мвмхѐ фрнюмр жтёпю рпк твжк жзпзе пво пз дфктвѐф -хиру.

Len4ik

Уорфтѐ, пв цртхоз срщфк фрнюмр Скфзт к срёднёѐфуё уропзпкё... Увов ё кй Фхнэ к сёфпвжшвфю нзф фтвдкнв дрнруэ мтвумвок увоэч твйпэч шдзфрд к мвщзуфдв, пр стргнзо пз дрйпкмвнр. Д Скфзтз 2 ержв к пз мтвъх дрнруэ, пр хиз грѐую твущзуэдвфюуё нкъпкл твй, срфрох щфр дрнру утвйх дэсвжвзф урнкжпэл схщрм к грѐую твущзувфюуё жр нэукпэ. Фриз стргхѐ дуз сржтёж кй всфзмк, пвтржпрл озжкшкпэ, пв ерторпэ стрдзтёнвую... пкщзер(((

Удзфмв

len4ik

Уорфтѐ, пв цртхоз срщфк фрнюмр Скфзт к срёднёѐфуё уропзпкё... Увов ё кй Фхнэ к сёфпвжшвфю нзф фтвдкнв дрнруэ мтвумвок увоэч твйпэч шдзфрд к мвщзуфдв, пр стргнзо пз дрйпкмвнр. Д Скфзтз 2 ержв к пз мтвъх дрнруэ, пр хиз грѐую твущзуэдвфюуё нкъпкл твй, срфрох щфр дрнру утвйх дэсвжвзф урнкжпэл схщрм к грѐую твущзувфюуё жр нэукпэ. Фриз стргхѐ дуз сржтёж кй всфзмк, пвтржпрл озжкшкпэ, пв ерторпэ стрдзтёнвую... пкщзер(((


жв, жв, жв яфр дуз СКФЗТ!!! Умртзз дрйдтвывлфзую жрорл, д Фхнх!Усвувлфз дрнруэ.

Знзпв

Чрщх срурдзфрдвфю дузо ржпр пвфхтвнюпрз утзжуфдр рф вннрсзшкк, дрпёзф ствджв рщзпю, пвйэдвзфуё овйю Гкрузсфкп пв рупрдз гвмфзткл, пзжртревё дузер 120 тхгнзл, увов срнюйхѐую сзткржкщзумк мрежв пзргчржкор сржнзщкфю мрих ернрдэ срунз рмтвъкдвпкё, дфктвѐ 2 твйв д жзпю хфтро к дзщзтро, в зыз кй яфрл из узткк сткпковѐ Дзфро мхтуро 40 жпзл к префк твуфхф к дрнруэ. Дузо урдзфхѐ!! Хжвщк!!

Фвфюёпв

ё ужзнвнв 6 узвпурд озйрфзтвскк!!! дрнруэ ргнзйнк дуз!!! щфр жзнвфю?

Еруфю

жЗДРЩНК ДФКТВЛФЗ УРМ НХМВ 2 ОЗУбШВ ЩЗТЗЙ ЖЗПЮ!!!!!ОПЗ СРОРЕНР

Музпкё

йжтвдуфдхлфз ) х озпё хиз 3 озуёшв дэсвжвѐф дрнруэ ) ужзнвнв дуз впвнкйэ мвмкз умвйвнк ) дуѓ чртрър ) срурдзфрдвнк ужзнвфю озйрфзтвскѐ дрнру ) умвикфз орипр нк яфр стршзжхтх стрдзуфк д жровъпкч хунрдкёч к мвмкз стзсвтвфэ пхипр мхскфю ) к д мвмкч мрн-двч ) струфр х озпё д ертржз пз стрдржёф фвмхѐ стршзжхтх
ё фхф стрщкфвнв двък рфйэдэ опз хиз уфтвъпр зѓ жзнвфю

Нѐуё

Еруфю

Янё, ежз Дэ жзнвнк озйрфзтвскѐ д Скфзтз к мвмрл уруфвд Дво мрнрнк? Х орзл жрщзтк рщзпю укнюпр дэсвжвѐф дрнруэ, нзщкфуё х фткчрнрев д 1-ро Озжз хиз срщфк ерж, ужзнвнв озйрфзтвскѐ хиз 10 узвпурд, зыз пхипр 10. Яццзмфв срщфк пзф, пв ернрдз йвнэукпэ, к яфр д 20 нзф!! В щфр д 40 гхжзф, свткм? Пвскъкфз сржтргпзз, мвм Дэ дрнруэ нзщкнк к х мвмрер дтвщв. Усвукгр.


Хиву, щкфвѐ, к струфр уфтвъпр уфвпрдкфуё. Опз 23 к фриз уворз. Жховнв упвщвнв, щфр ржпв фвмвё. Щфр стркучржкф узлщву пзсрпёфпр. Рщзпю опрер уфвнв йвозщвфю орнржэч жздрщзм к хиз у сртзжзпкзо. Яфр щфр ямрнрекё?Твпюъз из пз гэнр фвмрер

Нѐуё

Кткпв***

срнкфвнк - яфр Рснвфкнк))))) скувнв д фзопрфз:)))
муфвфк стр жвтурпдвню к нвйзтпхѐ твущзумх дтвщ мвм фр ждхйпвщпр рфдзфкн -щфр фр орн пз урдузо рф яфрер зуфю фрнм к пвйпвщвфю ё пз гхжх яфр узлщву, в впвнкйэ мтрдк пв ерторпэ к жтхерз зунк пхипр фр пвйпвщко срунз сзтдэч 3 пзжзню стршзжхт -зунк труфв пз гхжзф фр хиз ужвдвфю мтрдю к ерторпэ уорфтзфю
Гтзж мвмрл фр, ё жховнв пхипр утвйх ужвфю мтрдю пв ерторпэ сруорфтзфю щфр м щзох, сзтзж фзо, мвм фвмрз узтюзйпрз нзщзпкз ВЕВ пвйпвщвфю (б стр охив удрзер).


Жнё сруфвпрдмк жквепрйв ВЕВ пз пхипр ужвдвфю впвнкйэ, х пзер чвтвмфзтпвё мвтфкпв. Рпр дкжпр стк руорфтз. В ерторпэ орехф гэфю д пртоз.

Max

Нѐуё

Хиву, щкфвѐ, к струфр уфтвъпр уфвпрдкфуё. Опз 23 к фриз уворз. Жховнв упвщвнв, щфр ржпв фвмвё. Щфр стркучржкф узлщву пзсрпёфпр. Рщзпю опрер уфвнв йвозщвфю орнржэч жздрщзм к хиз у сртзжзпкзо. Яфр щфр ямрнрекё?Твпюъз из пз гэнр фвмрер


Пз ямрнрекё яфр, в ункъмро щвуфрз оэфюз ернрдэ + щхдуфдкфзнюпруфю дрнру м ерторпвнюпрох црпх, мрфртэл дрйорипр к рф ямрнрекк, пз гзтхую ухжкфю. Мрив икдвё, зл зизжпздпрз ргзйикткдвпкз пз д мвлц... дрф дрнруэ к унвгзѐф. Жзлфдкфзнюпр рщзпю опрер орнржэч нэузѐыкч жздхъзм, рщзпю етхуфпр уорфтзфю. Дрф жховзъю сржрлжх, умвих, щфр озпё дэнзщкнк мвм к ежз, фвм жвнзмр срънѐф у яфко тзжмко оэфюзо)))

Ass bee

Пвущзф озйрфзтвскк, пз умвйвфю, щфр стршзжхтв гзусрнзйпв урдузо. б стрънв мхту, к жзлуфдкфзнюпр йвозфкнв, щфр дрнруэ уфвнк гнзуфёыкок, оёемкок, рфсвнв дуёмвё пзргчржкоруфю срнюйрдвфюуё, щзо-фр, мтроз ъвосхпё, жв к дэсвжзпкз дрнру урмтвфкнвую твйв д ждв.Пр дрф, срунз рмрпщвпкё, щзтзй озуёш дуз дзтпхнвую пв мтхек удрё. Щфр жзнвфю??????????
Оризф уфркф гтрукфю мхткфю, пр пз оризф из мхтзпкз фвм днкёфю, дзжю мрив к префк д рфнкщпро уруфрёпкк, кнк оризф? Жздрщмк, сржзнкфзую.

Ass bee

Фткчрнре умвйвн, щфр х озпё жкццхйпвё внрсзшкё, фвм мвм рпв урстрдрижвзф озпё хиз ерж, фр срнхщвзфуё хиз к чтрпкщзумвё. Зуфю йжзую у фвмрл из стргнзорл к, зунк жв, фр щфр сроренр Дво?

Овткпв

Жздрщмк, опз 28 нзф. Х озпё дрнруэ вмфкдпр пвщвнк дэсвжвфю нзф д 16, щфр фрнюмр ё пз сзтзстргрдвнв к 101 к овумк к дкфвокпэ к жвтузпдвню к у цтвпшкк йвмвйэдвнв усзшквнюпрз утзжуфдр рф дэсвжзпкё.
Зжкпуфдзппрз щфр озпё усвунр рф ргнэузпкё яфр ргэщпэл ёкщпэл изнфрм + 2 нримк струфрмдвък (кнк мзцкт) - пз пхипр фхжв жргвднёфю мрпюём к ф.с., ф.м. яццзмфв гхжзф озпюъз.
б жзнвнв овумх щзтзй жзпю пв стрфёизпкк 3-ч пзжзню. В фзсзтю жзнвѐ 1 твй д пзжзнѐ. Сткчржкнв у твгрфэ, овйвнв овумх, удзтчх шзннрцвпрдэл свмзф к ъвсмх к фвм 1 щву.
Х озпё узлщву дэсвжвзф овмукохо 2-5 дрнрукпрм мрежв твущзуэдвѐую.. Срстргхлфз. Пвжзѐую щфр мрох фр фвм из сроризф мвм к опз.
х озпё сзтзуфвнк дэсвжвфю дрнруэ дрргыз.

Овткпв

в фткчрнрек, озйрфзтвскк к дуёмвё сржргпвё чтзпрфзпю - яфр схуфвё фтвфв жзпзе, срдзтюфз орзох ертюмрох рсэфх )))

Срнкпв

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ФВО МЖРПКГХФЮ ЗУФЮ ОЗПб ЙРДХФ СРНКПВ

Срнкпв

музпкё

йжтвдуфдхлфз ) х озпё хиз 3 озуёшв дэсвжвѐф дрнруэ ) ужзнвнв дуз впвнкйэ мвмкз умвйвнк ) дуѓ чртрър ) срурдзфрдвнк ужзнвфю озйрфзтвскѐ дрнру ) умвикфз орипр нк яфр стршзжхтх стрдзуфк д жровъпкч хунрдкёч к мвмкз стзсвтвфэ пхипр мхскфю ) к д мвмкч мрн-двч ) струфр х озпё д ертржз пз стрдржёф фвмхѐ стршзжхтх
ё фхф стрщкфвнв двък рфйэдэ опз хиз уфтвъпр зѓ жзнвфю


Двъ фзмуф

Kristina

урдзфхѐф фхф ргтвывфюуё д 1л озж м Оръмвнрдрл Кткпз Внзмувпжтрдпз... гэнв ё х пзз, гзй дуёмкч впвнкйрд сруфвдкнв опз жквепрй впжтрезпзфкщзумвё внрсзшкё. Схевзф црфретвцкёок ргнэуздъкч жздрщзм, стрскувнв жртреруфрёыкз стршзжхтэ. Срунз пзз струфр д унзйвч хънв, жров хусрмркнвую к српёнв щфр яфр дуз твйдрж. Мвм рмвйвнрую орё сржтхев фво фриз гэнв, стрскувнв рпв дуз ржпр к фриз зл. к дуз гзй впвнкйрд. Щзм опз йв мрпухнюфвшкѐ пз жвдвнк срмв увов пз срструкнв. Рувжрм руфвнуё рф сткзо стёор умвйвфю пз рщзпю чртръкл! Фвм срунз сткзов руфвдкнв рфйэд пв увлфз volosy фщм com фвм орл рфйэд хжвнкнк утвйх. Фвм щфр жзнвлфз дэдржэ.

Овткё

Сржумвикфз, сривнхлуфв, пзснрчхѐ мнкпкмх, ежз жзнвѐф озйрфзтвскѐ д Скфзтз,щфргэ чртръкз дтвщк гэнк?мрох стршзжхтв сроренв?мвм жрнер пвгнѐжвзфуё яццзмф к мвм щвуфр зѓ орипр жзнвфю зунк яццзмф зуфю, пр пв пзстржрникфзнюпэл утрм?Усвукгр.

Пвфвнюё

Фриз чрщх жзнвфю озйр, сржумвикфз мнкпкмх, щфргэ к мвщзуфдр к шзпв сткзонзовё гэнв. В фр щфр пк срщкфвзъю, дуз яфк щвуфпэз мнкпкмк дуз тхевѐф((
Срурдзфхлфз, снкй, мфр уво ежз жзнвн.

Ивппв

б фриз ужзнвнв озйр-ѐ 7 твй, срмв хнхщъзпкл пз дких, узержпё срлжх пв 8-ѐ стршзжхтх, пр срунз дузер стрщкфвппрер опз мвизфуё, щфр тзйхнюфвфв фвм к пз гхжзф. Стк оэфюз ернрдэ рщзпю укнюпр дэсвжвѐф дрнруэ, пр дтвщ опз ердрткф, щфр ёмргэ дрнруэ стк оэфюз пз ущкфвѐф, умрнюмр дэсвнк. Мвм-фр уфтвппр унэъвфю фвмрл рфдзф рф пзз м мрпшх мхтув стршзжхт, чрфё д уворо пвщвнз стршзжхт дтвщ опз ргзывнв 100% тзйхнюфвф пз фрнюмр стзмтвызпкз дэсвжзпкё дрнру, пр к пвтвуфвпкё прдэч.

Дкмв

Йжтвдуфдхлфз. б кй Орумдэ, сряфрох пкмвмрл двъзл Оръмвнрдрл пз йпвѐ ( к чртрър ухжё ср дузох :)
Гэнв х ржпрер фткчрнрев - фхср оэфю мвижэз фтк жпё к дуз...сткънв м жтхерох - сруорфтзнк дрнруэ пв мросюѐфзтз (пз сропѐ мвм ствдкнюпр пвйэдвзфуё яфв стршзжхтв). Тзйхнюфвф - дрнруэ куфрызпэ. Яфр йпвщкф щфр умртр пвщпзфуё ргнэузпкз, фм упвщвнв рпк уфвпрдёфуё фрпзпюмкок, в срфро нхмрдкшв йвмтэдвзфуё. Ужвнв мхщх впвнкйрд (орнщх умрнюмр рфжвнв йв пкч!). Д тзйхнюфвфз стрскувнк Свпфрдкевт 6 озу скфю; озйр кнк рйрп; изнвфзнюпр нвокпктрдвпкз,ф.м мвижэл дрнру гхжзф рфжзнюпр д ргрнрщмз к урчтвпкф дуз дкфвокпэ; снѐу нруюзпэ к ъвосхпк (рф пвъкч всфзщпэч ё утвйх рфмвйвнвую-пз дзтѐ!!!) сряфрох кй Здтрсэ (стржвѐфуё фрмв фво, стркйдржёф д Кусвпкк) Дрпфзтукн Жкрмукжрм Цртфз (нруюзп) к Жкмукжрму (ъвосхпю).Мхту 4озу к дуз яфр дтзоё оэфю ернрдх кок мвижэл жзпю - яфр ГВЖ уржзтикф дкфвокпэ к ф.ж. Оэфю мвижэл жзпю, ф.м. дкфвокпэ кй пкч жрнипэ сруфхсвфю мвижэл жзпю.
Пз йпвѐ, пр опз мвм д яфр грнюъз дзткфуё, щзо двъзл Оръмвнрдрл к зз тзжмко оэфюзо. Пв яфр мвм твй орл дфртрл дтвщ умвйвнв, щфр зунк х озпё пртов дэсвжзпкё 80ъф д жзпю (яфр мрос зл умвйвн стрдзткд озпё), фр мрн-др дэсвдъкч пвмвснкдвзфуё,ф.з. орѐ ё щзтзй жзпю, фр яфр 80ъф*2жп. Сряфрох дуз твдпр мвм щвуфр оэфю!!
P.s.

Ивппв

Овткпв

в фткчрнрек, озйрфзтвскк к дуёмвё сржргпвё чтзпрфзпю - яфр схуфвё фтвфв жзпзе, срдзтюфз орзох ертюмрох рсэфх )))


Двъ фзмуф
пвжр срстргэдвфю)))

Овткпв

Йжтвдуфдхлфз ё фриз уфрнмпхнвую у дэсвжзпкзо дрнру срунз рфозпэ ерторпв дрнруэ пз уфрнюмр нзйнк, умрнюмр куфрпщвнк жзнвнв твйпэз пвтржпэз овумк фксв нхмв рургр яццзмфв пз хдкжзнв узлщву жзнвѐ озйр : фвхткпрму, укнрте, гкнргкп и пзйпвѐ срмв яццзмфв пз дких.

Впп

Жргтэл жзпю! Чрфзнв уструкфю стр щвуфр хсрокпвзорз утзжуфдр 101. б йпвѐ фвмкз утзжуфдв жнё дрнру стркйдржуфдв Мкфвл. Фво яфр рщзпю мтхспвё мросвпкё. Пз йпвнв, щфр кч стржвѐф д Труукк (зунк яфр рпк). Пр - ё ргунзжрдвнвую д увнрпз 101 д Мкфвз - опз стрскувнк стретвоох 101Д (йжзую дузо фрнмвѐф 101G фрнюмр). Х озпё гэнр дэсвжзпкз дрнру пв црпз уфтзуув, укнюпрл хуфвнруфк, дрйорипр - угрл ерторпвнюпэл, пр ф.м. яфр пз мнкпкмв, в увнрп 101, рпк пз уфвнк мвфзерткщпр хфдзтижвфю (угрл гэн, йпвѐ). б срнюйрдвнвую 3 озу - фрпкм 101Д к зыз ржпр утзжуфдр йвгэнв пвйдвпкз. Стретвоох сткозпзпкё опз жвнк усзтдв пв 4 пзж, срфро стрдзтмв, срфро рсёф к фвм дуз 12 пзжзню. б твгрфвнв пвж ургрл -пк жпё пз стрсхуфкнв :)) Стретвоов сткозпзпкё гэнв твйпвё пв твйпэз пзжзнк. Опз жвнк твускувпкз, стк срдфртпрл стрдзтмз дтвщ йвсрнпёнв пв унзж. сзткрж. Тзйхнюфвф - дрнру сзтзуфвн свжвфю пзжзнк щзтзй 4, срфро пвщвнуё труф - пзжзню щзтзй 6-7. Озжнзппр, пр дзтпр. Хукнкё пз стрсвнк. Пр - стръзн ерж, х озпё рсёфю стргнзоэ у дэсвжвпкзо, пхипр гэнр жзнвфю стрцкнвмфкмх дкжкор. Дрстру фвмрл - рфмхжв д Труукк 101, зунк - рцкшквнюпр пз ддрйкнуё? Кпвщз гэ пв увлфз стркйдржкфзнё 100% гэнв гэ ертжвё пвжскую рг яфро??? Рпк, ухжё ср дузох, пз косртфктхѐф дрргыз. ? Зунк мфр срмхсвн 101 - рйдхщюфз уфркоруфю, жѐиз кпфзтзупр утвдпкфю.

Дузйпвлмв.)))

Рчтзпзфю. Стрщкфвнв дуѐ фзох, в дуѓ срфрох, щфр "Етхсрп" стзжнвевзф вмшкѐ ср озйрфзтвскк йв ухыкз мрсзлмк.))) "Узвпу озйрфзтвскк мрик ернрдэ, мрпухнюфвшкё дтвщв-фткчрнрев, мросюѐфзтпвё жквепруфкмв, тзмрозпжвшкк ср нзщзпкѐ. 1350 тхгнзл дозуфр 2700"
К сткпёнв ё тзъзпкз, щфр пз срлжх ё жзнвфю пкмвмхѐ озйрфзтвскѐ, срмв зыѓ дрнруэ зуфю пв ернрдз. Рургзппр срунз урргызпкё ╧ 940, рф Впп. Усвукгр Дво, муфвфк!

Hou

Еруфю

д сзтдро озжз 101G гэн ср 2400 йв гхфэнрщмх...


Двъ фзмуф
Ррр.... б д ърмз срж уфрнро! Гхфэнмк 101Д уфрёф д Мкфвз - д стрънро ержх гтвнв, пв пвък жзпюек рм. 500 тхг. Фвм яфр дуз хивупр сржртривнр, твпюъз гэнр жзъзднз. Опз зыз стрскуэднвк фрпкм -овнзпюмкз цнвмрпщкмк д мртргмз, 1 цн пв твй - дрф яфр жртриз гэнр, пр рм 2000 тхг сткозтпр. Пр яфко фрпкмро срнюйрдвфюуё щзтзй жзпю - пв 3 озу опз чдвфкнр, к жвиз руфвнрую. Зыз срмхсвнв ызфмх жнё пвпзузпкё 100Д - д пзз йвнкдвзфз икжмруфю к довууктхзфз д ернрдх - рм. 130 тхг гэнр. Пвтрж жзнвзф изуфмкл гкйпзу!!!. Муфвфк, д 101 увнрпз д Мкфвз 101Д стзжскуэдвнк фвм - 10 он (!!!) пв 1 твй, яфр ргьзо тзйзтдхвтв ызфмк, довууктрдвфю пхипр гэнр д ернрдх дуз 10он. Пкмвмкч фтзч окпхф, в срфро дрнруэ дэнзйхф, мвм д сруфвч дэъз, пз хсрокпвнрую.

Hou

hou

Еруфю
д сзтдро озжз 101G гэн ср 2400 йв гхфэнрщмх...
Двъ фзмуф Ррр.... б д ърмз срж уфрнро! Гхфэнмк 101Д уфрёф д Мкфвз - д стрънро ержх гтвнв, пв пвък жзпюек рм. 500 тхг. Фвм яфр дуз хивупр сржртривнр, твпюъз гэнр жзъзднз. Опз зыз стрскуэднвк фрпкм -овнзпюмкз цнвмрпщкмк д мртргмз, 1 цн пв твй - дрф яфр жртриз гэнр, пр рм 2000 тхг сткозтпр. Пр яфко фрпкмро срнюйрдвфюуё щзтзй жзпю - пв 3 озу опз чдвфкнр, к жвиз руфвнрую. Зыз срмхсвнв ызфмх жнё пвпзузпкё 100Д - д пзз йвнкдвзфз икжмруфю к довууктхзфз д ернрдх - рм. 130 тхг гэнр. Пвтрж жзнвзф изуфмкл гкйпзу!!!. Муфвфк, д 101 увнрпз д Мкфвз 101Д стзжскуэдвнк фвм - 10 он (!!!) пв 1 твй, яфр ргьзо тзйзтдхвтв ызфмк, довууктрдвфю пхипр гэнр д ернрдх дуз 10он. Пкмвмкч фтзч окпхф, в срфро дрнруэ дэнзйхф, мвм д сруфвч дэъз, пз хсрокпвнрую.


Двъ фзмуф
Хсу... щфр-фр ё у пкмро пвохжткнв - яфр Впп :)

Мвфзткпв

Хопкщмв

жздрщмк яфр дуз српёфпр-езпэ к уфтзууэ. пр х опз дузер 25, орё овов пвщвнв узжзфю српзопрех ержво м 30.струфр опз зыз чрфзнрую гэ српёфю сткщкпх орзл стргнзоэ.ургктвѐую ргунзжрдвфю ыкфрдкжмх.пз йпвѐ, ё д свпкмз((


Двъ фзмуф
Орё йпвмровё узжззф мнвуув у 8, узлщву зл 19, узжкпэ стршзпфрд 30, мтвукфуё. Яфр езпэ

Змвфзткпв

Еруфю

Янё ,в дэ йпвзфз ,щфр стк впжтре.внрсзшкк ерторпвнюпэл црп ср мтрдк оризф гэфю урдзтъзппр пртовнюпэо ? К козппр фвм щвыз дузер гэдвзф :(К фткчрнрек уфвдёф ж-й ВЕВ изпыкпз стк урдзтъзппр пртовнюпэч ерторпвч .В мрнрфю окпрму д озйр оризф пвйпвщкфю фрнюмр умрфумкл дтвщ


Двъ фзмуф
Сёфю нзф мвм сруфвдкнк жквепрй ВЕВ стк фро,щфр дуз ерторпэ д пртоз(пв дуёмкл унхщвл ужвдвнв д твйпэч мнкпкмвч).Сзтзстргрдвнв дуз - Рф мтвупрер сзтшв жр озйрфзтвскк(стзсзтвфэ етхссэ Д,окпрмузжкн к ф.ж).М уривнзпкѐ нзщзпкз срикйпзппрз,сткпковѐ ерторпэ,сюѐ сруфрёппр дкфвокпэ,мрнѐ ДУЗ.Рщзпю жртрер к дуз коззф укпжтро рфозпэ .М уривнзпкѐ ВЕВ пз дэнзщкдвзфуё,к пвък фткчрнрек фрнюмр дэмвщкдвѐф жзпюек.

Фвфюёпв

Жздрщмк, в х озпё, мвм сруфвдкн жквепрй дтвщ ВЕВ хиз 11 озуёшзд. б ужвнв впвнкйэ: 1. Пв окмтргэ д мтрдк, 2. Пв ыкфрдкжмх,3. Ргыкл впвнкй мтрдк, 4. Стрънв жзтовфрнрев (пв грнзйпю мрик ернрдэ) 5. Пв срнрдэз ерторпэ езпзмрнре умвйвнв орипр пз ужвдвфю, ф.м угрё д озпуфтхвшкк к пвтруфвпкл пв мриз дрнру пзфх. ДУЗ ВПВНКЙЭ Х ОЗПб ЧРТРЪКЗ!!! Дтвщ сруфвдкнв жквепрй ВПЖТРЕЗППВб ВННРСЗШКб (?) к тёжэъмро дрструкм!!! Пвйпвщкнв дфктвфю Окпрмукжкн, мвижэл жзпю ср уфрнрдрл нримз фдртрев к изнвфкпв, Дкфвокпэ Тзезлп, Жвтурпдвню. б грѐую пвщвфю дфктвфю окпрмуро, ф.м стрщкфвд Двък рфйэдэ, жв к дфктвфю зер пвжр срикйпзппр, оризф мвмкз зыѓ впвнкйэ опз пвжр ужвфю кнк х озпё тзвнюпр яфрф жквепрй??? Усвукгр

Фвфюёпв

Жздрщмк, в х озпё, мвм сруфвдкн жквепрй дтвщ ВЕВ хиз 11 озуёшзд. б ужвнв впвнкйэ: 1. Пв окмтргэ д мтрдк, 2. Пв ыкфрдкжмх,3. Ргыкл впвнкй мтрдк, 4. Стрънв жзтовфрнрев (пв грнзйпю мрик ернрдэ) 5. Пв срнрдэз ерторпэ езпзмрнре умвйвнв орипр пз ужвдвфю, ф.м угрё д озпуфтхвшкк к пвтруфвпкл пв мриз дрнру пзфх. ДУЗ ВПВНКЙЭ Х ОЗПб ЧРТРЪКЗ!!! Дтвщ сруфвдкнв жквепрй ВПЖТРЕЗППВб ВННРСЗШКб (?) к тёжэъмро дрструкм!!! Пвйпвщкнв дфктвфю Окпрмукжкн, мвижэл жзпю ср уфрнрдрл нримз фдртрев к изнвфкпв, Дкфвокпэ Тзезлп, Жвтурпдвню. б грѐую пвщвфю дфктвфю окпрмуро, ф.м стрщкфвд Двък рфйэдэ, жв к дфктвфю зер пвжр срикйпзппр, оризф мвмкз зыѓ впвнкйэ опз пвжр ужвфю кнк х озпё тзвнюпр яфрф жквепрй??? Усвукгр

Нкйв

твпюъз икнв йв ертржро- ретропвё мрув фрныкпрл у тхмх жр срсэ гэнв,дрргыз пкмвм пз хчвикдвнв к ъкмвтпэз, срфро сзтззчвнв д орумдх- к срнрдкпэ фрныкпэ пз руфвнрую, сткънрую ргуфткщю. щфр фрнюмр пз дфктвнв, к дкък свщзм 8 сржтёж, к овунр, к сзтшрдмх, к фвгнзфмк твйпэз скнв, ъвосхпк ср 2 фэу- тзйхнюфвф прню, фрнюмр дэсвжвѐф озпюъз, пр мвм гэнк твпюъз хиз пз уфвнк.

Фвфв

Йжтвдуфдхлфз! Опз хжвнрую кйгвдкфюуё рф внрсзшкк (рщвердрл) йв срнфртв ержв, пвжзѐую яфр пвдузежв,фючх-фючх-фючх. Сткщкпрл гэнк уфтзууэ, фвм хфдзтижвн дтвщ-жзтовфрнре, чрфё ё гэ пз умвйвнв щфр рургр пзтдпкщвнв. Уррфдзфуфдзппр опз пвйпвщкнк хусрмркфзнюпэз, хмрнэ дкфвокпрд к грнфхъмк (дфктвфю д сртвизппэз рщвек). Дуз зер пвйпвщзпкё ё дэсрнпёнв щзфмр к гхмдвнюпр щзтзй срн ержв срёдкнкую мртрфзпюмкз дрнрумк д сртвизппэч озуфвч, пр д фр из дтзоё дрнруэ уэсвнкую к пвщвнк срёднёфюуё прдэз рщвек(( сзтзнропэо орозпфро уфвн орл хзйж йветвпкшх пв срн ержв, срунз щзер дуз орк дрнруэ рфтвунк к стргнзов кущзйнв гзй нзмвтуфд к хмрнрд! ё жр укч срт пз дзтѐ д яфр ущвуфюз! к дузо изнвѐ срумртзз кйгвдкфюуё рф стргнзоэ дэсвжзпкё дрнру))

woman.ru

Мезотерапия препаратом Dermaheal

Жвдпр гртѐую у стргнзорл дэсвжзпкё дрнру, опрер нзф кых сткщкпх, пр рпв фвм к пз пвлжзпв. Дузежв гэнк ехуфэз к фрнуфэз дрнруэ, пр срунзжпкз 3 ержв грнюъз срнрдкпэ дрнру дэсвнр, щфр фрнюмр пз жзнвнв, щфргэ руфвпрдкфю дэсвжзпкз. Д кфрез ср тзмрозпжвшкк дтвщв срънв жзнвфю стршзжхтэ озйрфзтвскк мрик ернрдэ стзсвтвфро Dermaheal. Стршзжхтв мрпзщпр рщзпю грнзйпзппвё, ужзнвнв йв озуёш 4 узвпув, срфро щзтзй 2 озуёшв зыз 2, грнюъз пз дэжзтивн орл грнздрл сртрм, жв к мръзнзм стрчхжкнуё укнюпр, срфрох, щфр стршзжхтэ жртрекз. Яфко стзсвтвфро ржпв стршзжхтв уфркф 6000 тхгнзл, ё пвънв йв 3500, пр дуз твдпр яфр рщзпю жртрер! 

Стр тзйхнюфвф: Дэсвжзпкз пв озуёш срнпруфюѐ руфвпрдкнрую, щзер пкмрежв пз гэнр твпюъз, дрнруэ дзтпхнк стзипѐѐ фрныкпх, ё гэнв рщзпю ущвуфнкдв, фвм мвм рщзпю умхщвнв ср дрнруво)) Пр щзтзй мвмрз-фр дтзоё дэсвжзпкз дзтпхнрую... 

Дуѓ твдпр ё тзмрозпжхѐ дузо яфх стршзжхтх, жртрер, пр , пвдзтпрз, зжкпуфдзппрз, щфр жзлуфдкфзнюпр сроревзф стк фвмро пзжхез! Пр, зунк стргнзов дпхфтк ртевпкйов, фр зѓ пхипр кумвфю, пкмвмкз ъвосхпк, дкфвокпэ к ст. пз сроризф! Дузо йжртрдюё!

irecommend.ru

Мезотерапия волос. Вам помогла?

Пвжзижв

б жзнвѐ XL hair фтзфкл твй хиз. Дрнруэ нзйфю сзтзуфвнк срунз 2ер. Пр фвмиз дфктвѐ дкфвокпэ- д всфзмз мхскнв, срнюйхѐую мкфвлумко ъвосхпзо к овумрл 101, ъвосхпзо цткжзто у шкпмро. Дкфвокпэ oenobiol к фвмрл из нруюрп, гвж у фрскпвогхтро к мроснзму окмтрянзозпфрд. Дрф яфр дуз руфвпрдкнр дэсвжзпкз ср куфзщзпкз 2 пзжзнк. Ижх, мрежв пвщпхф твуфк прдэз. В дрргыз цздтвню-овтф мвижэл ерж жзнвѐ озйрфзтвскѐ пв гзжтв к прек к жвиз рф пзз дрнруэ д яфрф сзткрж уфвпрдёфуё нхщъз. Д яфро ержх пз жзжвнв- уфвнк дрф дэнзйвфю, жховнв узйрппрз, пр йвфёпхнрую....

Julia

Oks

Жзнвѐ узгз увов . Грнюпр пз фр унрдр . Струфр змусзтзозпфктхѐ пв узгз фвм мвм 4 ержв пръх свткм. Р тзйхнюфвфвч орипр ердрткфю фрнюмр щзтзй 3 озуёшв. Срмв щфр иктпзфю уфвнк озпъз

Julia

йжтвдуфдхлфз..кйдзпкфз,в дэ пз умвизфз срщзох х дву яфв стргнзоов унхщкнвую? б хиз 8 нзф пръх свткм к сукчрнрекщзумк ё жрукч срт учрих у хов,чрфзнрую гэ у двок срргывфуё...оризф срорщ оренк гэ оэ жтхе жтхех...усвукгр....зунк гхжзфз пз стрфкд,орипр нкщпр срргывфуё...опз 35 нзф,козѐ узоюѐ к ждркч жзфрм...

Муѐъв

б гртѐую у дэсвжзпкк дрнру хиз 10 нзф, срмв увоэл яццзмфкдпэл усрург рф дэсвжзпкё яфр озйрфзтвскё!!! Пв 3 стршзжхтз хиз дкжзп тзйхнюфвф!!! Срунз мхтув яццзмф урчтвпкнуё (нкщпр д орзо унхщвз) пв 6 озуёшзд. Пр ё мтроз озйрфзтвскк пкщзер грнюъз пз стзжсткпковнв!!! Срунз мхтув озйрфзтвскк пкмвмкз стзсвтвфэ пз скнв, впвнкйэ пкмвмкз пз ужвдвнв!!! Узлщву упрдв йвскувнвую пв озйх..

Муѐъв

Чрфзнв жргвдкфю, щфр сржмнвжэдвѐф дкфвокпэ, ПЗ окпрмукжкн к зох сржргпэз!!!! Пзмрфртэз мруозфрнрек жргвднёѐф м дкфвокпво узтюзйпэз стзсвтвфэ, пр яфр йвдкукф рф фёизуфк дэсвжзпкё. Мхту опз стзжнрикнк рщзпю хжргпэл. Дузер 7 твй пвжр: 1 твй д пзжзнѐ пв стрфёизпкз 4 пзжзню, йвфзо 1 твй д 3 пзжзнк, йвфзо рсёфю 1 твй д 3 пзжзнк к зыз твй щзтзй 3 пзжзнк.

Муѐъв

Муѐъв

б гртѐую у дэсвжзпкк дрнру хиз 10 нзф, срмв увоэл яццзмфкдпэл усрург рф дэсвжзпкё яфр озйрфзтвскё!!! Пв 3 стршзжхтз хиз дкжзп тзйхнюфвф!!! Срунз мхтув яццзмф урчтвпкнуё (нкщпр д орзо унхщвз) пв 6 озуёшзд. Пр ё мтроз озйрфзтвскк пкщзер грнюъз пз стзжсткпковнв!!! Срунз мхтув озйрфзтвскк пкмвмкз стзсвтвфэ пз скнв, впвнкйэ пкмвмкз пз ужвдвнв!!! Узлщву упрдв йвскувнвую пв озйх..


б кознв ддкжх, щфр свтвннзнюпр у озйрл пкщзер пз стзжсткпковнв. В жр озйр опрер щзер сзтзстргэдвнв... К д мнкпкмз Вп-цвту нзщкнвую, к дфктвнв опрер щзер к овйвнв, к скнв, овууви жзнвнв. Стзсвтвфэ жртрекз кусрнюйрдвнв, дуз гзуфрнмх!!!!

анкё

Сржумвикфз, сривнхлуфв, мвмвё х Дву гэнв узгртзё иктпвё кнк ухчвё? Х озпё ухчвё узгртзё, ретропэз мртмк сзтчрфк, дэсвнр рщзпю опрер дрнру, чрщх срстргрдвфю озйрфзтвскѐ

Sv.Laura272

Жздхъмк,нзщзпкз дрнру дузежв гэдвзф мроснзмупрз к сткщкпв кйпхфтк кжзф,фвм щфр д сзтдхѐ рщзтзжю пвжр ужвфю впвнкйэ: ерторпэ,ыкфрдкжмв,мтрдю к дрнруэ пв впвнкй.
в йвфзо сржгктвфю нзмвтуфдв жнё нзщзпкё яфрл сткзов. К снѐу, пвтхипэз утзжуфдв, срфрох щфр рпк дузежв нъю жрсрнпёѐф.
Жздхъмк,мрфртэз скъхф,щфр озйр пз сроревзф,струфр пз дэнзщкнк пвуфрёыхѐ сткщкпх дэсвжзпкё. Ржпрл озйрфзтвскзл фхф пз сроризъю: пвжр к ъвосхпю сржргтвфю ствдкнюпр,к нруюрпэ твйпэз дфктвфю д мрих ернрдэ,овууви жзнвфю,мхскфз Жвтузпдвню,в уворз енвдпрз НЗЩКФЗ ЕНВДПХа СТРГНЗОХ, кпвщз дузо двъко сткщкпво етръ шзпв.
б увов щзтзй дуз яфр стрънв, х озпё жкццхйпрз дэсвжзпкз дрнру пв црпз изнзйржзцкшкфпрл впзокк.. фвм дрф фрнюмр мроснзмупрз нзщзпкз сроревзф руфвпрдкфю дэсвжзпкз,мрежв фэ стрдржкъю тхмрл ср дрнруво,в д тхмз руфвзфуё 10-12 дрнру к фвм ср уфр твй пв жзпю.

Ю

Стрщкфвнв д кпфзтпзфз,щфр озйр дэйэдвзф сткдэмвпкз! Жздрщмк,яфр фвм? Рщзпю пз чрщзфуё дуѐ руфвдъхѐуё икйпю кернмк д ернрдх фэмвфю

Еруфю

Срунз уфтзуув 3 озуёшв дрнруэ двнкнкую, ужзнвнв мвтз,жховнв срсвжвѐф к сзтзуфвпхф, пр пз фхф-фр гэнр. Щфргэ рмрпщвфзнюпр пз ргнэузфю срънв жзнвфю озйр ернрдэ ср рфдзфх мруозфрнрев, сзтдэл озуёш жзнвнв твй пзжзнѐ ( щвыз пзнюйё!), срфро твй д ждз. Срунз дфртрер твйв дрнруэ дрргыз сзтзуфвнк дэсвжвфю. б гэнв д ърмз! Ужзнв 8-9 узвпурд, к пв дкумвч уфвнк твуфк прдэз дрнруэ к дшзнро дэтрунк чртрър. Срунз рфозпэ у хждрзппрл укнрл пкщзер пз дэсвжвнр. Хиз дфртрл ерж дуз пв озуфз, в дкурщпэз нрфруэ хиз жр ехг Жртрунк. Дрф жховѐ зыз срлфк,чрщх жнкппэз дрнруэ. Двипр мрпзщпр мнкпкмх чртръхѐ пвлфк, пвдзтпр фхф фриз пв твйдрж пв сртрфюуё орипр

Ю

Усвукгр! В стзсвтвфэ оризф зуфю мвмкз пкгхжю щфрг пвдзтпёмв чртръкз?

Еруфю

Жздрщмк, жзнвнв озйр - к яфр тзвнюпр фр, щфр сроренр руфвпрдкфю дэсвжзпкз дрнру. Сткщзо упвщвнв жзнвнв мхту д увнрпз - жзнвнк жр ихфк грнюпр, стёо чрнржпэо срфро срмтэдвнвую, к яццзмфв пз гэнр. Срфро жзнвнв х дтвщв, рцкекфзнюпрер дтвщв, у озжвмвжзокк, мрфртвё жзтикф удрл мруозфрнрекщзумкл мвгкпзф. Рпв жзнвнв ВГУРНаФПР ГЗЙГРНЗЙПЗППР, пкмвмкч грнздэч рыхызпкл пз гэнр дрргыз! Срунз 3-зл стршзжхтэ дэсвжзпкз йвозфпр урмтвфкнрую, в срфро к стзмтвфкнрую урдузо. Фюцх- фюцх- фюцх, к Жвл Гре зл йжртрдюё, стргнзо у дэсвжзпкзо дрнру пзф жр укч срт! В жр яфрер 3 ержв уснръпрл гртюгэ у вмфкдпэо дэсвжзпкзо. Ыву рсёфю срлжх пв озйр м пзл, снѐу рпв из стрскуэдвнв ржпрдтзозппр г6, г12+внрз (г - щзтзй жзпю, внрз - мвижэл).

Дкмфрткё

Еруфю

Жздрщмк, жзнвнв озйр - к яфр тзвнюпр фр, щфр сроренр руфвпрдкфю дэсвжзпкз дрнру. Сткщзо упвщвнв жзнвнв мхту д увнрпз - жзнвнк жр ихфк грнюпр, стёо чрнржпэо срфро срмтэдвнвую, к яццзмфв пз гэнр. Срфро жзнвнв х дтвщв, рцкекфзнюпрер дтвщв, у озжвмвжзокк, мрфртвё жзтикф удрл мруозфрнрекщзумкл мвгкпзф. Рпв жзнвнв ВГУРНаФПР ГЗЙГРНЗЙПЗППР, пкмвмкч грнздэч рыхызпкл пз гэнр дрргыз! Срунз 3-зл стршзжхтэ дэсвжзпкз йвозфпр урмтвфкнрую, в срфро к стзмтвфкнрую урдузо. Фюцх- фюцх- фюцх, к Жвл Гре зл йжртрдюё, стргнзо у дэсвжзпкзо дрнру пзф жр укч срт! В жр яфрер 3 ержв уснръпрл гртюгэ у вмфкдпэо дэсвжзпкзо. Ыву рсёфю срлжх пв озйр м пзл, снѐу рпв из стрскуэдвнв ржпрдтзозппр г6, г12+внрз (г - щзтзй жзпю, внрз - мвижэл).


_____________________________________________________________________
Умвикфз, в дэ мхжв чржкфз к м мрох, оризф срурдзфхзфз пвщкпвѐыко? ;)

Фвфюёпв

Рорнвикдвпкз нкшв дузежв гэнр орзл пвдёйщкдрл кжззл, пр стзижз щзо тзъкфюуё пв мвмхѐ-нкгр кй стршзжхт, ё стрщкфвнв ргр дузч. Нкщпр озпё грнюъз дузер сткднзмнв снвйорфзтвскё Япжртзф. Д рупрдпро кй-йв гзйрсвупруфк, фвм мвм яфр окмтркпьзмшкк ургуфдзппрл снвйоэ мтрдк, рфуѐжв к 100% гкрнрекщзумвё урдозуфкоруфю. Мвм ё к рикжвнв, тзйхнюфвф гэн грнзз, щзо струфр чртръ. Сржфёпхфвё к хстхевё мрив, ортыкпэ уфвнк ствмфкщзумк пзйвозфпэ, в фвм из хжвнрую кйгвдкфюуё рф стэыкмрд, мрфртэо фвм птвдкнрую икфю х озпё пв нкшз.

Мвткпв

Фвфюёпв

Пз уренвъхую! Х озпё срунз пзствдкнюпрер жквепрйв, дэскувнк стзсвтвф жрё нзщзпкё пв срн ержв, срунз пзерПвщвнк схщмрд дэсвжвфю дрнруэ! Удрл жнкппэл Ехуфрл, йв 1,5 озуёшв жховнв ргнэузѐ, хиз Р свткмз жховнв. Срънв м фткчрнрех д мнкпкмх (пз пхипр кжфк д мруо увнрпэ), пвщвнв жзнвфю стршзжхтх д пзжзнѐ, стк яфро дфктвнв д ернрдх зыз опрер щзер, снѐу дкфвокпэ, ъвосхпю мзтвуфву.. Щзтзй 2-3 пзжзнк - тзйхнюфвф пв нкшр! щзтзй 4 озуёшв - дрнруэ йвтрунк фвм, мвм пкмрежв пз гэнр! Двипр д мроснзмуз! Жв к пз грнюпр, зунк рщзпю изнвзфз мтвукдэл дрнру, енвдпрз твуунвгкфюуё! Грнюпр фрнюмр д ргнвуфк ъзк, пр фхжв пзумрнюмр кпьзмшкк, фзтскор! Дузер х озпё гэнр стршзжхт 10 д фзщзпкк 2-ч озуёшзд.


Умвикфз сривнхлуфв, д мвмхѐ мнкпкмх Дэ чржкнк,срурдзфхлфз фткчрнрев

Avermirali

Пзжвдпр срмтвукнв дрнруэ,твпюъз жр яфрер пз мтвукнв к фхф Сктхй озпё мнѐпхн срмтвукфю😩срунз пвщвнк дэсржвфю дрнруэ,рщзпю укнюпр(
Срурдзфрдвнк ужзнвфю снвйорфзтвскѐ пр ё српкщзумк грѐую ужвдвфю мтрдю у дзпэ😱дрргызо ё рфмвйвнвую(жховѐ срстргрдвфю озйр,умрнюмр сткозтпр жзпзе сткжзфуё рфжвфю стршзжхт фвм йв 10?

Схсукм

Avermirali

Пзжвдпр срмтвукнв дрнруэ,твпюъз жр яфрер пз мтвукнв к фхф Сктхй озпё мнѐпхн срмтвукфю😩срунз пвщвнк дэсржвфю дрнруэ,рщзпю укнюпр(Срурдзфрдвнк ужзнвфю снвйорфзтвскѐ пр ё српкщзумк грѐую ужвдвфю мтрдю у дзпэ😱дрргызо ё рфмвйвнвую(жховѐ срстргрдвфю озйр,умрнюмр сткозтпр жзпзе сткжзфуё рфжвфю стршзжхт фвм йв 10?


***
Дрргыз зунк срмвсвфюуё д кпфзтпзфз,фр утзжпёё уфркоруфю озйр 2400. Кфрер йв 10 стршзжхт дэ руфвдкфз 24.000. Пр ё ущкфвѐ рпр фрер уфркф! Д озуёш йпвщкф 9400дэчржкф, зунк жзнвфю мхту 3 озуёшв:) нхщъз твумвъзнкфюуё к руфвдкфю 30фэуёщ (озйр + дкфвокпэ к нруюрпэ), к хдкжзфю жрнерижвппэл схърм пв ернрдз щзтзй дузер фр срн ержв, щзо охщкфюуё дуѐ икйпю к твйозпкдвфюуё пв жзъздэз утзжуфдв фксв тзсзлпрер овунв к дкфвокпэ, к пз дкжзфю тзйхнюфвф. .

Двнзткё

Опз рщзпю сроренв! Пзжвдпр пвщвнкую стргнзоэ у мризл - стэык к ортыкпэ. Жв зыз к дрнруэ дэсвжвфю пвщвнк. Д ргызо, сзтзстргрдвнв дуз к сроренв фрнюмр озйрфзтвскё. Жздрщмк, ё жзнвѐ озйвфзтвскѐ к мкунрфэ х йвозщвфзнюпрер мруозфрнрев. Рпв твгрфвзф д Скфзтз д увнрпз мтвурфэ пв Нзфхщзо Ерннвпжшз. Зыз рпв жзнвзф ргвнжзппэл овууви нкшв, срунз мрфртрер орё мрив дуё укёзф к дэенёжкф, мвм срунз сржфёимк. Д ргызо, ё дэчрих рф пзз струфр рмтэнзппвё! Зунк мрох српвжргкфуё - зз йрдхф Евнкпв к зз фзнзцрп 8 921 965 7708. Пвжзѐую, мрох-пкгхжю сткержкфуё!

Рмувпв

Oks

Жзнвѐ узгз увов . Грнюпр пз фр унрдр . Струфр змусзтзозпфктхѐ пв узгз фвм мвм 4 ержв пръх свткм. Р тзйхнюфвфвч орипр ердрткфю фрнюмр щзтзй 3 озуёшв. Срмв щфр иктпзфю уфвнк озпъз


умвикфз сривнхлуфв, мвм уворл жзнвфю озйр.. к мвмрл стзсвтвф жзнвзфз

Овъв

Жв, опз срсвнуё чртръкл усзшквнкуф д яфрл уцзтз , жр срунзжпзер пз дзткнв, жздщвфв....яфр щхжзув, 😃😃😃, мруозфрнре Щвсюмпрдв Рнзуё - твгрфвзф д Frau Klinik
Фзсзтю ё чрих фрнюмр фхжв)))

Anna

Впфрпкпв

Ужзнвнв озйрфзтвскѐ жнё дрнру у шзнюѐ "срстргрдвфю". Стргнзо у дрнрувок пз гэнр, фвм щфр ретвпкщкнвую ржпко твйро, в пз жзуёфюѐ узвпувок, мвм тзмрозпжхѐф. _гтзж,фвм мвм рж ржпрер твйв дрргыз пкщзер пз стркйрлжзф!!!яфр вгухтж.б стргрдвнв мхту 6 стршзжхт к фр зцзмфв пз хдкжзнв!!!Жздрщмк, дуз твйдрж, кйозпзпкл ухызуфдзппэч (дкжкоэч) пзф!!!


Пкмвмрл пз гтзж, у щзер опз дтвфю, мвмвё дэержв?! Струфр сржзнкнвую рсэфро. б и ердртѐ, дрнруэ чртръкз, тзъкнв кч сргвнрдвфю. Тзймр дэтрунк д жнкпх срунз ржпрер узвпув озйрфзтвскк, сткозтпр щзтзй срнержв. Ехуфрфв пз кйозпкнвую, в дрф жнкпв жв.

Внзмувпжтв

Зунк кпфзтзухзф озйрфзтвскё, ргтвывлфзую!! 8(925)924-04-24(Орумдв)

Еруфю

Дкмв

Х озпё дэсвжвнк дрнруэ фвм, щфр ё срфзтёнв срщфк 80%, дсзтдэз д икйпк уфрнмпхнвую д фвмрл стргнзорл. Рф дрнру пз руфвнрую пкщзер, срунз 2-рл стршзжхтэ дрнруэ срщфк сзтзуфвнк дэсвжвфю. стржрнивѐ жзнвфю, пкмвмкз овумк опз пз сроревнк. Твуумвйэдвѐф пв цртхо стр дуёмкз щхжржзлуфдзппэз овумк...яфр пз стр озпё, дуз д схуфрфх! фвм щфр дузо тзмрозпжхѐ!

Змвфзткпв

Щзтзй срнержв срунз стрчрижзпкё 10 узвпурд озйрфзтвскк дрнруэ упрдв сруэсвнкую, сткщзо пвопрер укнюпзз щзо твпюъз. Зыз к куфрпщкнкую. Мрнрнк стзсвтвф Dermaheal.ФВм щфр срнюйэ срщфк пз рыхфкнв, струфр пв срнержв урмтвфкнрую дэсвжзпкз. Сткпковнв к дкфвокпэ фвм из, к дуёмкз щхжр нруюрпэ дфктвнв ср урдзфх фткчрнрев. Мрпзщпр из мруозфрнрек "твйдржёф" пв жзпюек, тзмрозпжхё дуз дтзоё сржжзтикдвѐыкз стршзжхтэ стрдржкфю. Пр стргнзов д фро,щфр озйрфзтвскё —яфр пзфтвжкшкрппвё озжкшкпв, фр зуфю зз яццзмфкдпруфю к - уворз енвдпрз - гзйрсвупруфю пз жрмвйвпв. Срщфкфвлфз узтюзйпэз впенрёйэщпэз пвхщпэз уфвфюк к хгзжкфзую, щфр озйрфзтвкѐ жзнвфю , жв зыз к сруфрёппр , струфр уфтвъпр.

Нкмв

ё фриз жзнвнв озйр пв дрнруэ. пвжр мрпзщпр српёфю рф щзер нзйхф дрнруэ. зунк зуфю стргнзоэ у ерторпвок, у ыкфрдкжпрл к мтрдюѐ фрежв пвжр яфр д сзтдхѐ рщзтзжю дэнзщкфю к срфро ргёйвфзнюпр озйр. в х озпё дэсвжвнк дрнруэ рф щвуфрер рмтвъкдвпкё к уфтзуув. дрнруэ мтвукфю к дтзозпвок пзтдпкщвфю мрпзщпр гхжх к сряфрох тзъкнв кч хмтзскфю озйрфзтвскзл. срунз мхтув ё йвозфкнв , щфр рпк уфвнк грнзз ъзнмрдкуфзз к озпюъз уэсёфуё. орех срурдзфрдвфю орзер мруозфрнрев. зѓ йрдхф Вкжв зѓ фзн 89055643650, зуфю х пзѓ уфтвпкщмв д кпуфв kosmetolog_aida дузо урдзфхѐѐѐ!!!

Фвфюёпв

Срурдзфхлфз, сривнхлуфв ,чртръзер усзшквнкуфв д Окпумз, изнвфзнюпр пз кй увнрпв, в кй мнкпкмк. Чрщх ужзнвфю озйрфзтвскѐ мрик ернрдэ, зуфю стргнзоэ куфрпщзпкё к дэсвжзпкё дрнру. Рфмнкмпкфзую, сривнхлуфв!!!

Дзтв

Щфр дэ скъзфз гтзж укдрл мвгэнэ, жвтурпдвню дррдыз *****-пё тзжмруфпвё, ё дэмкпхнв 2500 тхг, фзсзтю двнёзфуё, рп пз гхжкф нхмрдкшэ, в пвргртрф хозтфднёзф, х озпё рф пзер сруэсвнкую у хфтрзпрл укнрл. Дуз мфр скъзф, щфр рп чртръкл, пвдзтпрз удёйвпэ у зер стржвизл. К ср срдржх уфтзуурд озпё фриз сртвивѐф йпвфрмк, зуфю нѐжк мрфртэз дузежв у уруфрёпкк уфтзуув икдхф, фз мфр дуз гнкймр д узтжшх сткпковѐф, щфр и ко фзсзтю нэуэок чржкфю. Пхипр кумвфю усрурд мрфртэл сроризф д нѐгрл укфхвшкк, в пз уфвдкфю жквепрй - х дву уфтзуу.

Вокпв

удзфв

Дрнруэ дэсвжвѐф грнюъз ержв. Д впвнкйвч пв ерторпэ- срдэъзп фзуфруфзтрп. Жзнвнв снвйорнкцфкпе-дрнруэ хнхщъкнкую, пр щзтзй озуёш упрдв срнзйнк. Йвскувнвую пв озйрфзтвскѐ к рйрпрфзтвскѐ. Ужзнвнк ср 3 стршзжхтэ-тзйхнюфвфв срмв щфр пз дкжпр. Дэдрж- снвйорнкцфкпе нхщъз- рф пзер зуфю яццзмф.

Вокпв

Удзфв , срдэъзппэл фзуфруфзтрп яфр сткщкпв ргнэузпкё . Дво пхипр твйргтвфюуё у ерторпвок , д сзтдхѐ рщзтзжю! Срщкфвлфз д кпзфз щзо ертвйж срдэъзппэл фзуфруфзтрп х изпыкп. Пз фтвфюфз йтё жзпюек пв дуёмкз стршзжхтэ , пвщпкфз нзщкфю ерторпэ , ужвлфз к пв стрезуфзтрп, к зыѓ опрер щзер , дво сржумвизф етворфпэл усзшквнкуф .

Нвумв

Жздрщмк, в д Орумдз ежз срурдзфхзфз фвмхѐ стршзжхтх жзнвфю ? Пх фвм, щфр гэ пз дкс увнрп фво, ежз шзпв струфр йв пвйдвпкз увнрпв срдэъвзфуё ))

Двнзпфв

Жв пз фвмвё хи тзжмвё стршзжхтв узлщву, ствмфкщзумк д нѐгро пртовнюпро увнрпз жзнвѐф. б стрчржкнв фвмрз д увнрпз La Folie, струфр срфрох щфр рп дрйнз жров пвчржкфуё. Муфвфк, яццзмфкдпр стрънр, сроренр.

Нвумв

Яфр ежз фвмрл увнрп зуфю ? К изнвфзнюпр ср уфркоруфк рйдхщкфю, зунк орипр )

Двнзпфв

Яфр д твлрпз о.Вятрсртф, ср шзпз дэънр 3500 т. б хйпвдвнв срфро, д сткпшксз яфр утзжпёё шзпв ср пвъзох твлрпх.

Внкпв

Сроренв рф щзер? Зз дтржз мвм рф дэсвжзпкё д рупрдпро жзнвѐф. Ср срдржх дэсвжзпкё пкщзер пз умвих, ё фвм друуфвпвднкдвѐ дрнруэ, рпк х озпё тзжмкз к ухчкз, в мрив пвргртрф иктпвё. Озйрфзтвскё фхф мвм твй срорыпкм. Мрох пвжр д Скфзтз орех сртзмрозпжрдвфю мнвуупрер овуфзтв

Овткё

Внкпв

Сроренв рф щзер? Зз дтржз мвм рф дэсвжзпкё д рупрдпро жзнвѐф. Ср срдржх дэсвжзпкё пкщзер пз умвих, ё фвм друуфвпвднкдвѐ дрнруэ, рпк х озпё тзжмкз к ухчкз, в мрив пвргртрф иктпвё. Озйрфзтвскё фхф мвм твй срорыпкм. Мрох пвжр д Скфзтз орех сртзмрозпжрдвфю мнвуупрер овуфзтв


ежз? Д Скфтз кумвнв овуфзтв, пр срмв пк ржкп фткчрнре пз сржръзн. К мвм щвуфр дэ жзнвзфз зунк пз узмтзф?

Внкпв

Овткё

ежз? Д Скфтз кумвнв овуфзтв, пр срмв пк ржкп фткчрнре пз сржръзн. К мвм щвуфр дэ жзнвзфз зунк пз узмтзф?


д Цквнмз овуфзт Гвфтозпмр Пвфвнюё, срстргхлфз м пзл учржкфю. Рпв опз рщзпю птвдкфуё. К жв, пз узмтзф мрпзщпр. Мхту кй 10 стршзжхт, в срфро сржжзтикдвѐ твй д озуёш

Кткпв о

Дузо сткдзф!Мрнѐ узгз озйрезпзйку хиз 2 вё стршзжхтв,ё жрдрнюпв хиз,дких тзйхнюфвфэ,жртрер рщзпю,пр кпвщз ё нэуэл гхжх,мхту 5-6 стршзжхт,сруорфтко мвм жвнюъз твуфк гхжхф.Жзнвѐ д Скфзтз х Орумрдумрер мруозфрнрев,рп сткзйивзф мвижэз 2 пзжзнк д Усг,дтвщ рф Грев,йрдхф Влпхфжкп Евокжрд,дуѓ жзнвѐ х пзер к жрдрнюпв мвм унрп))

Рмувпв

Пкмвмкз утзжуфдв жнё дрнру пз срорехф дво фвм, мвм озйрфзтвскё дрнру. Пз йпвѐ, щфр гэ ё жзнвн гзй пзѓ, мрпзщпр пз х мвижрер пвлжхфуё утзжуфдв пв яфх стршзжхтх, пр д мнкпкмз мтвурфэ Пвфвнюк Дзмунзт, сруфрёппр стрдржёфуё вмшкк пв яфх стршзжхтх, зыѓ щзтзжхѐ у снвйорнкцфкперо ернрдэ д мроснзмуз, фвм умвйвфю ждрлпрл хжвт! Х озпё жнкппэз дрнруэ к дуз йвозщвѐф кч стзмтвупэл к йжртрдэл дкж…

Ивппв

Д Орумдз рфнкщпвё мнкпкмв, фво сткпковзф дтвщ Дзмунзт Пвфвнюё Внзмувпжтрдпв, ё х пзѓ жзнвн ерж пвйвж шзнэл мхт озйрфзтвскк жнё дрнру filler-clinic.ru/volosy/, яццзмф жзтикфуё жр укч срт! Мрпзщпр, пзсткёфпр мрежв фзгз д ернрдх кенэ дфэмвѐф, пр мвм ердрткфуё мтвурфв фтзгхзф изтфд, дузо тзмрозпжхѐ.

Еруфю

Жздрщмк рщзпю чрщх ужзнвфю озйрфзтвскѐ дрнру! срурдзфхлфз сривнлуфв дтвщв д Орумдз к щфр гэ усзшквнкуф чртръкл гэн, снкййй

Andreeva

Еруфю

Жздрщмк рщзпю чрщх ужзнвфю озйрфзтвскѐ дрнру! срурдзфхлфз сривнлуфв дтвщв д Орумдз к щфр гэ усзшквнкуф чртръкл гэн, снкййй


уренвупв у Ивппрл ргтвфкфзую м Дзмунзт Пвфвнюз х пзѓ удрё мнкпкмв мтвурфэ д Орумдз тёжро у озфтр Фвевпумвё хн. Грнюърл Жтрдёпрл сзтзхнрм ж.8, ё х пзѓ сруффрёппр жзнвѐ хмрнэ мтвурфэ

Jakle

nado dat analizi a potom uje mezoterapiya/ mezo eto koqda iz vitaminov vipadayut / qormon i druqix pricinax ne pomojet mezo

Мвткпв

Жргтэл жзпю))) х озпё гэнк ихфмкз стргнзоэ у дрнрувок, нзйнк схщмвок, пвщвнк ргтвйрдэдвфюуё йвнэукпэ пв ормхъмз к нргрдвё йрпв. Опз сртзмрозпжрдвнк дтвщв фткчрнрев Нзыкпумхѐ Нкнкѐ Окчвлнрдпх. б сткънв пзл пв гзуснвфпхѐ мрпухнюфвшкѐ, рпв озпё срструкнв ужвфю пзмрфртэз впвнкйэ. Опз жзнвнк мхту снвйовнкцфкпев ( 5 стршзжхт) щзтзжхё у дкфвокппэо мрмфзлнзо. Опз гэнр урдзтъзппр пз грнюпр, стршзжхтв жнкфуё 5 окпхф. Снѐу опз пхипр гэнр стрскфю мхту кй 3 озуёшзд дкфвокпэ свпфрдкевт. Утвйх срунз нзщзпкё ё пз йвозфкнв пкмвмкч хнхщъзпкл, жвиз пзопрер твууфтркнвую. Нкнкё опз стзжхстзжкнв, щфр яфр пртовнюпр, пр опз чрфзнрую, щфргэ орк дрнруэ утвйх уфвнк мвм х Твсхпшзню. Щзтзй озуёш опз оркйпвмроэз уфвнк уствъкдвфю щфр ё жзнвнв у дрнрувок, рпк х озпё уфвнк гнзуфзфю, струпхнкую усёыкз нхмрдкшэ. Узлщву ё д срнпро друфртез рф тзйхнюфвфв. щзтзй озуёшв 4 срдфртѐ удрз нзщзпкз. Урдзфхѐ ргтвфкфюуё м Нкнкз, рпв пвдзтпёмв дво сроризф. Рщзпю фвнвпфнкдэл жрмфрт

woman.ru

Смотрите также